זכאים להחזר מס? חכו בסבלנות

פעם אחר פעם מתברר כי "האח הגדול" משתמש סלקטיבית במידע שבמחשביו. להלן דוגמאות

אין החזרי מס יזומים

אף על-פי שיש בידי רשות המסים בישראל נתונים המאפשרים לה לבצע החזרי מס לרבבות מתושבי ישראל - אין סיכוי, כפי שהדברים נראים בשלב זה, שהדבר יתבצע באופן יזום.

מדובר בעיקר ביחידים שאינם חייבים בהגשת דו"חות שנתיים, שנוכה מהם מס במקור שלא לצורך (אך בהתאם להוראות החוק), ורק אם ימציאו מיוזמתם לפקיד השומה דו"חות שנתיים על הכנסותיהם - יוכלו לקבל את החזרי המס המגיעים להם.

אלא שהגשת דו"חות שכאלה כרוכה בעלויות, שלא לדבר על החששות (הבלתי מבוססים לעיתים) "להתעסק" עם פקיד השומה, והצדק לא נראה ואף לא נעשה.

מס הכנסה שלילי? רק לאחר פרוצדורה

כפי שהיה צפוי מראש, רבבות מקרב הזכאים לכאורה לתשלום מס הכנסה שלילי אינם מקבלים את המגיע להם, למרות שבמאגר הנתונים שבידי רשות המסים בישראל קיימים מרבית הנתונים הרלוונטיים.

מסיבות שאינן ברורות נדחתה הצעתו של ח"כ סילבן שלום (שמכוחה היה כל עובד דל שכר מקבל את התשלום באמצעות המעביד מדי חודש בחודשו), ונקבע כי הזכאים הפוטנציאליים יגישו בקשות, בראש ובראשונה, ורק לאחר בדיקה והצלבת הנתונים השונים יאושר להם תשלום המענק.

מדובר באוכלוסיה שאיננה אמונה על הגשת בקשות ועל הכנת דו"חות, ונראה כי נשכח גם הפעם הכלל הידוע "בפני עיוור אל תשים מכשול".

אין הפחתת מס בלי המצאת מסמכים מקוריים

בדרך-כלל נדרשים הנישומים להמציא מסמכים מקוריים (ולכל הפחות אישור בדבר העתק נאמן למקור), אם ברצונם ליהנות מהפחתות מס המגיעות להם.

מדובר בתרומות למוסדות ציבור, בסכומים על חשבון המס שנוכו במקור (בארץ ובחו"ל), באישורים על הפסדים בשוק ההון, באישורים בדבר הפקדות בקופות גמל שונות, ואפילו באישורים שנתיים בדבר תשלומים למוסד לביטוח לאומי (המקנים ניכוי ממס לעצמאים, בשיעור שנקבע בפקודה).

אין צידוק לדרישת המצאת המסמכים כאשר הנתונים מצויים בידי רשות המסים, בלאו הכי.

עיקרון ההקבלה מיושם באופן חד-צדדי

לפי הוראות סעיף 38 לחוק מס ערך מוסף, עוסק מורשה זכאי לנכות מהמס שהוא חייב בו את מס התשומות, הכלול בחשבונית מס שהוצאה לו כדין, אם המס מתייחס לנכסים או לשירותים שנרכשו על-ידי העוסק לצרכי עסקו או לשימוש בעסקו (ובלבד שלא נועד לצרכי עסקאות הפטורות ממס).

נוסח זה, כפי שנכתב, איננו מאפשר את ניכוי מס התשומות, אלא אם כן בידי העוסק חשבונית מס שהוצאה לו כדין, דבר הפוגע באופן בוטה בעיקרון ההקבלה (בהנחה שמי שמכר לאותו עוסק את הנכסים ו/או את השירותים, דיווח ושילם כחוק את המס).

פגיעה אפשרית נוספת בעיקרון ההקבלה גלומה בניסוחו של הסעיף לפיו עוסק "זכאי" לנכות את מס התשומות, ולכן אם לא מימש את "זכאותו" - אין לו לכאורה על מי להלין אלא על עצמו בלבד.

פעם אחר פעם אנו נוכחים כיצד "האח הגדול" עושה שימוש סלקטיבי במידע שמגיע למחשביו, ולא נותר אלא לקוות כי המעוות יבוא על תיקונו בהקדם.

* הכותב הוא ממשרד רוז'נסקי, הליפי, מאירי ושות'.

aaaaרוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988