גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

עונשו של הדירקטור המיודע

זיכויו של שמואל דנקנר בפרשת קרטל הגז דווקא מרחיב את האחריות על דירקטורים

לאחרונה פורסם פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים בפרשת קרטל הגז. עניינו בהסדרים כובלים אשר נערכו בשנים 1994-1997 בין 4 חברות הגז הגדולות בארץ: סופרגז, דורגז, פזגז ואמישראגז. כתב האישום הוגש נגד 19 נאשמים, ואולם פסק הדין עוסק רק בשלושה, ובהם שמואל דנקנר, דירקטור ובעל עניין בדורגז, אשר זוכה בהכרעת הדין.

שמואל דנקנר היה נחוש שלא להתפשר, והוא הצליח להביא את עמדתו לכלל מיצוי מוצלח בהכרעת הדין. מעניין הדבר, כי פסק הדין בו הוא זוכה, דווקא מרחיב את היקף האחריות המוטלת על דירקטורים בחברה מכוח החוק.

חוק ההגבלים העסקיים מטיל על מנהלים בתאגיד אחריות פלילית מיוחדת. אם נעברה עבירת הגבלים עסקיים בידי תאגיד, יועמד בגינה לדין האדם שביצע את העבירה, אך לא רק הוא: לצדו יועמד לדין גם מי שהיה בעת ביצוע העבירה "מנהל פעיל" באותו תאגיד. "המנהל הפעיל" ייצא פטור מאחריות לעבירה שלא הוא ביצע, רק אם יוכיח כי העבירה נעברה שלא בידיעתו, ושהוא נקט באמצעים הנדרשים להבטחת שמירת הוראות חוק ההגבלים העסקיים.

שאלה היא, מי מבין כל מנהלי התאגיד נחשב "מנהל פעיל", שיואשם בגין מעשיו של אחר? בפסיקה נקבע כי מנהלים פעילים הם מי שבכוחם למנוע (או לצמצם) בפועל את מעורבות החברה בביצוען של עבירות לפי החוק". השופט יצחק ענבר מחדד נקודה זו, וקובע כי "מנהל פעיל" הוא מנהל שיש לו שליטה ופיקוח על התחום שבו בוצעה העבירה.

דירקטור כ"מנהל פעיל"

זירת הקרב העיקרית בפסק הדין ניטשה בשאלה האם כולל המונח "מנהל פעיל" גם דירקטור בחברה. מקובל להניח - ובעבר היתה זו גם עמדת הרשות - כי דירקטורים, ככאלה, אינם נחשבים "מנהלים פעילים" לצורך חוק ההגבלים העסקיים, ולכן הם אינם חשופים לאותה "אחריות מיניסטריאלית" מיוחדת, המוטלת על "מנהלים פעילים" מכוח החוק.

בפרשת קרטל הגז שינתה הרשות את עמדתה. הרשות טענה כי יש להרשיע את הדירקטור שמואל דנקנר כ"מנהל פעיל" בדורגז, משום שלדעתה עצם חברותו של דנקנר בדירקטוריון אצרה בחובה כוח למנוע או לצמצם את מעורבות דורגז בקרטל, ובה בלבד היה כדי להפכו ל"מנהל פעיל".

השופט ענבר דחה - לדעתי, בצדק - את ניסיון הרשות לקבוע כי דירקטור, מעצם היותו דירקטור, נחשב "מנהל פעיל" בתאגיד. בכך השיב השופט על כנה את הפרשנות המקובלת בתחום. כדבריו, "דירקטור נותר דירקטור גם כאשר הוא ממלא את תפקידו באסרטיביות ובמסירות." זו אמירה חשובה של השופט ענבר, וטוב שנאמרה.

החידוש: עונשו של הדירקטור המיודע

בצד קביעה מועילה זו, עולה מפסק הדין חידוש בעייתי. השופט ענבר קובע כי דירקטור רגיל הופך להיות "מנהל פעיל", כאשר נודע לו על הפרת החוק בידי החברה. לדבריו, הדירקטור הזה, שקיבל מידע על הפרת החוק, חייב לפעול להפסקת העבירה לפי חוק החברות, והחובה הזו גם מקנה לו יכולת למנוע את המשך ביצוע העבירה.

יכולת למנוע עבירה, הרי היא היסוד המגדיר מיהו "מנהל פעיל". מכאן, מסיק השופט, דירקטור שקיבל מידע על הפרת החוק, הופך להיות "מנהל פעיל", ולכן גם אחראי בדין על הפרת חוק ההגבלים שבוצעה בידי אדם אחר.

יש לי ספק אם קביעה זו מוצדקת, וספק גדול עוד יותר אם היא מועילה. האם צודק השופט ענבר? חוק ההגבלים העסקיים מטיל על "מנהל פעיל" אחריות פלילית "מיניסטריאלית" למעשיו של אחר, בכדי להמריץ את המנהל לפעול לכך שהתאגיד יקיים את הוראות החוק. הזיקה הניהולית בין המנהל הפעיל, ובין תחום פעילות החברה בו נעברה העבירה, היא המצדיקה הטלת סנקציה על מי שהתרשל ולא פעל לשמירה על הוראות החוק.

בעיני, "מבחן הידיעה" אינו אלא מבחן עזר, שנועד לאתר מיהו המנהל שיכול היה, יותר ממנהלים אחרים, למנוע את ביצוע הפעולה. מבחן עזר זה אינו אמור להפוך דירקטור, שבלשון בני אדם הוא כלל אינו מנהל פעיל, לכזה, רק משום שקם לו הכוח - התיאורטי או המעשי - להתלונן על כך שהחברה מבצעת עבירת הגבלים עסקיים.

יש לשים לב גם ללשון החוק. הפעולה האקטיבית בה אמור המנהל הפעיל לנקוט, לפי חוק ההגבלים העסקיים, היא לעשות את הנדרש לשמירת הוראות חוק ההגבלים העסקיים. "שמירת הוראות החוק" נאמר, ולא "מניעת העבירה הספציפית". זו פעולה המתאימה למנהל פעיל כמשמעו בלשון בני אדם, ולא לדירקטור בחברה, שגולו לאוזניו נסיבותיה של עבירה ספציפית כלשהי. כך עולה גם מהוראות תוכנית האכיפה, אותה קבעה רשות ההגבלים העסקיים בכדי לתת קונקרטיזציה לביטוי "שמירה על הוראות חוק ההגבלים העסקיים".

מסקנתו של השופט מביאה לתוצאה קשה נוספת. לפי החוק, האחריות הפלילית המוטלת על מנהל, בגין מעשיו של אחר, מסויגת (בין היתר) ביסוד הידיעה: אותו מנהל לא יועמד לדין, אם הוכיח שהוא כלל לא ידע על העבירה. מכאן, שלפי החוק משמש יסוד (אי) הידיעה בסיס לפטור מאחריות פלילית למעשיו של אחר. אצל השופט ענבר השתנו היוצרות: מרכיב המודעות הועתק ממגרש הפטור מאחריות פלילית, למגרש היוצר את עצם קיומה. דווקא דירקטורים - שככלל אינם עוסקים בניהול פעיל - הופכים מכוח המידע שקיבלו, להיות "מנהלים פעילים" לצורך חוק ההגבלים העסקיים, ומוטלת עליהם אחריות פלילית מוחלטת בגין מעשיו של אחר.

סוף דבר

עד היום סברנו כי דירקטורים אינם "מנהלים פעילים". כך היה הדין לאורך השנים. רשות ההגבלים ביקשה לשנות הלכה זו, אך השופט ענבר סירב, ובצדק. בד בבד, השופט קירב מאד את הדירקטורים למעמד של מנהלים פעילים דווקא מכיוון אחר - המודעות לעבירה או לנסיבות המקימות אותה. חוק החברות מעודד דירקטורים לרכוש מידע אודות החברה; פסק הדין דווקא מתמרץ דירקטורים לא לדעת. באופן רגיל, דירקטור אשר נודע לו שהחברה מפרה חוק כלשהו והוא לא כינס ישיבת דירקטוריון לדיון בנושא, ייחשב רשלן; אבל לפי פסק הדין, אם החוק שהופר הוא חוק ההגבלים העסקיים, אותו דירקטור ייחשב עבריין פלילי. איך אומרים - יש דברים שעדיף לא לדעת. במיוחד לדירקטורים.

* הכותב, שותף מנהל במשרד עורכי הדין תדמור ושות', היה הממונה על הגבלים עסקיים.

עוד כתבות

איקאה בצומת אשתאול / צילום: שלומי יוסף, גלובס

צו סגירה זמני לכשליש ממתחם איקאה באשתאול

בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל חלקית את בקשת המדינה שלא להפעיל כ-8,000 מ"ר ממתחם איקאה החדש באשתאול ● מדובר בחלק התפעולי, ולא בשטחי החנות עצמה

פגישת האוצר ואל על אמש / צילום: חו"ל מהודר

שר האוצר ישראל כ"ץ במסר לבכירי משרדו: זרזו את ההליך מול אל על וסכמו את ההלוואה מולם

כדי לקבל את הסיוע המיוחל אל על תהיה חייבת להציג הסכם קיבוצי עם עובדיה, שיעבוד מניות, סגירת קווים חדשים ומכירת מטוסים ● אמש, שעות ספורות אחרי שהסתיימה הרמת הכוסית לפרידה ממנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד, התכנסו נציגי האוצר ואל על בכדי לנסות ולמצוא את המתווה שייתן אור ירוק להלוואה

שי באב"ד / צילום: איל יצהר

"סגרתי לאנשים את העסק ביום אחד": מנכ"ל האוצר מסכם קדנציה סוערת בראיון מפויס

שי באב"ד, מנכ"ל האוצר היוצא, מודה בראיון פרידה שהסיוע שהמגזר העסקי נזקק לו בשל הקורונה לא הגיע בזמן, ומסכם קדנציה של עשייה ופעילות ענפה לצד עימותים ומאבקים, בטון מפויס ומפתיע ● "הלב שלי נמצא במגזר הציבורי, אשמח להיות מנכ"ל משרד הביטחון"

חשבון הטוויטר של דונלד טראמפ / צילום: שאטרסטוק

ציוץ גורלי: הכירו את האיש שהחליט לסכן מיליארדים ולצאת למלחמה בטראמפ

מה גרם לג'ק דורסי, מייסד ומנכ"ל טוויטר, לצאת השבוע למלחמה חזיתית וקשה נגד נשיא ארה"ב? ● ולמה הנמסיס שלו, מארק צוקרברג, בחר להתייצב דווקא לצידו של הנשיא? ● הקרב על דמוקרטיה, עתיד האינטרנט ובעיקר על הרבה מאוד כסף ● האזינו לפודקסאט "הצוללת"

איירין טריפלט – האדם האחרון שקיבל פנסיה ממלחמת האזרחים האמריקאית / צילום: צילום מסך מפייסבוק

הלכה לעולמה איירין טריפלט – האדם האחרון שקיבל פנסיה ממלחמת האזרחים האמריקאית

אביה של איירין, מוס טריפלט, נלחם במלחמה בין השנים 1862 ל-1865 ● כבת נכה של ותיק מלחמה, זכתה טריפלט לפנסיה בגובה 73.13 דולר בחודש מהממשל האמריקאי

טים דרייפר / צילום: STEPHEN LAM, רויטרס

המיליארדר טים דרייפר יחלק ביטקוין בשווי יותר ממיליון דולר

בניסיון למשוך משתתפים לכנס הבלוקצ'יין שתערוך באוקטובר בלוס אנג'לס, מציעה קרן ההון סיכון של דרייפר מתנת ביטקוין בשווי 100 דולר לכל לקוח חדש בבורסת הקריפטו של eToro בארה"ב, שישקיע לפחות 50 דולר ברכישת מטבעות דיגיטליים

ניהול חדשנות בהייטק הישראלי / אילוסטרציה: שאטרסטוק

מחקר: ישראל במקום השלישי בדירוג האקוסיסטמים הטכנולוגיים המובילים

סקר של חברת היעוץ הישראלית-שוויצרית StartupBlink מצביע על התחזקות של ישראל בדירוג האקוסיסטמים הטכנולוגיים העולמי מהמקום הרביעי למקום השלישי ● בדירוג הערים: תל אביב יורדת בדירוג מהמקום השישי לשביעי ● בייג'ינג ושנחאי מזנקות

סניף איקאה אשתאול - כתבות הנדל"ן שעשו את השבוע / צילום: שלומי יוסף, גלובס

איזה שיא נדל"ני נשבר השבוע והתסבוכת של איקאה באשתאול. כותרות הנדל"ן

איפה יפצו יזמי פינוי בינוי את השכנים במיליון שקל ומדוע ● מה עומד מאחורי התסבוכת של סניף איקאה החדש ● מכת הביורוקרטיה של היתרי הבנייה בישראל, ועסקת הנדל"ן של רומן אברמוביץ' שהדהימה את עולם הנדל"ן

לן בלווטניק, בעלי כלל תעשיות / צילום: יח"צ

הכול בגלל מכתב? בלווטניק עצר הזרמת כסף ל"רשת 13"

בעל השליטה בערוץ היה אמור להזרים 15 מיליון שקל, שהיו מיועדים, בין השאר, לתשלום משכורות לעובדים ● ועד עובדי "חדשות 13" שלח השבוע מכתב לרשות השנייה, שבו התריע כי "רשת 13" משלב בניגוד לחוק תכנים המקדמים את תוכניות הערוץ בשידורי החדשות

נתב"ג ריק בצל סגירת השמיים עקב הקורונה / צילום: יוסי פתאל

לאחר שנקבעה פגישה עם האוצר, ועד רש"ת הפסיק את השבתת נתב"ג

ועד העובדים מחה על כך שאין מתווה לתוכנית חזרה ואין אופק לפתיחת השמיים ● הפגישה עם שרי התחבורה והאוצר צפויה להתקיים ביום שני

רוברט לבנדובסקי עם תומאס מולר, באיירן מינכן, בונדסליגה / צלם: רויטרס

הקורונה חיסלה את הספורט? יש ליגות שעוד ירוויחו ממנה

הליגה הגרמנית חזרה מוקדם לפעילות ונהנית מבלעדיות טלוויזיונית וחשיפה שעשויה להיות שווה לה הון ● בכדורגל הישראלי מקווים שהמשבר יאיץ שילוב של הימורים על משחקים בזמן אמת, דבר שנחשב לפוטנציאל הכנסה אדיר

דרור פויר / צילום: יונתן בלום

במרווח שבין הנסתר לנגלה בהצהרות של נתניהו וגנץ השבוע

העטיפות הנוצצות שהקיפו את כל הדברים נושרות כמחווה לכריסטו שמת וחושפות סדקים וחורים

משרדי תאגיד השידור הציבורי כאן 11 / צילום: שלומי יוסף, גלובס

מועצת התאגיד: כמחצית מהגרעון הוא כתוצאה "מטעויות שונות שנעשו ע"י ההנהלה"

המועצה היוצאת הנחתה את הנהלת התאגיד להימנע מפגיעה בליבת עשיית התאגיד ובעובדים "שאינם אחראים בשום צורה לגירעון שנוצר" ● למרות זאת, היום קיבלו העובדים הודעה על צעדי צמצום

מה נמכר לאחרונה ב-800-750 אלף שקל בצפון / עיבוד: טלי בוגדנובסקי , גלובס

מה אפשר לקנות עם 800 אלף שקל בצפון

קוטג' בן 4 חדרים בבית שאן או בעפולה, דירת 4 חדרים במעלות תרשיחא או 
דירת 3 חדרים בקריית ביאליק

 

סוחרים בוול סטריט / צילום: Brendan McDermid, רויטרס

וול סטריט ננעלה בעליות; מדד נאסד"ק נשק לשיא

המדדים דאו ג'ונס, ו-S&P 500 מזנקים ב-3.6% ובכ-2.8%, בהתאמה ● כ-2.5 מיליון אמריקאים חזרו לשוק העבודה בחודש מאי ● ראלי בענף התעופה: מניית אמריקן איירלינס מזנקת בכ-7%, בואינג מוסיפה 10% ● מחיר הנפט מתקרב ל-40 דולר ● הזהב יורד בכ-3%

הפגנה בקליפורניה בשבוע שעבר, במחאה על הסגר  / צילום: Ronen Tivony, רויטרס

מצאו פרצה: כך סידרה הקורונה לבעלי בניינים במנהטן סיוע חלומי

עשרות חברות נדל"ן בארה"ב הצליחו לקבל סיוע בהיקף עשרות מיליוני דולרים באמצעות חברות ניהול, בגלל "חור" בתוכניות הסיוע

הבורסה בת"א / צילום: איל יצהר

נעילה חיובית בבורסה בתל אביב: ת"א 90 הוסיף 0.6%

לייבפרסון איבדה 4.4%, אודיוקודס צנחה בכ-5.1% לאחר גל עליות מתמשך ● אלשטיין מציע הסדר חוב למחזיקי האג"ח של אי.די.בי ● גילת פרסמה דוחות חלשים לרבעון הראשון ● מבנה זינקה בכ-8%, מליסרון בכ-6%

זירת המסחר בוול סטריט / צילום: Lucas Jackson , רויטרס

וול סטריט ננעלה בירידות: הנאסד"ק איבד 0.7%, אמריקן איירלינס המריאה בכ-40%

אמריקן איירליינס דיווחה על עלייה של 71% בכמות הנוסעים היומית במאי לעומת אפריל ● מספר דורשי העבודה בארה"ב בשבוע החולף עלה מעבר לצפי ● פייסבוק תחל לסמן מידע מגופים ממשלתיים ברשת, בעיקר של סוכנויות ירידות מרוסיה וסין ● חשד להלבנת כספים בקזינו בסינגפור של לאס ווגאס סאנדס בבעלות שלדון אדלסון

מני מזוז ואורי שהם / צילום: רפי קוץ

כששופטים שופטים שופטים: הלקח שלימד אותנו השבוע השופט מני מזוז

החלטת נציב תלונות הציבור על שופטים אורי שהם בתלונה שהוגשה נגד השופט מני מזוז, מדגימה את הקושי בכך שתלונות שמוגשות נגד שופטי ביהמ"ש העליון מתבררות על ידי שופט עליון בדימוס, עמית שלהם לשעבר

בנק מזרחי-טפחות,?בנק הפועלים, בנק דיסקונט, בנק לאומי, בנק איגוד ובנק מרכנתיל / צילומים: איל יצהר, אייל הצפון, בר-אל

ביהמ"ש: הבנק אינו צריך להתערב כאשר משקיע פועל באובססיביות

המחוזי קבע כי התמכרות לביצוע עסקאות באופן אובססיבי בחדר העסקאות של הבנק אינה מעידה על אי-כשירות נפשית של המשקיע, וכי הבנק אינו צריך להודיע על כך לבני משפחתו