גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הראל הרוויחה 760 מיליון שקל ב-2019, אבל "2020 נפתחה בסערה המשפיעה לשלילה על כל תחומי הפעילות בקבוצה"

היקף הנכסים המנוהלים על-ידי החברה הצטמק ברבעון הראשון ב-2020 בכ-11%, לכ-252 מיליארד שקל ● סך הפרמיות ודמי הגמולים שרשמה החברה חצה את הרף של 30 מיליארד שקל

מישל סיבוני, מנכ''ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים / צילום: "פלאש 90".
מישל סיבוני, מנכ''ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים / צילום: "פלאש 90".

קבוצת הביטוח הראל , שבשליטת משפחת המבורגר ושבניהול מישל סיבוני, סיכמה את 2019 עם גידול של כ-40% ברווח הנקי, שהסתכם ב-760 מיליון שקל, כשברבעון הרביעי בשנה החולפת נסקו רווחי החברה מ-5 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2018 ל-309 מיליון שקל ברבעון האחרון ב-2019.

עם זאת, הראל כבר נמצאת בסביבה עסקית שונה לגמרי מזו שהייתה בשלהי 2019 ולמעשה עד תחילת פברואר השנה, כמו יתר חברות הביטוח וסקטורים אחרים רבים במשק. בדוחותיה מגלה הראל כי משבר הקורונה שינה במידה ניכרת את מצבה ביחס למה שהיה בסוף 2019. "בעקבות התפרצות נגיף הקורונה בעולם, נרשמו ירידות חריגות במדדי המניות, הסחורות והאג"ח המובילים בעולם ובישראל, אשר משפיעות לרעה על תוצאות הפעילות של הקבוצה", היא כותבת בדוחות.

במסגרת זו היא מפרטת כי "בסמוך לתאריך פרסום הדוחות הכספיים, השפעת הירידות החדות בשוקי ההון בגין התיק הסחיר שאינו מוחזק כנגד התחייבויות תלויות תשואה, מוערכת בהפסדי השקעות ברוטו בסך של כ-870 מיליון שקל לפני מס. כמו כן, חל קיטון המוערך בכ-11% בשווי הנכסים המנוהלים על-ידי הקבוצה (כך שהיקף הנכסים כנראה קטן בכ-30 מיליארד שקל ל-252 מיליארד שקל, ר' ש') אשר צפוי להשפיע על היקף דמי הניהול שהקבוצה תגבה". עוד מפרטת החברה, כי נוצר לה "בור" בהיקף 320 מיליון שקל שעליה לסגור ברווחים בפוליסות המשתתפות בטרם תוכל לשוב ולגבות דמי ניהול משתנים.

כמו כן, בהראל מספרים כי בשל משבר הקורונה "קיימת עלייה בבקשות לפדיון כספים פנסיוניים מקרנות הפנסיה ומקופות הגמל, וכן בקשות להעברות בין מסלולי ההשקעה השונים, אולם ניתן לומר כי באופן כללי ציבור החוסכים מגלה איפוק ביחס לאמור, והיקף הבקשות כאמור אינו משמעותי. בתחום קרנות ההשתלמות, המאופיין בטווח יעד קצר משמעותית לחיסכון, ניכרת עלייה של פדיון החסכונות הנזילים. בתחום קרנות הנאמנות, המאופיין אף הוא בטווח יעד קצר משמעותית לחיסכון, ניכרת עלייה משמעותית מאוד של פדיונות. כמו כן, המשבר עשוי להביא לעלייה בחשיפה לכשלי אשראי במסגרת פעילות ביטוח אשראי של הקבוצה. בנוסף, עשויות להיות למצב הכלכלי בארץ ובעולם השפעות על תחומי הביטוח השונים שבהן פועלת הקבוצה", ציינו.

לדברי המנכ"ל סיבוני, "התוצאות הכספיות של הקבוצה בשנת 2019 היו מצוינות, ונבעו הן משיפור בהכנסות מתחומי פעילות מרכזיים, והן מהתשואות הגבוהות שנרשמו באפיקי ההשקעה השונים בשוק ההון", ואולם, "שנת 2020 נפתחה, לצערנו הרב, בסערה, בשל התפרצות נגיף הקורונה בעולם, המשפיעה לשלילה על כל תחומי הפעילות של הקבוצה".

עוד התפתחות שרלוונטית לגבי כל ענף הביטוח, ושבאה לידי ביטוי בדוחות הראל בהסתכלות קדימה לרבעון הראשון השנה, היא שעד כה ב-2020 "עקום הריבית חסרת הסיכון עלה מעבר לרמתו בסוף 2019 ,דבר העשוי לגרום לקיטון בהתחייבויות הביטוחיות". עם זאת, בהראל פירטו כי למציאות זו גם יש השפעה צולבת: "מנגד, עלייה של עקום הריבית עלולה להשפיע לשלילה על שוויים של הנכסים הפיננסיים ונכסים אחרים של החברה באופן שעשוי להפחית את ההשפעה האמורה לעיל".

פעילות מגזרי הביטוח

בבחינת פעילויות מגזרי הביטוח עולה כי במגזר החיסכון לטווח ארוך קטן הרווח לפני מס בכ-37% בשל ירידה ברווח בתחומי ביטוח החיים והפנסיה. במגזר ביטוחי הבריאות שהראל היא מובילת השוק בו, חל ב-2019 מעבר להפסד של 262 מיליון שקל. ביחס למגזר זה מפרטים בהראל כי בשנה החולפת היה גידול בהתחייבויות הביטוחיות בענף סיעוד פרט כתוצאה מהירידה החדה של עקום הריבית ומהרעה בתוצאות החיתומיות בענף בריאות פרט בשל גידול בכמות התביעות בכיסוי תאונות. מגמה שלילית זו במונחי הרווח לפני מס עמדה על 926 מיליון שקל והיא קיזזה מגמה הפוכה של קיטון בהתחייבויות הביטוחיות בהיקף 112 מיליון שקל, כתוצאה מ"עדכון הנחות בקשר עם עלות התביעות בכיסויי תרופות, אמבולטורי וניתוחים" כשבנוסף נהנתה החברה מתוספת של 70 מיליון שקל לפני מס בבריאות בשל שינוי לוחות התמותה.

מנגד, במגזר הביטוח הכללי חל שיפור ניכר ברווח לפני מס, ובעיקר ברכב חובה שעבר מהפסד לרווח ניכר. בהקשר זה נציין כי בשנה החולפת נהנתה הראל, כמו יתר הענף, מהחלטת בית המשפט העליון שביטל את השלכות המלצות ועדת וינוגרד לגבי ריבית ההיוון בביטוחי החבויות בענף הביטוח, דבר ששיחרר לחברה כ-260 מיליון שקל לפני מס.

בסך הכול, דוחות הראל ל-2019 הושפעו בעיקר מירידה חדה של עקום הריבית חסרת הסיכון שהביאה לגידול בהתחייבויות הביטוחיות בסך של כ-1.55 מיליארד שקל לפני מס (ולכן להקטנה ברווח, בדומה למה שקורה ביתר החברות הגדולות בענף), וזאת לעומת עלייה של עקום הריבית חסרת הסיכון ב-2018 שהביאה לקיטון בהתחייבויות הביטוחיות בסך של כ-59 מיליוני שקל ב-2018. מנגד, הראל נהנתה מתשואות חיוביות שהביאו לגידול בהכנסות מהשקעות ומגידול בדמי הניהול שגבתה וגם מהשפעת החלטת בית המשפט העליון כאמור.

לגבי הפעילות בחו"ל מפרטת הראל כי לחברה שלה ביוון נתח שוק של 1.45% בעוד שלחברה שלה בטורקיה נתח שוק של 1.33%.

בתחום השירותים הפיננסיים, דרך בית ההשקעות הראל פיננסים שבניהולו של טל קדם, רשמה הקבוצה רווח לפני מס של 29 מיליון שקל לעומת רווח של 34 מיליון שקל בכל אחת מהשנים 2018 ו-2017, כשההכנסות של בית ההשקעות עמדו של 207 מיליון שקל, בדומה למה שהיו ב-2018. ככלל, 2019 היטיבה עם הראל פיננסים שצמחה בקצב חד של יותר מ-27% בנכסים המנוהלים על-ידיה מ-46.4 מיליארד שקל בסוף 2018 ל-59 מיליארד שקל בסוף 2019.

נכון לסוף 2019 ניהלה הראל נכסים בהיקף כולל של 282.9 מיליארד שקל, שמתוכן כ-247 מיליארד שקל בכספי עמיתים, כשסך הפרמיות ודמי הגמולים שרשמה החברה חצו את רף 30 מיליארד שקל - והסתכמו ב-30.8 מיליארד שקל.

עוד כתבות

המשרוקית של גלובס

"תוכיחו שלא": איך בודקי עובדות מגיבים לטענות חסרות בסיס שאין דרך לסתור

ההאשמות המרומזות בנאום של נתניהו, הרינונים על הטלפון הגנוב של גנץ, ההכנסות החסויות ממכירות הגז והשמועות על האילומינטי: תחקירני "המשרוקית" נעה ברק וארן רונדל מדברים על הדילמות הכרוכות בסיפורים מסמרי שיער שאין דרך לברר ● הצטרפו ללייב "המשרוקית של גלובס"

יאיר אבידן / צילום: רמי זרניגר, יח"צ

המפקח על הבנקים החדש לא יטפל ישירות בדיסקונט ושב"א עד אפריל 2021

ההסדר למניעת ניגודי עניינים של יאיר אבידן פורסם באתר עמותת הצלחה ● אבידן נכנס לתפקידו לאחר עיכוב של חודש שנדרש בשל משבר הקורונה

שר התקשורת החדש, יועז הנדל / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

שר התקשורת הנדל הורה להקים צוות הפקת לקחים מפרשת בזק

יועז הנדל הורה למנכ"ל המשרד נתי כהן להקים צוות הפקת לקחים כדי לוודא שהמשרד השיל מעליו לחלוטין את פגעי הפרשה ● "תפקיד עובדי ושליחי ציבור הוא להוות מגדלור ערכי במדינת ישראל"

אבי חורמרו / צילום: קבוצת נקש

ההסתדרות לארקיע: צאו מהדממה וקבלו 1.5 מיליון דולר כהלוואה

ההצעה, מסביר יו"ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות אבי אדרי באה במטרה "לעודד את החברה ולעזור לה להשתקם והיא מותנית בחזרה לפעילות של החברה. כל עוד החברה לא מתחילה לפעול, היא לא תקבל את הכסף"

רשת הספורט החדשה של פוקס, Dream Sport / צילום: תמונה פרטית

פוקס משנה את השם של רשת הספורט החדשה שתיפתח בקרוב

אחרי דחייה בעקבות משבר הקורונה, קבוצת פוקס צפויה להשיק בקרוב את רשת הספורט החדשה שלה, ובינתיים מתברר שהיא הספיקה לשנות לה את השם ● הרשת החדשה, שתוכננה להיקרא "Just Sport", תקבל את השם "Dream Sport"

מארק צוקרברג מציג בקונגרס האמריקאי את פרויקט ליברה של פייסבוק  / צילום: Erin Scott, רויטרס

זוהי הסיבה לכך שפייסבוק משנה את שם הארנק הדיגיטלי שלה

הארנק הדיגיטלי קליברה, שהושק לפני פחות משנה, ייקרא מהיום "נובי" ● פייסבוק מתמודדת עם לא מעט קשיים רגולטוריים סביב פרויקט המטבע הדיגיטלי ליברה, וארגונים כמו ויזה, מאסטרקארד ואיביי נטשו אותו חודשים ספורים לאחר השקתו

בניין הבורסה לניירות ערך בתל אביב / צילום: Baz Ratner , רויטרס

למרות הזינוק בוול סטריט, תל אביב ננעלה בירידות קלות

הזינוק בפתיחה בוול סטריט לא עזר לבורסת תל אביב להתאושש ● מדד ת"א 35 ירד ב-0.25%, מדד ת"א 125 איבד 0.33% ומדד ת"א 90 נחלש ב-0.74% ●  עונת הדוחות בעיצומה: אלקטרה צריכה רשמה זינוק של 69% ברווח הנקי ברבעון הראשון ל-27 מיליון שקל ● שגריר ספגה ברבעון שחיקה תפעולית בצל מגזר שיתוף הרכבים ● פז רשמה הפסד נטו של 125 מיליון שקל כתוצאה מנפילת מחיר הנפט

ישראל כ"ץ / צילום: אמיל סלמן-הארץ

7,500 שקל על כל עובד: כך נראית התוכנית להחזרת המשק מחל"ת

המענק ישולם בארבע פעימות חודשיות כדי להבטיח שהמעסיקים אינם קולטים את העובד רק כדי לקבל את הכסף ● יצוין כי שר האוצר ישראל כ"ץ ויתר על מספר דרישות שנועדו למנוע ניצול לרעה של המענק

מונית של אובר. העיר המארחת של משרדיה טרם נקבעה / צילום: shutterstock

"אם הייתי פוסק כי פעולות אובר אינן חוקיות, הייתי צריך אבטחה"

תביעה בארה"ב: הבורר שפסק לטובת אובר בתביעת תיאום המחירים פעל מתוך פחד ● הערעור כולל קטע מתמלול המשפט, בו אמר הבורר: "הפחד שלי הוא שאם הייתי פוסק כי פעולותיה של אובר אינן חוקיות, לא הייתי יכול ללכת ברחובות בלילה. היו רודפים אותי"

מוטי בן משה, בעל השליטה בדור אלון / צילום: אלון רון

דור אלון בוחנת העברת נדל"ן לרבוע כחול נדל"ן בתמורה להקצאת מניות

לפי דיווח לבורסה, נדל"ן מניב ונדל"ן בהקמה של חברת האנרגיה יועברו בתמורה להקצאת מניות מהחברה האחות ● הנכסים שיועברו כוללים את פרויקט אלוני ים בהרצליה פיתוח, פרויקט אלוני כפר סבא והמתחם המסחרי בעין שמר, ואינם כוללים שטחים המשמשים את מתחמי התדלוק ואת פעילות קמעונאות המזון

בורסת ניו יורק / צילום:  אנדרו קלי, רויטרס

עם ריחוק חברתי, מסכות ובלי אורחים: הסוחרים שבים לוול סטריט

רצפת המסחר של בורסת ניו יורק תפתח מחדש עם כרבע מהסוחרים בלבד ● בשל איסור על כניסת אורחים, צלצול הפעמון המסורתי של מסחר במניה חדשה לא יתרחש עד להודעה חדשה

הבורסה בת"א / צילום: שלומי יוסף, גלובס

סערת הקורונה בשוקי ההון הגדילה את מחזורי המסחר והביאה להכפלת רווחי הבורסה ברבעון הראשון

הגידול החד במסחר הביא לזינוק של 25.7% בהכנסות הבורסה משירותים, לסך של 81.2 מיליון שקל ברבעון הראשון, וקיזז הפסד של 4.4 מיליון שקל בהפסדי נוסטרו בגלל המשבר ● בשורה התחתונה הבורסה רשמה ברבעון הראשון השנה זינוק של 88.8% ברווח הנקי, שהסתכם בכ-10.2 מיליון שקל

הפגנת העצמאים בישראל / צילום: טל קירשנבאום

סיבוב פרסה של הממשלה או טענות סרק של העצמאים? המחלוקת סביב המענק לעצמאים על חודש מאי

לטענת ארגוני העצמאים משרד האוצר קבע כי המענק שהובטח לעצמאים בגין חודש מאי יבוטל, בשל החזרה לשגרה של המשק ופתיחת העסקים ● גורמים באוצר טוענים כי לא התקיים דיון להעניק מענק נוסף בגין חודש מאי, וכך גם לא בוטל כל מענק מתוכנן

שוני אלבק / צילום: אלי יהב

שוני אלבק מונה למנ"כל כהן פיתוח גז ונפט

לאחרונה מכרה קבוצת דלק את מניות השליטה בכהן פיתוח לידי יצחק סוארי, ג'ורג' חורש וגדעון תדמור תמורת 207 מיליון שקל ● אלבק, לשעבר היועץ המשפטי של רשות ניירות ערך, נחשב בעבר לאחד מאנשיו של נוחי דנקנר והיה המשנה למנכ"ל אי.די.בי פתוח

רובוט לניקוי בריכות של מיטרוניקס / צילום: יח"צ

מצליחה לשחות גם בימי קורונה: הרווח הנקי של מיטרוניקס צמח ברבעון בכ-7% ל-64 מיליון שקל

מניית יצרנית הרובוטים לניקוי בריכות השלימה זינוק של 65% מהשפל שאליו צנחה ב-23 במרץ השנה, וחזרה להציג תשואה חיובית מתחילת השנה

בורסת וול סטריט / צילום: Richard Drew, Associated Press

נעילה ירוקה בוול סטריט למרות היחלשות לקראת הסיום

מדד דאו ג'ונס ננעל בזינוק של 2.2%, מדד S&P 500 טיפס ב-1.2% והנאסד"ק התחזק ב-0.2% ● מדד אמון הצרכן בארה"ב עלה במאי יותר מהצפוי ● מדד מחירי הדיור בארה"ב עלה במרץ ב-4.4% ● חברת נובהוואקס מתחילה בניסוי הקליני בחיסון לקורונה ומספקת אופטימיות למשקיעים ● מדד דאקס עלה ב-1%, פוטסי 100 הוסיף 1.2% וקאק 40 טיפס ב-1.5% ● ביפן מדד הניקיי היפני זינק בהמשך להודעת ראש הממשלה שינזו אבה על תמיכה נוספת בשווקים

יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה מגישה לשר האוצר ח"כ, ישראל כץ, את דוח פעילותה לשנת 2019 / אינפוגרפיקה: דוברות משרד האוצר, יח"צ

הדוח השנתי של רשות ניירות ערך: עוד קודם לקורונה - גידול בהסדרי החוב וקיטון במספר בעלי הרישיונות

שנת 2020 עלולה להביא גידול ביחס ל-2019 בהסדרי החוב בצל משבר הקורונה ● בשנה החולפת נמשכה מגמת הירידה בדמי הניהול שהציבור שילם בקרנות הנאמנות

בובות בחלון ראווה חובשות מסיכות בד / צילום: Ariel Schalit, Associated Press

הישראלים לא אופטימיים: כמחצית מהאוכלוסייה נפגעה כלכלית בתקופת הקורונה, כשליש עדיין סובלים מלחץ וחרדה

בריאות, מצב נפשי ומצב כלכלי הם רק חלק מהתחומים שנבחנו בסקר שערכה הלמ"ס בעקבות משבר הקורונה ● מהי רמת האמון שהציבור נותן בהתמודדות הממשלה עם המשבר, וכמה באמת אנו חושבים כי ב-12 החודשים הבאים מצבנו הכלכלי ישתפר?

יו"ר שלמה החזקות אסי שמלצר / צילום: אוראל כהן

פרשת העלמת המס של חברת שלמה Sixt: תשלם כופר של 400-500 אלף שקל

קבוצת הרכב הגיעה להסדר עם רשות המסים, שלפיו התיק הפלילי בגין גביית יתר מלקוחות ייסגר בתשלום כופר, ללא העמדה לדין פלילי ● במקביל אושרה הפשרה בייצוגית שהוגשה בפרשה, ולפיה הקבוצה תעניק ימי השכרת רכבים בעלות של כ-38 מיליון שקל בחינם ללקוחות הליסינג

מפגינים בהונג קונג נגד נסיונות החקיקה החדשים של סין / צילום: Vincent Yu, AP

התיאבון של שלטונות סין לבלוע את הונג קונג החזיר את התושבים לרחובות

ההערכה היא כי סין תאיץ את מאמציה לשלוט בתחומים שחיוניים לכלכלת השוק החופשי של הונג קונג, החל ממערכת החינוך והעיתונות החופשית ועד בתי המשפט ומדיניות ההגירה