רשות החשמל פרסמה הסדרה למתקנים סולאריים קטנים

מתוך כמות נתונה של 50 MW לשנים 2011-2012 הוחלט להקצות 15 MW לטובת מערכות ביתיות בגודל של עד 15 KW ■ התעריף עבור המתקנים הביתיים יעמוד על 1.34 שקלים לקוט"ש לעומת 1,65 שקלים כיום

רשות החשמל פרסמה לשימוע את ההסדרה עבור מתקנים סולאריים קטנים (PV) לשנים 2011 עד 2014. מתוך כמות נתונה של 50 MW לשנים 2011-2012 הוחלט להקצות 15 MW במצטבר לטובת מערכות ביתיות בגודל של עד 15 KW. התעריף עבור המתקנים הביתיים יעמוד על 1.34 שקלים לקוט"ש לעומת 1,65 שקלים כיום. כל התעריפים צמודים למדד ולמשך 20 שנה.

המכסה החדשה ל-2011 ו-2012 מצטרפת למכסה בלתי מוגבלת שכבר הוקצתה למתקנים הביתיים עד סוף השנה בתעריף של 1.65 שקלים לקוט"ש. הקצאה זו תאפשר למשקים ביתיים להצטרף להסדרה ללא חשש כי המכסה תמולא ע"י הסקטור העסקי. לטובת הסקטור העסקי המכסה תהייה 35 MW לשנים 2011-2012.

צרכנים שאינם ביתיים (מתקנים בהספק 15 עד 50 קילוואט) יקבלו מכסה של 35 מגוואט עבור השנים 2011-2012 ו-60 מגוואט נוספים עבור השנים 2013-2014. התעריף לשנים 2011-2012 יעמוד על 1.07 שקלים לקוט"ש. לעומת זאת התעריף לשנים 2013-2014 ייקבע בהליך תחרותי של תמחור, בהתאם למקובל כיום במדינות מערביות רבות.

הליך התמחור יתבצע ע"י הגשת 2 מעטפות על-ידי כל מתמודד כאשר מעטפה אחת הינה עמידה בתנאי סף והשנייה המחיר המוצע לכל קוט"ש ייצור באגורות. הליך ההגשה יבוצע במהלך של שלושה חודשים אשר לאחריהם יתבצע הליך מיון של עמידה בתנאי סף, כאשר הצרכנים שעמדו בשלב זה יועברו להליך תמחור. ההצעות הנמוכות, עד למחיר המקסימום, שיקבע בסמוך לתחילת ההליך, יקבלו אישור להקמת המתקן. הליך הבדיקה יערך בתקופה של עד שלושה חודשים לכל שלב כאשר לאחריו תינתן תקופה של 180 יום להקמת המערכות.

במסגרת המסמך לשימוע הוצגו שלוש חלופות לסוגיה זו ביניהן מבנה תעריפי על בסיס מונה נטו (net-metering) כמבואר במסמך לשימוע.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988