כאשר אנו רואים את המהומה הנוכחית והגדולה בשוק האג"ח הממשלתי בעולם, אנו מייד צריכים לשאול את עצמנו אם זהו סימן של חשש אמיתי, או משהו זמני, שאינו מבשר עדיין על תחילת המשבר הגדול הבא. משבר, אשר כנראה בוא יבוא, ואשר החוב המדינתי אכן יעמוד במרכזו.

ואיך בדיוק נעריך את אמיתות החשש?

יש לכך הרבה מאוד מדדים של נגזרת ראשונה, דהיינו כאלה הנובעים ישירות מתנועות המחיר של אותם אג"חים, וישנם אלו מן הנגזרת השנייה, הרחוקה יותר בקשר המיידי הקיים בין שני הדברים. בריאותו הפיננסי של הזהב הוא אחד מן המדדים האחרונים האלו.

כידוע, למתכת הצהובה תפקידים רבים, כאשר סקירה קצרה זו תתרכז באחד מהם בלבד, והיא יכולתו של הזהב להראות לנו את פחד קוניו מפני קריסה מערכית בעולם הפיננסי. למעשה, בכל משבר מערכתי כזה (Systemic Crisis), תמיד ראינו שני שלבים ברורים בתנועת מחירו של הזהב:

? השלב שבו הוא יורד כמו כל נכסי הסיכון, בגלל הצורך של המחזיקים בו בנזילות.

? ואז כבמטה קסם, הוא הופך להיות חביבם של מי שרוצה להגן על עצמו מפני האי וודאות.

אגב, ברוב המקרים, אי הוודאות נגרמת על ידי מעשי הפוליטיקאים, המנסים לתקן, ובכך מזיקים יותר. יכולתו של הזהב, ושל מתכת הכסף, להוות מטבע לסוחר היא האלמנט שהקנתה להם (בכמה אלפי השנים האחרונות) את הסיבה להתנהגות הזו.

הבה נחזור לשאלה של הימים הנוכחים, ונבחן את מצבו הטכני של הזהב בהקשר למה שהקשיתי לעיל. נעשה זאת בעזרת הגרף השבועי שלו:

משה-שלום-זהב-19-05

את העלייה הגדולה מ-710 ל-1930 כבר הרבה שכחו, והסנטימנט כלפי המטבע המתכתי הזה עדיין שלילי ברמות היסטוריות. העניין הוא שזה כבר זמן רב למדי שהזהב אינו ממשיך לתקן מטה. אחרי הגעתו לתיקון השני שליש פיבונצ'י, סביב 1180, אנו רואים התייצבות ובסיס מחודש, יחד עם יצירת משולש ישר זווית. אין אנו נביאים לומר בוודאות את כיוון היציאה מאותה תבנית טכנית, אבל לפניכם כמה גורמים הנותנים משקל יתר לסבירות של יציאה מעלה, יותר מאשר ההיפך:

? כאמור, הירידה נעצרה ברמת תיקון סטנדרטית ומקובלת.

? נעשו כ-4 ניסיונות, מהם שניים הכוללים שבירות שווא, לשבור את רמת התמיכה הגדולה.

? תבנית המשולש הולכת ומגיעה אט אט לסיומה.

? באינדיקאטור המומנטום מסוג RSI (חלק תחתון של הגרף), ניתן לראות שהאינדיקאטור מגיע לשיאים זהים, כאשר ישנם שיאים יורדים בתנועת המחיר. זהו סימן של כוח יחסי, והצבעה על בנייה של חיוב דווקא.

וכמה מילים פונדמנטליות:

? המחיר בו התבסס הזהב הוא מחיר כדאיות ההפקה הממוצעת בתעשייה כריית המתכת.

? המדינות המתפתחות הגדולות (סין, הודו, ורוסיה) ממשיכות לקנות כמויות גדולות של זהב פיזי בכל מצב של ירידה גדולה.

? מניות המפיקים בנו סטייה חיובית לעומת מחיר המתכת הפיזית.

? למרות שהמחיר בדולרים מדשדש, מחיר הזהב באירו, יין, או סטרלינג נמצא במגמה עולה.

כל אלו מהווים סיבות לחשוב שהזהב בעל פוטנציאל ליציאה מעלה מן הדשדוש הנוכחי, אבל כל אלו לא הצליחו עדיין להניעו לעשות זאת.

המסקנה הברורה היא שמה שקורה בשוק האג"ח הממשלתי עדיין לא הצליח לעורר מספיק חשש, ולגרום לטריגר של מה שאנו מצפים שיקרה בתנועת המחיר שלפנינו. זה לא אומר שהמימוש באג"ח המדינתי אינו מאורע מיוחד ומעניין, אלא רק שהוא אינו מהווה מקור לדאגה אמיתית, עדיין, אצל השחקנים הקובעים.

משה שלום הינו ראש מחלקת המחקר ב FXCM ישראל (חברה למסחר במטבע חוץ, מדדים וסחורות).

ניתן לפנות אליו, ולהצטרף לרשימת התפוצה שלו, דרך פניה ישירה לאימייל: Moshe.Shalom@gmail.com.

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה - על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.