גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

נאמנויות: ומה עם העברת נכסי מקרקעין?

במסגרת הרפורמה לא כוללות ההוראות העוסקות במיסוי נאמנויות שינויים בחוק מיסוי מקרקעין, מה שעלול להוביל לעיוותי מס שונים

במסגרת רפורמת ועדת קפוטא-מצא, שאושרה ביום 25.7.05 בכנסת, נכלל פרק הנוגע למיסוי נאמנויות. בטרם הרפורמה, היה נושא מיסוי הנאמנויות אחד הנושאים המעורפלים ביותר, והשנויים במחלוקת, בקרב אנשי המקצוע. חוסר הבהירות הביא, בין השאר, לביצוע תכנוני מס רבים, המתבססים על החזקת נכסים בידי נאמנויות. ועדת קפוטא-מצא החליטה להסדיר את נושא מיסוי הנאמנויות, בהתאם להמלצות ועדה קודמת שמונתה לטיפול בנושא (ועדת ישראלי), אך בכפוף למספר שינויים.

על מנת להיטיב להסביר את נושא מיסוי הנאמנויות, נתייחס ראשית למספר מונחים רלוונטיים לדיון: מוסד הנאמנות הוא מוסד משפטי, בו נפרד אדם (המכונה "יוצר הנאמנות") מבעלות בנכס שלו, ומקנה אותה לידי אדם ("הנאמן"), על מנת שהלה ינהל את הנכס עבור צד שלישי ("הנהנה"). בתקופת קיומה של הנאמנות, הנאמן הוא הבעלים הפורמלי-משפטי של הנכס, אולם הוא מחוייב לטפל בו בהתאם להוראות שניתנו ב"כתב הנאמנות" - המסמך בו הוקמה הנאמנות.

מבנה זה של הנאמנות, בו מועברת הבעלות בנכס מיוצר הנאמנות לנאמן, ולכאורה הנאמן הוא זה שמפיק את הפירות מן הנכס ומחלק אותם או את הנכס לנהנה, מחייב טיפול מיסויי בשלושה מישורים:

1. הקניית הנכס מן היוצר לנאמן - מהווה לכאורה אירוע מס במסגרתו מוכר יוצר הנאמנות את הנכס (שכן הוא נפרד מן הבעלות המשפטית בו); 2. הפקת פירות הנכס - לכאורה חייבת במס אצל הנאמן, שכן הוא בעל הנכס שהועבר לנאמנות; 3. העברת נכסי הנאמנות לנהנה - עשוי לכאורה להוות אירוע מס בידי הנהנה. נדון בשאלות אלו בקצרה לפי סדרן, שכן רוחב היריעה אינו מאפשר דיון מקיף. הדיון בתוצאות המס יתייחס ל"נאמנות תושבי ישראל", היינו, נאמנות שבמועד יצירתה היו לה לפחות יוצר אחד ונהנה אחד שהם תושבי ישראל, ובשנת המס הרלוונטית, לגביה נבחנות תוצאות המס, היה בה לפחות יוצר אחד או נהנה אחד שהוא תושב ישראל.

השאלה הראשונה היא, האם העברת הנכס מיוצר הנאמנות לנאמן, מהווה אירוע מס, היינו, האם רואים את היוצר כאילו מכר את הנכס. לעניין זה קבעה הוועדה, כי כאשר מדובר בנאמנות תושבי ישראל, העברת נכס לנאמנות על ידי יחיד, שנעשתה ללא תמורה, לא תחוייב במס לפי חלק ה' לפקודת מס הכנסה.

השאלה השנייה היא, כיצד ייעשה מיסוי הפקת ההכנסה מן הנכס שהועבר לנאמנות. למשל: במקרים בהם הועבר לנאמנות נכס, והנאמן משכיר אותו ומפיק ממנו דמי שכירות. האם יש להטיל מס על פירות הנכס (דמי השכירות), בהתאם לנתוני המס של היוצר (בעל הנכס מן הבחינה הכלכלית), של הנאמן (בעל הנכס מן הבחינה המשפטית), או של הנהנה (שיהיה זכאי ליהנות בעתיד מפירות הנכס, כאשר יחולקו לידו נכסי הנאמנות)?

ועדת קפוטא-מצא קובעת, כי בר השומה (היינו האדם לו מוצאת השומה) בגין הרווחים המופקים מן הנכסים בתקופה בה הם נמצאים בנאמנות, הוא הנאמן, והוא גם החייב במס. אולם, חבותו במס של הנאמן נקבעת בהתאם לנתוני המס של היוצר, היינו, כאילו היוצר הוא בעל הנכס וכאילו הוא הפיק את פירות הנכס, בכפוף לסייג על פטור שמוגבל בתקרה.

על הכנסות הנאמנות יחול שיעור המס המירבי החל על הכנסתו של יחיד, אלא אם כן מדובר בהכנסה שנקבע לגביה שיעור מס מופחת, כגון הכנסת דיבידנד או ריבית, אז יחול שיעור המס המופחת. במקרים בהם מדובר בנאמנות תושבי ישראל, שבה יוצר אחד בלבד שהוא תושב ישראל, והיא נאמנות הדירה (היינו נאמנות שבה, לאחר מסירת כתב הנאמנות לנאמן, נותר ליוצר כוח להשפיע על פעולות הנאמנות,על פי קריטריונים שנקבעו בפקודת מס הכנסה במסגרת הרפורמה), יכולים הנאמן והיוצר, בהודעה משותפת לפקיד השומה, לקבוע, כי בר השומה ובר החיוב במס יהיה היוצר (ולא הנאמן).

העברת נכסי הנאמנות או פירותיהם לנהנה, בנאמנות תושבי ישראל, תהיה חייבת במס או פטורה ממס, לפי העניין, כפי שהייתה לו היה הנכס מועבר ישירות מיוצר הנאמנות לנהנה. כאשר היו בנאמנות מספר יוצרים, והעברת הנכס מאחד מהם לנהנה הייתה מחוייבת במס, תהיה ההעברה כולה חייבת במס.

ההתייחסות המפורטת לנושא מיסוי הנאמנויות, במסגרת רפורמת קפוטא-מצא, הינה רחבה ביותר. יחד עם זאת, נותרה נקודה של אי בהירות בכל הנוגע להעברת נכסי מקרקעין לנאמנות. הוראות מיסוי הנאמנויות שנקבעו ברפורמה קובעות, כי העברת נכס לנאמנות תהיה פטורה ממס לפי הוראות חלק ה' לפקודת מס הכנסה. יחד עם זאת, לא נקבע כי יהיה פטור דומה על העברת נכס מקרקעין.

בהעדר התייחסות בפקודת מס הכנסה למיסוי העברת נכסי מקרקעין, ניתן להסיק, כי על העברת נכסי מקרקעין לנאמנות ממשיכות לחול הוראותיו של חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) התשכ"ג-1963. הוראות אלו קובעות כי, כעיקרון, כאשר מדובר בנאמנות אמיתית, שהתקיימו לגביה הדרישות שבחוק, יצירת הנאמנות והעברת הנכס מהנאמן לנהנה אינם אירוע מס. ברם, הוראות אלו רחוקות מלהשביע את הדעת, ועשויות שלא להתאים לנושא, שכן הוראות הנאמנות בחוק מיסוי מקרקעין לא נועדו להעברת מקרקעין לנאמנות, אלא תואמות יותר ביצוע פעולות במקרקעין באמצעות שליח.

במסגרת ועדת ישראלי, שניסתה להסדיר את נושא מיסוי הנאמנויות קודם לוועדת קפוטא-מצא, כללו ההמלצות התייחסות מפורשת לנושא העברת נכסי מקרקעין, וכן שינויים מחוייבי המציאות בחוק מיסוי מקרקעין. לעומת זאת, במסגרת הרפורמה לא כוללות ההוראות העוסקות במיסוי נאמנויות שינויים בחוק מיסוי מקרקעין, מה שעלול להוביל לעיוותי מס שונים. נראה, כי ראוי היה שהמחוקק ייתן דעתו על כך, ויפעל לשינוי המצב ולהבהרת נושא העברת נכסי מקרקעין לנאמנויות.

עוד כתבות

פרופ' גבי ברבש / צילום: יוסי כהן

גבי ברבש מספר מדוע נדחה מיזם הבדיקות בסופרים

חלק מרשתות המזון הגדולות בישראל קיבלו היום הודעה כי משרד הבריאות צפוי להתחיל לבצע בסניפים שלהן בדיקות קורונה ● ההודעה דלפה לתקשורת והפיילוט הוקפא בינתיים ● ברבש המרכז מטעם מכון וייצמן את המיזם: ״חששנו מנהירה לחנויות ששמן פורסם״

אבי ניר, מנכ"ל קשת 12, ואבי בן טל, מנכ"ל רשת 13 / צילום: ינאי יחיאל, תמר מצפי

מנכ"לי קשת ורשת לשר התקשורת אמסלם: "די לתירוצים ולאוזלת-היד"

מנהלי הערוצים המסחריים, אבי ניר ואבי בן טל, מסרבים להרים ידיים אל מול סירובו של שר התקשורת דוד אמסלם לתת הקלות לערוצים בעקבות משבר הקורונה באמצעות שחרור כספי הביד בהיקף 35 מיליון שקל

חניון בתל אביב/ צילום: איל יצהר

לא רק מטוסים: גם חברות השכרת הרכב מחפשות היכן לאחסן מכוניות

הפתרון: חניונים לטווח ארוך בנתב"ג משמשים לרכבי חברות ההשכרה ● לרשות החברות מוצעים 1,500 מקומות חניה מעבר לאלה שיש להן כיום, ובסך-הכול מדובר ב-2,000 מקומות חניה בחניונים ארוכי-הטווח

רון תומר / צילום: פאול אורלייב

ארגון גג חדש למגזר העסקי דורש חלוקת הנטל עם המגזר הציבורי

התאחדות התעשיינים, איגוד לשכות המסחר, והתאחדות חקלאי ישראל, החליטו על תיאום עמדות מלא לנוכח המשבר הכלכלי המחריף ● "אני יודע שרה"מ נחוש להעביר תוכנית משמעותית, אך אם הכלים בתוכנית לא יתאימו לצרכים המידיים של המגזר העסקי המשק יקרוס לתוך עצמו"

מקדונלדס. צילום: רויטרס

אחרי הפסקה של שבוע: מקדונלד'ס ישראל חוזרת לפעילות משלוחים

הנציגות הישראלית של הרשת מסרה כי לאחר שהשירות הושבת למשך שבוע שלם על רקע משבר הקורונה, מחר יחזרו המשלוחים לפעילות ● הוחלט כי רק שישה עובדים ישהו בכל מסעדה שתוציא משלוחים

שִי ג'ינפינג ודונלד טראמפ  / צילום: Susan Walsh

פרשנות: הקורונה היא המשך המלחמה הקרה בין ארה"ב לסין באמצעים אחרים

לא מסך ברזל כמו ב-1946, אלא מסך קורונה של חשדנות ושל טינה יורד עכשיו על היחסים בין שתי מעצמות־העל ● ארה"ב, מתלוננת כי "המפלגה הקומוניסטית הסינית" חורשת מזימות נגד חירויות המערב ● פרשנות סינית מאיימת על ארה"ב ב"גיהינום קורונה"

חדווה בר / צילום: יונתן בלום

בנק ישראל רוצה שהבנקים יתנו יותר אשראי ונערך לגידול בהפסדי אשראי: מפחית בחדות את דרישות ההון מהבנקים

יחסי ההון המינימליים שהבנקים נדרשים לעמוד בהם יופחתו ב-1%, ובבנק המרכזי שואפים לכך שההון שישתחרר לבנקים ישמש אותם מיידית למתן אשראי לציבור ● עוצר חלוקת דיבידנדים חדשים ותוכניות רכישה עצמית

נכס של אול יר/ צילום: מצגת החברה

מנפיקות האג"ח הזרות תחת לחץ: לאחר הערת "עסק חי" לרילייטד, איתותים שליליים גם מכיוון אול-יר וקופרליין

מדד תל בונד גלובל, הכולל את אג"ח חברות הנדל"ן הזרות שנסחרות בת"א, צנח ב-19% מתחילת מרץ ● רואי החשבון של חברת אול-יר מצביעים על הצורך לממש ולממן מחדש נכסים ● קופרליין תדחה פירעון אג"ח בחצי שנה

ד"ר אנתוני פאוצ'י, ראש המרכז לטיפול באלרגיות ומחלות זיהומיות בארה"ב / צילום: AP

התחזית הרשמית בארה"ב: "בין 100 ל־200 אלף איש ימותו מקורונה"

כך אמר הערב ד"ר אנתוני פאוצ'י, ראש המרכז לטיפול באלרגיות ומחלות זיהומיות (CDC) בארצות הברית בתכנית "מצב האומה" ב-CNN ● "המודלים שלנו נותנים את התרחישים הגרועים ביותר ואת התרחישים הטובים ביותר. המציאות נמצאת איפשהו באמצע"

שרת השיכון יפעת שאשא-ביטון / צילום: יעל אורבך

שרת השיכון יפעת שאשא-ביטון בראיון: "מנסה לשמור על רוכשי הדירות"

היא הגיעה למשרד השיכון והבינוי לחודש, ונשארה שנה ● רגע לפני השבעתה הצפויה של הממשלה החדשה ועל רקע משבר הקורונה, השרה ד"ר יפעת שאשא-ביטון בראיון מיוחד ל"גלובס" ● אפשרות לסגירת אתרי בנייה? "הקו שאנו מובילים הוא להשאיר את הענף פעיל עד שיהיה סגר מוחלט"

יקבי כרמל / צילום: תמר מצפי, גלובס

יקבי כרמל: אחד מעובדי המפעל באלון תבור חולה קורונה

העובד שהה בבידוד בשבוע וחצי האחרונים ● החברה: "העובד הוא ממחלקת האריזה, אין קשר בינו לבין תהליכי ייצור היינות, ואין שום חשש כי הוא עלול לגרום להדבקות קהל הלקוחות או המפיצים"

רה"מ הונגריה ויקטור אורבן במערכת הבחירות האחרונה ב־2018 / צילום: Associated Press

דמוקרטיות בשקיעה בעידן הקורונה: מי צריך פרלמנטים מתפקדים?

נסיגת הדמוקרטיה הליברלית מתרחשת זה זמן מה בשורה של ארצות ● חלקן ממש בימים האלה בחסות הקורונה שמשתוללת בכל פינה ● הסמן הקיצוני כעת הוא ראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן, שמנצל את המגפה כדי לבטל את הפרלמנט ולהעביר את מלוא סמכויות החקיקה לידיו

ראשת ממשלת איסלנד, קתרין יאקובסדוטיר / צילום: Alastair Grant, Associated Press

מחקר באיסלנד מאשר: חצי מנשאי הקורונה כלל לא מפגינים סימפטומים

בשל האוכלוסייה הקטנה, הפכה איסלנד בשנים האחרונות למעין "מעבדה גנטית" לחברות תרופות שונות, המשתמשות במאגרי הנתונים הגנטיים של תושבי האי ● איסלנד מובילה את העולם עם שיעור הבדיקות לקורונה כחלק מהאוכלוסייה – כ-3.5%

ברק עילם  / צילום : שלומי יוסף

מנכ"ל נייס בהתבטאות חריגה: "אחיי החרדים, בלי כפיות טובה - תישארו בבית"

ברק עילם פרסם את הפוסט על רקע התפשטות הקורונה המהירה בחברה החרדית ● בעבר יצא עילם נגד שר החינוך רפי פרץ וחברת אל על

 

חנויות סגורות בקניון רמת אביב בצל הקורונה / צילום: איל יצהר, גלובס

‫רשתות הקמעונאות לבעלי הקניונים: "רוב רשתות המסחר לא יוכלו לשלם את דמי השכירות והניהול"

רשתות הקמעונאות קוראות לבעלי הקניונים להיפגש ולנהל מו"מ על התקופה שאחרי המשבר ● "אנו נמצאים במשבר כלכלי שלא נראה מעולם", כותבים ברשתות, ומוסיפים: "כולנו צריכים לחשוב גם על היום שאחרי, בו נצא כולנו מהמשבר"

איתמר דויטשר, מנכ"ל קבוצת אלקטרה  / צילום: ישראל הדרי

שיאני התגמול: 13 מיליון שקל לאיתמר דויטשר באלקטרה, 12 מיליון שקל לדודו זבידה בקבוצת מבנה

עלות העסקתו של מנכ"ל שטראוס, גיורא בר-דעה, עמדה אשתקד על 7.5 מיליון שקל; בעוד שאייל חנקין, מנכ"ל עזריאלי, ויונה פוגל, המנכ"ל הקודם של חברת האנרגיה פז, קיבלו כ-7 מיליון שקל כל אחד ● עתליה שמלצר מצטרפת לארבע הנשים שב-100 השיאנים

אחד הנוסעים הדרום קוריאנים שנדבקו בקורונה מחכים בשדה התעופה בן גוריון / צילום: Ariel Schalit, Associated Press

95% מעובדי אל על בחל"ת - האם הסיוע המדיני יגיע?

מתוך כ-6,360 העובדים שנותרו בחברה אחרי מאות שפוטרו, יישארו באל על רק כ-300 עובדים פעילים שימשיכו להחזיק את החברה, וזאת עד לסוף חודש מאי

נפתלי בנט / צילום: אוסף התצלומים הלאומי

בנט רוצה להשתמש בטכנולוגיה של NSO כדי לדרג סיכויי הדבקות של אזרחים

המערכת היא חלק מתכנית לאומית להתמודדות עם נגיף הקורונה שחיבר שר הביטחון, נפתלי בנט, ואשר אותה פרסם הבוקר ● על פי בנט "מדובר במערכת מידע מרכזית, שלתוכה "נשפוך" את כל המידע. לכל אזרח ישראלי יהיה מעין "ציון הידבקות" בין 1 ל10 אשר מתאר בכל נקודת זמן את הסבירות שאותו אזרח נושא את נגיף הקורונה"

טיהור בית משפט השלום בבאר שבע מקורונה / צילום: יח"צ

40% מהנדבקים בקורונה בבאר-שבע: עובדות בית המשפט

17 עובדות מינהלה בבימ"ש השלום בבאר-שבע אובחנו כחולות בנגיף הקורונה, כולן משתייכות למדור מעצרים במזכירות ביהמ"ש ● עו"ד אלעד דנוך, יו"ר מחוז דרום בלשכת עוה"ד, קורא לסגור לאלתר את ביהמ"ש בבאר-שבע: "הפך למוקד התפרצות חסר תקדים"

רונן סמואל, מנכ"ל קורנית /צילום: איל יצהר

בקורנית דיגיטל אופטימיים למרות צפי לירידה חדה בהכנסות: "כשהמשבר יחלוף התחום שלנו יהיה בתאוצה אדירה"

מניית יצרנית מערכות הדפוס הדיגיטלי צנחה ב-15%, לאחר שהעריכה כי הכנסותיה ברבעון הראשון יהיו נמוכות ב-45%-35% מהרף הנמוך של התחזית הקודמת ● המנכ"ל: "אנו מתכוננים ליום שאחרי, שאנו מעריכים שיקרה לקראת יוני. נכנסנו למשבר במצב טוב מאוד עם הרבה מזומנים בקופה"