יורחבו המגבלות על תובעים חיצוניים הפועלים בהסמכת היועמ"ש

עפ"י הנחיה חדשה של וינשטיין, תובעים המחזיקים כתב הסמכה מטעם היועמ"ש לא יוכלו לשמש כסנגורים בעבירות המנויות בכתב ההסמכה בכל בתי המשפט והמחוזות במדינה, ולא רק באותו מחוז שבו הם פועלים כתובעים

תובעים המחזיקים כתב הסמכה מטעם היועץ המשפטי לממשלה לא יוכלו לשמש כסנגורים בעבירות המנויות בכתב ההסמכה בכל בתי המשפט והמחוזות במדינה, ולא רק באותו מחוז שבו הם פועלים כתובעים - כך קובעת הנחיה חדשה של היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, המרחיבה את המגבלה החלה על תובעים חיצוניים הפועלים מכוח כתב הסמכה מטעמו.

לאור הרגישות הרבה והחשיבות של תפקיד התובע במשפט פלילי, נבחנה בלשכת היועץ שאלת היחס הראוי בין ביצוע תפקידם השלטוני של "תובעים חיצוניים", המועסקים במסגרת חוזה לרכישת שירותים על-ידי הגוף הרלוונטי, לבין ביצוע עבודתם כעורכי דין פרטיים. ההרחבה של המגבלות החלות עליהם נועדה להסדיר ולהבטיח מניעת ניגוד העניינים המתעורר בביצוע תפקידים אלה.

על-פי ההנחיה, היועץ המשפטי לממשלה קובע כי לא ניתן לקבל מצב בו תובע חיצוני, בכובעו כממלא סמכות שלטונית, יציג עמדה משפטית אחת - ולמחרת, בכובעו כסנגור פרטי, יציג עמדה משפטית הפוכה באותן העבירות שבהן הוא מייצג. מצבים אלה, מטבע הדברים, עלולים להיגרם רק כאשר מדובר בתובע חיצוני שאינו מועסק באופן מלא על-ידי הרשות הציבורית.

ההנחיה תיכנס לתוקף החל מתחילת פברואר 2015, כדי לאפשר לתובעים זמן התארגנות מספיק. תיקים תלויים ועומדים, שכתב האישום בגינם החל לפני כניסתה לתוקף של ההנחיה, ושהטיפול בהם לא הסתיים, יובאו לבחינה פרטנית בפני הגורמים המוסמכים.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988