גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

המבקר: סיכון שפרויקט הרכבת הקלה לא יעמוד בלו"ז

המבקר אף חשף תמונה מטרידה לפיה המדינה העבירה לנת"ע 6 מיליארד שקל לאורך 20 שנה שלא כחוק, למרות שהתריע על כך כבר ב-2013

סינים בעבודות של נת"ע / צילום: נת"ע
סינים בעבודות של נת"ע / צילום: נת"ע

דוח מבקר המדינה על החברה הממשלתית נת"ע, האחראית על הקמת פרויקט הרכבת הקלה בגוש דן, חושף תמונה מטרידה על האופן שבו מנוהל הפרויקט שהשלמתו קריטית להקלה על הגודש הכבד במרכז הארץ ומזהיר כי עדיין קיים סיכון לדחייה נוספת של השקת הפרויקט.

המבקר מתריע על שורה של ליקויים חמורים, ובהם העובדה כי במשך 20 שנות קיומה, פועלת החברה הממשלתית ללא הסכם מסגרת מול הממשלה (המבקר התריע על כך כבר ב-2013, אולם הליקוי לא תוקן); הפרוטוקולים שלא משקפים את תוכן הדיונים של הוועדה המפקחת על הפרויקט; והימשכות בלתי סבירה של הליכים מכרזיים שלא רק מעכבת את ביצוע הפרויקט, אלא גם פוגעת במוניטין של ישראל בזירה הבינלאומית.

הסכם המסגרת, נסביר, אמור להסדיר את הזכויות והחובות של נת"ע מול המדינה בנושאים כמו העברת הכספים, סמכויות וכוח אדם. ללא הסכם כזה, אין לנת"ע אפשרות לחתום על הסכמים עם רשויות מקומיות שבשטחן עובר הקו. המבקר מציין כי מאז שנת הקמתה ועד ספטמבר 2016, העבירה המדינה לנת"ע יותר מ-6 מיליארד שקל, בלי שנחתם ביניהן הסכם מסגרת כנדרש. המבקר מעיר על כך בחומרה למשרד התחבורה, לחשכ"ל ולחברה עצמה, ומבהיר כי הסכם המסגרת נחוץ הן מהחלטת הממשלה והן מהצורך בקיום דרכי פיקוח ובקרה ובשמירה על כללי מינהל תקין בביצוע פרויקט בהיקף של מיליארדי שקלים.

בנוסף, כותב המבקר כי עיכובים בבניית התחנות התת-קרקעיות בתל אביב לאורך התוואי של הקו האדום של הרכבת הקלה עשויים להוביל לדחיית השלמת הפרויקט לנובמבר 2022, במקום המועד הרשמי הנוכחי העומד על אוקטובר 2021.

בדיקת מבקר המדינה מגלה כי לפי דוחות של חברת הבקרה של פרויקט הקו האדום הדחייה במועד להשלמת הפרויקט הסתמנה כבר בסוף 2016. "הנתיב הקריטי של פרויקט הקו האדום עובר בתחנות התת-קרקעיות", כותב המחבר. "קצב התקדמותן של העבודות מעיד על חריגה ניכרת ממועד הסיום המתוכנן. להערכת חברת הבקרה כל העבודות בתחנות התת-קרקעיות נמצאות בפיגור: 6 מתוך 9 תחנות שהעבודות עליהן אמורות להסתיים באוקטובר 2021 (המועד המתוכנן להפעלת הקו האדום) נמצאות בפיגור ניכר, ומוערך שמועד סיום העבודות של אחת התחנות יידחה בשנה לנובמבר 2022".

המבקר מדגיש כי שני הדוחות של חברת הבקרה, מנובמבר ומדצמבר 2016, יצאו בטרם התקבלה ההחלטה לבטל את מכרז המערכות, החלטה שעלולה להוביל בסופו של דבר לעיכוב נוסף בפרויקט.

פגיעה במוניטין של ישראל

בנוסף מתריע המבקר על ליקויים חמורים הקשורים להימשכות הליכי מכרז הקרונות ומכרז המערכות. כך, הליכי המכרז לרכישת 90 קרונות נמשכו כשלוש שנים בשל שלוש דחיות במועדי הגשת ההצעות ובעקבות בדיקת החשכ"ל את תקינות המכרז. "מכרז המתמשך על פני כמה שנים יוצר חוסר אמון ומפחית את מספר החברות שירצו להשתתף בו או במכרזים דומים בעתיד. התנהלות כזו עלולה להשפיע בשלילה על חברות אחרות השוקלות להשתתף בפרויקטי תשתית בישראל, לאו דווקא בתחום התחבורה", נכתב בדוח.

התנהלות דומה ניתן לראות במכרז המערכות - אחד המכרזים הגדולים בפרויקט הכולל, בין היתר, תכנון, אספקה, הקמה, התקנה ואינטגרציה של המערכות הרכבתיות. כך, ביוני 2012 פרסמה החברה הליך מיון מוקדם, ובפברואר 2016, כמעט ארבע שנים אחרי, שלחה נת"ע הזמנה לכל המציעים שנמצאו כשירים להשתתף במכרז. "מדובר במשך זמן ארוך מאוד שבמהלכו יכולים להתרחש שינויים המחייבים את עדכון המכרז, בייחוד כאשר מעורבים בהליך מציעים בינלאומיים שהתארגנו במיוחד למטרה זו", נכתב. בתחילת 2017 הוחלט לבטל את המכרז בעקבות פערים כספיים גדולים בהיקף של 2-4 מיליארד שקל בין ההצעות הכספיות לבין ההערכה התקציבית של נת"ע.

לאחר ביטול המכרז, הציעו בנת"ע פתרון יצירתי - לפצל את מכרז המערכות לארבע "חבילות", כשלכל חבילה יתבצע מכרז נפרד. במקביל, נעשו עדכונים ושינויים בפרויקט ובסדר העבודה, אשר לדעת נת"ע יאפשרו לה עמידה בתקציב ובלוח הזמנים. אלא, שהמבקר קובע כי למרות השינויים והעדכונים בפרויקט ובשיטות העבודה, עדיין קיימים סיכונים כבדי משקל לעמידה בלוח הזמנים ובתקציב שעליו מצהירה נת"ע.

הליקויים העיקריים:

■ נת"ע פועלת ללא הסכם מסגרת מול הממשלה. 
■ הימשכות בלתי סבירה של הליכים מכרזיים שפוגעים במוניטין של ישראל. 
■ פרוטוקולים שלא משקפים את תוכן הדיונים של הוועדה המפקחת על הפרויקט. 

תגובת נת"ע

מנת"ע נמסר בתגובה: "בארבע השנים האחרונות מאז כניסתה של ההנהלה הנוכחית של נת"ע עברה החברה שינוי ארגוני עמוק, שכלל את תיקון ליקויי העבר, תוך הפקת לקחים והסדרת נהלים לשיפור וייעול הפעילות. הישגי החברה בשנים אלה מדברים בעד עצמם: נכון להיום פרויקט הקו האדום מתבצע בהתאם ללוח הזמנים ובמשימות רבות אף מקדים אותו, מתוך מחויבות עמוקה של החברה להפעיל את הקו במועד ובמסגרת התקציב שנקבע.

"בנושא המכרזים: נת"ע מנהלת מכרזים גדולים ומורכבים בעבודה יסודית של ועדת המכרזים בהתאם לחוק ובליווי יועצים מקצועיים. כמו בכל פעילויות החברה, גם בנושא המכרזים מתבצעת הפקת לקחים מתמדת לצורך שיפור וייעול התהליכים.

"התנהלות נת"ע בעניין מכרז הקרונות נבחנה לעומק על ידי בית המשפט המחוזי ובית המשפט העליון. בשתי הערכאות קבעו השופטים שוועדת המכרזים פעלה באופן ראוי ומקצועי.

"נת"ע נאלצה בשנה שעברה לבטל את מכרז המערכות בשל הצעות מחיר שנופחו במיליארדי שקלים. החלטה זו שהתקבלה מתוך אחריות לניהול כספי ציבור הוכחה כנכונה כאשר המכרזים החוזרים הסתיימו בהצלחה ללא חריגה תקציבית. במקביל, ביצעה החברה התאמות בתכנית העבודה שיבטיחו עמידה בלוחות הזמנים להפעלת הקו האדום.

"בנושא לוחות הזמנים: נת"ע מנהלת את פרויקט הקו האדום מתוך מחויבות עמוקה להפעיל את הקו באוקטובר 2021 כמובטח ובמסגרת התקציב שנקבע. לוחות הזמנים מנוהלים בקפדנות ברמה חודשית, שבועית ויומית, במקביל לניהול הסיכונים. כל זאת בסיוע משרד התחבורה ובכפוף לוועדת ההיגוי העליונה. מטבע הדברים בפרויקט מורכב מסוג זה עולים אתגרים רבים שהחברה מתמודדת איתם, ותכניות העבודה מתעדכנות בהתאם על מנת להבטיח עמידה בזמנים.

"נכון להיום כריית המנהרות מקדימה את לוחות הזמנים, ותכניות העבודה לוקחות בחשבון את כלל המשימות הדרושות לשם סיום הפרויקט בזמן. נת"ע מודעת היטב לסיכונים הכרוכים בפרויקט ופועלת כל העת לצמצם אותם".

מאגף החשב הכללי נמסר בתגובה: "משימות החברה השתנו מאז שנחתם הסכם עם הממשלה בראשי תיבות בשנת 2012, ועתה נערכים לחתימת הסכם חדש עם החברה במהלך השנה".

עוד כתבות

פעולות חיטוי בבית חולים במדריד, ספרד / צילום: Bernat Armangue, AP

טרגדיה בספרד: 849 מתים מקורונה ביממה האחרונה - הכי הרבה עד כה

מספר המתים הכולל מקורונה בספרד הגיע ל-8,189 ומתקרב לנתון באיטליה, שעומד על כ-11 אלף בני אדם ● באופן מדאיג, מספר הנדבקים החדשים בספרד עלה ב-9,000 בני אדם ביממה האחרונה לסך של 94,000 מקרים עד כה; כ-5,600 איש מאושפזים בטיפול נמרץ

דורשי עבודה חדשים שנרשמו בלשכת התעסוקה מתחילת החודש

כמעט מחצית מדורשי האבטלה החדשים במרץ: צעירים בני 34-20

מאז אתמול ב-17:00 נרשמו 7,130 דורשי עבודה ● 89.9% מהנרשמים בשירות התעסוקה מתחילת מרץ נמצאים בחל"ת, 6.4% פוטרו ● שיעור האבטלה עומד על 23.3%

גיורא שחם, יו"ר רשות המים / צילום: איל יצהר, גלובס

רשות המים תאשר תשלום 80 מיליון שקל לקיבוצי עמק הירדן

מועצת רשות המים צפויה לאשר הבוקר הסכם בין המדינה לאגודת המים עמק הירדן להשלמת פרויקט מתקן ההשבה בעמק הירדן, למרות טיוטת דוח ביקורת חמור שכתב חשב רשות המים על חריגות תקציביות בפרויקט

משה וולף, מנכ"ל שב"א / צילום: עינת לברון

שב"א מסכמת שנה ראשונה כחברה ציבורית ויוצאת במהלך לקידום ה-Pinpad במטרה לזרז אימוץ תקן ה-EMV במשק

בשב"א מגלים כי בחודש האחרון יש עלייה חדה ברכישות מקוונות, שמהוות מחצית מהעסקאות במשק, ומוסיפים כי יש ימים עם יותר עסקאות באונליין מאשר עסקאות ב"כרטיס נוכח", בשל משבר הקורונה

אורי וטרמן, מנכ"ל BE / צילום: איל יצהר

"אין פרסום, אין השקות, אין דיילות. זו דרמה. כרגע אנשים מתמקדים בקניות אוכל"

מנכ"ל רשת הפארם Be, אורי וטרמן, מספר על האתגרים בפעילות בצל הקורונה ● בראיון ל"גלובס" הוא מספר על שינוי טעמי הצרכנים והפרת האיזון של המודל העסקי, ומעריך כי מי שיתרגל לקנות אונליין כבר לא יבוא לסניף ● למרות הכול הוא משוכנע שיעמוד בתוצאות שהבטיח

אלונה ברקת / צילום: דייאגו מיטלברג

פרשנות: אלונה ברקת ערערה את מודל הבעלות על קבוצות בישראל

הבעלים של קבוצת הפועל באר שבע ב-13 השנים האחרונות הודיע על עזיבה בגלל סירובם של שחקני הקבוצה לקצץ בשכרם ● סביר להניח שנטישתה היא רק הסנונית הראשונה, מאחר שרבים מבין בעלי ההון שמחזיקים בקבוצות ייאלצו להתמודד בשנים הקרובות עם הצלקות שיותיר משבר הקורונה

קניון tlv/ צילום:auev fvi

באיחור לא אופנתי ופחות מהמתחרים, גם קניון TLV מגיב למשבר הקורונה

בעוד שבביג ועזריאלי ויתרו על כסף אמיתי על מנת ללכת לקראת בעלי החנויות בקניונים שלהם שמכירותיהם נגדעו באחת - הרי שבקניון התל-אביבי שבשליטת מוטי בן משה מציעים הטבות מצומצמות בהרבה

עו"ד שי ברנוב / צילום: יח"צ

חבילת החילוץ האמריקאית למשבר הקורונה עשויה לסייע גם לחברות ישראליות המעסיקות עובדים בארה"ב

במסגרת חוק CARES act, שאישר חבילת סיוע של כ-2 טריליון דולר להתמודדות עם משבר הקורונה בארה"ב, זכאים עסקים קטנים, המעסיקים עד 500 עובדים, לקבל הלוואות מיוחדות בערבות הממשל הפדרלי, בתנאי שלא יפטרו עובדים ולא יקטינו את שכרם

פלטפורמת הגז של מאגר תמר / צילום: בן יוסטר

עוצרות דיבידנדים למרות רווחי הגז: מורה נבוכים למצבן הפיננסי המורכב של דלק קידוחים ותמר פטרוליום

חובות של מיליארדי שקלים והאטה כלכלית בהשפעת משבר הקורונה מכניסים את החברות המחזיקות במאגרי הגז של ישראל לעמדת מגננה ● הנפגעת העיקרית עלולה להיות קבוצת דלק, שיכולת החזר החוב שלה נסמכת במידה רבה על הדיבידנדים מדלק קידוחים

גדעון ורטהייזר סיוה / צלם: תמר מצפי

העלאת המלצה לסיוה: "בעולם שאחרי נגיף הקורונה נראה יותר שימוש במוצרים המבוססים על הקניין הרוחני שלה"

מניית סיוה עלתה אתמול ב-12.8% לאחר שבנק ההשקעות Northland העלה את המלצתו למניה מ"תשואת שוק" ל"תשואת יתר"

נשים ערביות ישראליות מפגינות נגד אלימות במגזר הערבי / צילום: Sebastian Scheiner, Associated Press

מתווה לתוכנית חומש נוספת למגזר הערבי: הסללה להייטק, העלאת התוצר לנפש וצמצום האלימות

ברקע הבחירות ומשבר הקורונה הכין המשרד לשוויון חברתי בראשות השרה גמליאל את מתווה התוכנית החדשה, שמהווה המשך לתוכנית החומש שמסתיימת השנה • המתווה כולל, בין היתר, הגברת נגישות המערכת הפיננסית לערבים, הגברת הפעילות המשטרתית בקהילה ושיפור שירותי הבריאות

אתר בנייה באשדוד / צילום: יח"צ

הממשלה החליטה: ענף הבנייה לא יושבת

ההחלטה התקבלה לאור ההכרה בנזקים הכלכליים המרובים שהפסקת עבודה מוחלטת עלולה לגרום ועקב העובדה שבתוך כשבוע הענף יושבת בשל חג הפסח

רופא מוטרד הולך מחוץ לבית החולים לחולי קורונה שהוקם במיוחד  / צילום: רויטרס

האם המחיר הכבד של המלחמה בקורונה שווה את זה? המחקרים הכלכליים הטריים סבורים שכן

שני מחקרים טריים הגיעו למסקנה כי ריחוק חברתי הוא המדיניות הנכונה, למרות הנזק הכלכלי הניכר ● כלכלנים מהפדרל ריזרב ו-MIT בדקו את מגפת השפעת הספרדית בארה"ב ומצאו כי ערים שנלחמו מהר ובאגרסיביות - צמחו יותר בהמשך ● האזינו

ליאו ליידרמן/ צילום: אלה פאוסט

הנה התסריט הסביר לפיו ניתן לנהל את תיק ההשקעות בימים אלו

פרופ' ליאו ליידרמן, הכלכלן הראשי של בנק הפועלים, מציין את עקרונות ההשקעה בימים של חוסר ודאות, ומתייחס לפעולות הממשלה: "אם הגירעון יעלה, והיחס חוב-תוצר יעבור את ה-70%, אין בזה גורם שיזעזע את השווקים"

תנו לבוס שי לחג / צילום:Shutterstock :א.ס.א.פ קרייטיב

שי לחג? תחשבו פעמיים. לא כל מתנה פטורה ממס

פקודת מס הכנסה מונה מקורות הכנסה שונים החייבים במס, ומתנה אינה אחת מהם ● ואולם רשות המסים רשאית לבחון את נסיבות מתן המתנה ולחייבה במס, במקרים שבהם ניתנה שלא בתום-לב ובמטרה להתחמק מתשלום מס

צעיר עם מסיכה ועם הטלפון שלו בתל אביב / צילום: שלומי יוסף, גלובס

הבעיה הגדולה בשוק התקשורת בישראל: יציבות הרשתות הסלולריות

למרבה הצער אין פתרונות קסם לחוויית הסלולר ההולכת ויורדת ● הבעיות המרכזיות ברשתות הסלולריות הן מחסור בתדרים, השקעה נמוכה של החברות בבניית אתרים נוספים ובחיבורים בין האתרים לליבת הרשת

 פרויקט מגורים בבנייה / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

בנק ישראל: התשואות על דירות נמוכות; מחירי הדירות יקרים מדי

כך נכתב בפרק הדיור בדוח השנתי של בנק ישראל ● למרות זאת, בבנק המרכזי מתריעים כי עדיין קיים מחסור בהיצע דירות, בין היתר בגלל מימוש רק שליש מיעדי שיווקי הקרקעות בהסכמי הגג

מדטרוניק - עומאר אישראק / צילום: רויטרס - Steve Marcus

כך תבנו מכונת הנשמה: המהלך המדהים של ענקית המכשור הרפואי

חברת המכשור הרפואי הודיעה אמש כי החליטה לפרסם את מפרטי העיצוב של מכונת ההנשמה שיצרה מדגם PB 560, כדי לאפשר לכל מי שרוצה לייצר במהירות מכשירי הנשמה ● "אתגר אנושי חסר תקדים זקוק לתגובה אנושית חסרת תקדים"

תושב הולך בבייג'ינג'. שיפור איכות האוויר / צילום: NG Han Guan, AP

הנתון היומי: שיפור באוויר שאנחנו נושמים עקב הבלימה הכלכלית

בעולם נרשמה ירידה משמעותית בזיהום האוויר בתקופה האחרונה, שמיוחסת להפחתת הנסועה ולצמצום המשמעותי בשימוש בדלקים מאובנים ● המשרד להגנת הסביבה דיווח על הפחתה של 42% בחנקן הדו-חמצני בישראל בשבוע החולף

איב בונזון, מנהל השקעות ראשי  / צילום: יוליוס בר

"זה לא הזמן להימורים מסוכנים. להתרכז בגיוון תיק ההשקעות"

איב בונזון, מנהל ההשקעות הראשי של הבנק השווייצרי יוליוס בר: "חברות בענפי הבריאות, תשתיות ותקשורת פחות צפויות להפחית את תשלומי הדיבידנד, ולכן מנקודת המבט הזו הן עשויות להיראות יותר אטרקטיביות עבור המשקיעים"