"חובתה של הממשלה הנוכחית להוציא לפועל את מחיר מטרה"

במכתב ליועץ המשפטי לממשלה כותב אלעזר במברגר, היועץ המשפטי של משרד הבינוי, כי תוכנית מחיר מטרה הכרחית לבלימת עליית מחירי הדירות, הצפויה בעקבות ביטול ההליכים לחקיקת חוק מע"מ אפס]

עו"ד אלעזר במברגר  / צילום: יחצ
עו"ד אלעזר במברגר / צילום: יחצ

יום לאחר שהיועץ המשפטי של משרד האוצר שיגר מכתב ליועץ המשפטי לממשלה, שבמסגרתו נטען כי משרד הבינוי אינו יכול לקדם כעת את תוכנית מחיר מטרה, מגיעה כעת התשובה של משרד הבינוי.

היועץ המשפטי של משרד הבינוי, אלעזר במברגר, העביר ליועץ המשפטי לממשלה יהודה ויינשטיין חוות דעת ארוכה ומפורטת, בת תשעה עמודים, שבמסגרתה נטען כי בניגוד לטענות משרד האוצר, אין כל מניעה להוציא לדרך את תוכנית מחיר מטרה, שאושרה כבר לפני מספר חודשים על-ידי הממשלה ועל-ידי מועצת מקרקעי ישראל.

עוד מוסיף במברגר, כי זכותה של הממשלה, ואף חובתה, לקדם פתרון זה לבלימת עליית מחירי הדירות, הצפויה בשל סתימת הגולל על ההליכים לחקיקת חוק מע"מ אפס.]

בפתח מכתבו כותב במברגר: "תקופת הבחירות הנה 'תקופת דמדומים', אשר במהלכה טוב תעשה הממשלה אם תנקוט מידה של ריסון ואיפוק לעת קביעת מהלכיה וקבלת החלטותיה. דא עקא, ריסון אין פירושו שיתוק, ואיפוק אין פירושו קפיאה על השמרים, נוכח אתגרים המחייבים את הממשלה בנקיטת פעולה ממשלתית מהירה. לטעמנו, נוכח הנסיבות שיפורטו להלן, והשפעתן השלילית על ציבור רוכשי הדירות, ובפרט החלשים שבתוכם - בולטת לעין זכותה, שלא לומר חובתה, של הממשלה הנוכחית, להוציא לפועל תוכנית ממשלתית מקצועית, שגובשה באופן סדור זמן רב קודם ההכרזה על בחירות, ואשר יש בה כדי לתת פתרון מסוים למצוקה הנובעת מעליית מחירי הדירות, המונחת לפתחו של הציבור במלוא חריפותה בימים אלה ממש".

במכתבו מתייחס במברגר גם לטענת האוצר כי לא ניתן בתקופה שכזו לשנות החלטת ממשלה, החלטה שקבעה כי תוכנית מחיר מטרה תוכל להתחיל ולפעול רק לאחר אישור מע"מ אפס, וטוען כי: "לטעמנו ברור כי לא היה בכוונת הממשלה להתנות את יישומה של תוכנית מחיר מטרה בהשלמת הליכי החקיקה של חוק מע"מ אפס. החלטת הממשלה נכתבה במועד שבו קודם חוק מע"מ אפס בכנסת, מכוח תמיכת הממשלה, ובכוונת הממשלה היה להביאו לידי גמר.

"על רקע זה, שיקפה החלטת הממשלה את ההבנות שבין השרים בדבר עיתוי פרסום מכרזי מחיר מטרה, שלפיהן לא יוחל בפרסום מכרזי מחיר מטרה קודם השלמת הליכי חקיקת חוק מע"מ אפס, על יסוד ההנחה כי הליכים אלה אכן יושלמו, במועד זה או אחר. גם מצד לשון ההחלטה מובן כי במצב דברים שבו ברור כי נסתם הגולל על ההליכים לחקיקת חוק מע"מ אפס - אין עוד כל צורך ב'תיאום' בין התוכניות".

יחד עם זאת, ממכתבו של במברגר עולה כי גם במשרד הבינוי מסכימים כי לאחר שתוכנית מע"מ אפס ירדה מהפרק, ייתכן שיהיה צורך להתאמות נוספות בתוכנית. כך למשל מתייחס במברגר לנושא ההגרלות, שככל הנראה ייערכו מתחילתה של התוכנית, ולא כפי שנקבע במקור רק בשלב מאוחר יותר.

"נסכים, כי ביטול תוכנית מע"מ אפס עשוי להצריך התאמות שונות בתוכנית מחיר מטרה, ואולם חזקה על המועצה שתדון בעניינים אלה ותבצע את ההתאמות הנדרשות, לטעמה, נוכח המציאות החדשה שנגלתה בפניה בימים האחרונים, וההבנה כי הליכי החקיקה של חוק מע"מ אפס לא יושלמו בכנסת הנוכחית.

"שינוי משמעותי שכבר דובר בו, למשל, הנו תיקון החלטת המועצה באופן שייקבע בה כי דירות מחיר מטרה יוקצו לזכאים להן בדרך של הגרלה, וזאת החל מהמכרז הראשון שיפורסם, ולא רק לאחר ארבעה חודשים, כקבוע בהחלטה היום.

"נוסיף, כי ככל שמדובר בשינוי מהותי של החלטת המועצה הקודמת, יוכלו השרים להביא את הדברים לדיון נוסף בקבינט הדיור, שכידוע ימשיך בעבודתו גם לאחר פיזור הכנסת".

נוסף על כך מציין במברגר, כי ייתכן שינוי בעדיפות שיקבלו מחוסרי דירה מול משפרי דיור: "לטעמנו, אין בסיס לטענה כי בהעדר חוק מע"מ אפס אין עוד מקום לקידום תוכנית המיועדת למשפרי דיור, לצד חסרי דירה. לכל היותר, ניתן לשקול, בנסיבות שנוצרו, מתן קדימות מסוימת לחסרי דירה על פני משפרי דיור, במסגרת התוכנית".

עוד במסגרת המכתב, התייחס היועץ המשפטי של משרד הבינוי גם לטענה שעלתה ממכתבו של היועץ המשפטי של משרד האוצר, כי אין מדובר בהחלטה דחופה וכתב: "הציפייה לאישור חוק מע"מ אפס בכנסת, ולפרסום מכרזי מחיר מטרה, יצרה המתנה מסוימת מצד רוכשי דירות, ועקב כך הביאה להיקף משמעותי של 'ביקושים כבושים' לדירות, בנקודת הזמן הנוכחית.

"להערכתנו, במצב הדברים שנוצר עם פיזור הכנסת וסתימת הגולל על ההליכים לחקיקת חוק מע"מ אפס - הודעה בדבר הקפאת תוכנית מחיר מטרה, משמעותה מכה קשה לציבור הממתין זה חודשים עם תוכנית לרכוש דירה, ודחיפה של ציבור זה לשוק. מימוש של הביקושים הכבושים בבת אחת עלול להביא לעלייה חדה נוספת במחירי הדיור, עוד מעבר לעליית המחירים שעליה עמדנו לעיל.

"תוצאה זו, לטעמנו, פוגעת קשות באינטרס הציבורי, ועל הממשלה מוטלת החובה לנקוט כל אמצעי לשם מניעתה. יובהר, כי הערכה זו הנה ההערכה המקצועית המשותפת לאגף תכנון אסטרטגי ומדיניות במשרד הבינוי, והמועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה. תקופת הבחירות שבפתח עתידה להימשך מספר חודשים. במסגרת האיזון שאנו מתבקשים לערוך בין הצורך לנקוט פעולה חיונית ובין הרצון לשמור על איפוק - דומה כי במקרה זה נוטה הכף באופן ברור לכיוון הצורך להבטיח טיפול ממשלתי דחוף בשוק הנדל"ן, כאשר מנגד - דחיית הטיפול במצב לממשלה הבאה תוצאתו תהא פגיעה קשה ברוכשי הדירות בכלל, ובחלשים שבהם בפרט".

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988