רשות ני"ע מקדמת: חברות קטנות יפרסמו דוחות רק פעמיים בשנה

רשות ניירות ערך פרסמה להערות ציבור טיוטת נוסח חקיקה שכוללת ביטול חובת עריכת דוחות כספיים לרבעונים הראשון והשלישי מדי שנה לתאגידים קטנים ■ "יש מקום להקל בדרישות החלות על תאגידים קטנים כדי להוזיל עלויות רגולציה" 

שמואל האוזר / צילום: איל יצהר
שמואל האוזר / צילום: איל יצהר

כחצי שנה לאחר שיו"ר רשות ני"ע, פרופ' שמואל האוזר, גילה לראשונה כי "אנחנו שוקלים בימים אלה להעמיק את ההקלות לחברות קטנות, ובכלל זה אנחנו שוקלים ויתור על דוחות כספיים רבעוניים (ראשון ושלישי) והקלות בממשל תאגידי", מפרסמת הרשות להערות ציבור טיוטת נוסח חקיקה למדרג רגולציה והקלות לתאגידים קטנים שכוללת ביטול חובת עריכת דוחות כספיים לרבעונים הראשון והשלישי מדי שנה לתאגידים קטנים שיעדיפו להיסחר ברשימה נפרדת.

ברשות מסבירים היום כי בבסיס החקיקה שמובילה עתה הרשות, "עומדת התפישה כי על אף חשיבותם של הדוחות הכספיים, יש מקום להקל בדרישות החלות על תאגידים קטנים כדי להוזיל עלויות רגולציה". עוד הם מזכירים כי באוגוסט 2015 פרסמה הרשות להערות הציבור מסמך המנתח את היתרונות והחסרונות ביצירת מדרג רגולציה בין תאגידים, המבוסס על קריטריונים מבדילים שהמרכזי בהם הוא גודל התאגיד.

במה מדובר עתה? על סמך טיוטת החקיקה מדובר בעיקר בביטול דוחות רבעון ושלישי עבור תאגידים קטנים שלא הנפיקו לציבור אג"ח, כאשר התאגידים שיבחרו לאמץ את ההקלה, יפרסמו בתוך 30 יום מתום הרבעון הראשון ושלישי דוח דגשים רבעוני (Quarterly Highlights) הכולל סקירה כללית של פעילותו התפעולית של התאגיד ברבעון, ושל המגמות השונות ביחס לפעילות זו כמו גם ביחס למצבו הפיננסי והנזילותי, וזאת במקום דוחות הרבעון הראשון והשלישי.

ומיהו תאגיד קטן שייהנה מהקלות אלה? על פי הרשות אלו גופים ששווי השוק שלהם נמוך מ-300 מיליון שקל ושהציבור לא מחזיק באג"ח שלהם, כאמור. ברשות פירטו כי מדובר בכ-200 תאגידים הנסחרים כיום בבורסה. כמו כן, מדגישים ברשות, ההקלה הזו אינה רלבנטית לתאגידים הדואליים "לאור כפיפותם למשטר דיווח זר".

יחד עם זאת, קבלת ההקלה תבוא עם מחיר מבחינת החברה הקטנה שתבחר לנצל אותה: ברשות מובילים בחקיקה הוראה לפיה מוצע למיין את מניות התאגידים הרשומות למסחר בבורסה בת"א לשתי רשימות דיווח. תאגידים קטנים שיבחרו לאמץ את ההקלה בנוגע לדוח הרבעוני ימוינו לרשימת החברות המדווחות על בסיס חצי שנתי, בעוד שיתר התאגידים הקטנים ביחד עם כל שאר התאגידים הגדולים והבינוניים ימוינו לרשימת החברות המדווחות על בסיס רבעוני. בשוק חוששים כי מהלך שכזה מייתר את ההטבה באי פרסום דוחות לרבעונים הראשון והשלישי משום שחברות שיבחרו לעשות כן ייצבעו באופן שונה מהיתר - דבר אשר עלול להרתיע משקיעים בהן.

הרשות תקבל את הערות הציבור עד ה-15 במארס. בכל אופן, מבחינת הרשות, "הבחירה באם לאמץ וליישם את מתווה ההקלה שתפורט להלן, תהיה וולונטרית, קרי, היא תהיה נתונה בידי התאגידים המדווחים הקטנים עצמם".

aaaaרוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988