ברקת מנסה להקל על המבוטחים: להמשיך את הביטוחים לעובדים בחל"ת ולמפוטרים

הממונה על רשות שוק ההון יוצא בשורת צעדים דרמטיים שימריצו את השוק: מעודד הזרמת כספי מוסדיים למסחר בבורסה לשם שיפור הנזילות והפחתת התנודתיות

משה ברקת / צילום: רפי קוץ
משה ברקת / צילום: רפי קוץ

בחודש וחצי האחרונים שוקי ההון בארץ רושמים ירידות שערים ניכרות בשל משבר הקורונה, שעוצר את הפעילות הכלכלית במדינות רבות. למציאות זו השלכות ישירות על הציבור הרחב כאן ועכשיו, אבל גם בהסתכלות קדימה. וזאת, בין היתר, בגלל החיסכון של הציבור לטווח ארוך, שמנוהל על ידי הגופים המוסדיים בעיקר בשוקי ההון - ושחווה בימים אלה מציאות של תשואות שליליות ניכרות.

על רקע זה יצאה רשות שוק ההון, בראשות הממונה ד"ר משה ברקת, במהלך הסברתי ורגולטורי משולב, שכולל תשובות שנועדו לספק מענה לחששות הציבור, ולשאלות שהתעוררו בימים האחרונים בכל הקשור לעולמות הביטוח והחיסכון לטווח ארוך (החיסכון בגמל ובהשתלמות והחיסכון הפנסיוני). במקביל יוצאת הרשות בשורת הקלות והנחיות ייחודיות לימים אלה, ושאמורות לסייע באופן משמעותי לשוק ההון.

הצעדים של ברקת אמורים להשפיע באופו דרמטי על שוק ההון. זאת דרך שחרור מגבלת השקעה בגופים פיננסים של עד 5% לעד 7.5% בגופים עם שולט. במקביל הרשות תקפיא את הוראות חודק לגבי רכישת אג"חים קונצרניות. ההנחיות לקרנות הסל יזרימו הון אדיר לשוק ההון, כמו ההקלה במסחר באגחים קונצרניות, וזה ימתן תנודתיות וישפר משמעותי את הנזילות.

ברשות שוק ההון מסבירים כי הרשות הורתה לגופים המוסדיים "להקצות משאבים מתאימים לצורך התמקדות ושמירה על מספר מטרות ובעיקרן, המשך פעילות הגופים ומתן שירות ללקוחות, בדגש על תשלומי קצבה סדירים, פדיון כספים, יישוב תביעות, מוקדים טלפוניים ועוד". היום יוצאת הרשות בשורת מהלכים שנועדו להקל על הציבור, על התנהלות שוק ההון ועל הגופים המוסדיים עצמם.

בראש ובראשונה מדובר בשורת צעדים לתימרוץ מהותי של שוק ההון, ובכללם הסרת חסמים שקיימים בנוגע להשקעות המוסדיים באג"ח קונצרניות ובקרנות סל, כמו גם הרחבת היכולת של מוסדיים להחזיק עד 7.5% ממניות גופים פיננסים ולא עד 5%. זהו מהלך דומה למה שהותר בעבר לגבי החזקה בבנקים ובגופים מעטים נוספים.

צעדים נוספים הם "מתן אפשרות לגוף מוסדי להחזיק עד 49% מערכה הנקוב של סדרת אג"ח, חלף 25%, וזאת על מנת לאפשר לגופים המוסדיים לנצל הזדמנויות רכישה ולהגביר את נזילות המסחר של אגרות חוב קונצרניות בבורסה". ברשות שוק מבהירים כי ההקלה תחול על רכישות אג"ח קונצרניות מכספי העמיתים בלבד, כך שרכישת ה-24% הנוספים, מעבר ל-25% המותרים כיום, תהיה רק מכספי עמיתים ומבוטחים וללא כספי נוסטרו. "הקלה זו תתאפשר לתקופה בת שישה חודשים. למען הסר ספק יובהר, כי בתום תקופת האישור לא יראו אחזקות משקיע מוסדי שנעשו בהתאם לאישור זה כחריגה", מבהירים ברשות.

במקביל, הרשות הודיעה כי היא בוחנת מתן אפשרות לגוף מוסדי, לרכוש איגרות חוב במסגרת המסחר בלבד, גם ללא עמידה בתנאי רפורמת חודק שנוגעת לביצוע אנליזה ראויה לפני רכישת אג"ח קונצרניות. הקלה זו הינה בהוראת שעה של 3 עד 6 חודשים.

נוסף על אלה, כאמור, הרשות תאפשר "הגדלת התמריצים להשקעה בקרנות סל בדרך של תיקון המאפשר לגופים המוסדיים להשית הוצאות ישירות בשל השקעה בקרנות סל המוחזקות למסחר ומשקיעות במדדים בישראל בלבד, וזאת בשיעור של עד 5% מתוך סך מגבלת ההוצאות הישירות, אשר נותרה ללא שינוי, בגובה של 0.25% מסך הנכסים המנוהלים". כל הצעדים הללו, כך הבהירו ברשות שוק ההון, "יהיו בתוקף לתקופה קצובה אשר תסייע להתמודד עם השלכות המצב הנוכחי על השווקים ותיקי החוסכים".

לא מן הנמנע שבעתיד הרשות תרחיב את המאמצים שכבר החלה בהם להסטת יותר כספים של מוסדיים להשקעה בתשתיות בישראל, כמו גם הגדלת היצע האשראי שהמוסדיים מציעים לחברות קטנות ובינוניות בגודלן.

קבלת ייעוץ מרופא ושהייה ביתית

גם בתחום הביטוח ישנם שינויים ובכללם הקפאת ביטוחים, חידוש ביטוחים אוטומטי ללא גבייה והרחבת כתבי השירות לרופא אונליין ולאשפוז בבית.

כך למשל, מהקובץ שאלות ותשובות שפורסם באתר הרשות עולה, כי בכוונתה להרחיב את השירותים לציבור בכמה היבטים ובהם כתבי שירות: "כחלק מהרחבת הפתרונות אותם מציעה הרשות לציבור לצורך התמודדות עם מגפת הקורונה, הרשות הרחיבה את האפשרות של המבוטחים לרכוש כיסוי לקבלת ייעוץ רפואי און ליין בלבד, ואפשרה לחברות למכור מוצר זה כביטוח יסודי וללא קשר לפוליסת בריאות מלאה. במסגרת השירות זכאי המבוטח להשתתפות בייעוץ רפואי מקוון ובכך מפחית את הצורך לצאת מהבית בתקופה זו, גם במקרה של מחלה", אמרה היום הרשות.

בנוסף, תחום החיסכון הפנסיוני והחיסכון בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות זוכה בימים אלה לעניין רב. בהקשר זה הרשות מוציאה הוראות שנועדו להבטיח המשך כיסויים ביטוחיים לעובדים בחל"ת או שפוטרו למשך שנה, מעבר להטבות שחלק מהחברות נתנו עד כה מיוזמתן. בנוסף, הרשות מוציאה הוראות להקלת תנאי מתן אשראי לעמיתים, בין היתר, חלף משיכות חייבות במס של החסכונות במקרים של משיכה שאינה מזכה.

לצד כל אלה הרשות מקדמת הקלות גם למעסיקים. במסגרת זו הקלה בריבית פיגורים על הפקדות והקלה בהפקדות לפנסיה, ללא הפקדה מקבילה של העובד.

נוסף על אלה יש עוד הקלות שמקודמות ברשות להקלה על הציבור בביטוחים, כמו הקפאת ביטוחים וחידוש אוטומטי של ביטוחים (עד חודש גם ללא גביה מהמבוטח) וההקמת חדר מצב לפניות ציבור בחירום ותגבור המערך ברשות עצמה ובחברות המפוקחות.

הקלות בהגבלות בגין צ'קים שחזרו

בתוך כך, הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל הודיע, כי "על רקע משבר הקורונה תושהה הגבלת חשבונות בנק בשל צ’קים ללא כיסוי החל מ-4 במרץ". על פי הוראת המפקחת על הבנקים ד"ר חדוה בר, הבנקים ובנק הדואר ישהו הגבלת חשבונות בנק בגלל צ’קים ללא כיסוי "על מנת לסייע לאותם עסקים ומשקי בית שנקלעו לקשיים תזרימיים באופן לא צפוי".

עוד פירטו בבנק המרכזי, כי "משמעות ההשהיה היא שצ’ק שהופקד החל מהתאריך האמור וחזר מחמת היעדר כיסוי מספיק, לא יובא בחשבון בספירת הצ’קים לצורך הטלת הגבלה לפי החוק. במידה וזהו הצ’ק העשירי שבעקבותיו היה אמור החשבון להיות מוגבל, ההגבלה תושעה עד להודעה שיפרסם בנק ישראל לגבי תום תקופת ההשהיה".

עם זאת מבהירים בבנק המרכזי, "המידע על אירוע ההחזרה מועבר למערכת לשיתוף נתוני אשראי, שעל בסיס המידע שבה מחושב דירוג האשראי של הלקוח ששילם באמצעות הצ’ק שחזר". 

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988