אושר מתן צו לפטור מהיתר להקמת טרמינל חלופי בשדה דב

הטרמינל החדש יכלול מבנה משרדים, חניה תפעולית מצומצמת ודרך גישה שיהיו פטורים בהיתר עפ"י התנאים שנקבעו ■ המדינה התחייבה לפנות את הקרקע עליו פועל השדה כדי לאפשר קידום תוכניות למגורים בשטח שדה התעופה

שדה דב. על הקרקע אמורות להיבנות 16 אלף יח"ד / צילום: תמר מצפי
שדה דב. על הקרקע אמורות להיבנות 16 אלף יח"ד / צילום: תמר מצפי

המועצה הארצית לתכנון ובנייה אישרה היום (ג') לשר האוצר לקבוע בצו פטור מהיתר בנייה להקמת הטרמינל החלופי בשדה דב. נזכיר כי הקמת טרמינל חלופי לטרמינל הקיים היא פועל יוצא להחלטה על המשך פעילות השדה האזרחי במקום, אך בשינוי מקום. הפטור מהיתר בנייה לבניית הטרמינל ניתן מכח סעיף 266ה(ב) לחוק התכנון ובנייה וזאת: "לעבודות או לשימושים זמניים הנדרשים לביצוע מיזם בעל חשיבות ודחיפות לאומית שלשם הקמתו נדרשים עבודות או שימושים זמניים שאם ביצועם יותנה באישורה של תוכנית או קיומו של היתר, לא ניתן יהיה לממש את המיזם במועד הדרוש, וזאת לאחר התייעצות עם המועצה הארצית". 

על פי הצו שאת נוסחו אישרה המועצה הארצית היום הטרמינל החדש יכלול מבנה משרדים, חניה תפעולית מצומצמת ודרך גישה שיהיו פטורים בהיתר על פי התנאים שנקבעו. אגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחון יצטרך לאשר את עבודות ההקמה ואף יהיה אחראי על הביצוע והבקרה, ומתכנן הועדה המחוזית יאשר את הצבת המבנים במגרש. לגבי שטחי הבנייה, השטח הבנוי של הטרמינל עצמו, מסוף הנוסעים, לא יעלה על 980 מ"ר ומסוף המטען לא יעלה על 60 מ"ר בנויים.

בכל הנוגע לשטחים משרדיים לשימוש הנהלת השדה, יחידות הביטחון, מרכז תפעול ולוגיסטיקה וחדרי מנוחה לעובדים, השטח הבנוי לא יעלה על 550 מ"ר בנוי. בנוסף, תאושר בנייה גם של שטחים לשימוש גופים נותני שירות כמו חברת התעופה ונהגי המוניות בשטח שלא יעלה על 120 מ"ר ותאושר בניית מחסנים ובתי מלאכה בשטח של עד 230 מ"ר. מתקני תשתית במתחם, ייבנו בשטח שלא יעלה על 630 מ"ר בנוי. עוד נקבע בצו כי סלילת דרך הגישה תיעשה לאחר הסכמת בעלי הקרקע לביצוע ולזכות המעבר בה. נדגיש כי מדובר בצו שיהיה תקף עד 30 בינואר 2019 ועם פקיעתו רשות מקרקעי ישראל תצטרך לפנות את המבנים ולהחזיר את השטח לקדמותו.

נציין כי הטרמינל החדש ייבנה צפונית למיקום הטרמינל הקיים והגישה אליו תשתנה כך שדרך הגישה מתוכננת להיות מכיוון ציר איינשטיין.

בדברי ההסבר להחלטה של המועצה הארצית נכתב כי "לנוכח לוחות הזמנים הקצרים עד הפינוי הנדרש בחדש אפריל 2017, אם ידרש לאשר תוכנית ולהוציא היתר מכוחה לשם כך, יסוכל ביצוע המיזם, שחשיבותו הלאומית ודחיפותו נעלים מספק ולפיכך נדרש צו זה".

נזכיר כי המדינה התחייבה לפנות את הקרקע עליו פועל השדה על מנת לאפשר קידום תוכניות למגורים בשטח שדה התעופה. בהתאם להחלטת הממשלה מספר 5188 שהתקבלה בסוף אוקטובר 2012 נקבע ששדה התעופה יפונה לא יאוחר מסוף שנת 2018. משמעות החלטה זו הייתה שהפעילות התעופתית האזרחית בשדה דב תופסק עד ל-10 ביוני 2016. עם זאת, בדיון שנערך בבג"ץ נדחה פינוי הפעילות האזרחית בשדה לסוף חדש אפריל 2017 וכן נקבע כי הפעילות הצבאית תפונה בחדש ינואר 2019.

"לשם שמירה על המשך הפעילות האזרחית עד למועד פינוי הפעילות הצבאית, ובכלל זה, המשך מתן שירות חיוני לתושבי אילת, תוך עמידה בתנאי ההסכם מול בעלי הקרקע הפרטיים ובהחלטת בית המשפט בדבר פינוי שדה התעופה בחדש אפריל 2017, הוחלט על העתקת חלק מהפעילות האזרחית לתחום השטח הצבאי באופן בו תתבטל כל הפעילות, לרבות בדק וחניית מטוסים, וישאר המינימום הכרחי לצורך קיום הטיסות הסדירות לאילת ולראש פינה. על פי מתווה זה, הפעילות האזרחית בשדה דב תעבור לתוך שטח השדה הצבאי בחדש אפריל 2017 והן תתפנינה יחדיו במלואן עד חדש ינואר 2019", כך נכתב בדברי ההסבר להחלטה, "לצורך כך יש להקים את המבנים המפורטים בצו ולשם כך אותר השטח".

 

aaaaרוצה להשאר מעודכן/ת בנושא נדל"ן ותשתיות?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988