ADO: הרווח התפעולי בנטרול שיערוכים צמח ב-25%

חברת הנדל"ן הציגה רווח נקי של 525 מיליון שקלים בשנה החולפת, ירידה של 10% בהשוואה ל-2016 ■ עלות העסקת המנכ"ל, שלמה זהר, עמדה על 2.8 מיליון שקל

שלמה זהר  / צילום:יחצ
שלמה זהר / צילום:יחצ

חברת הנדל"ן איי.די.או גרופ מסכמת את שנת 2017 עם שיפור בתוצאות התפעוליות, אולם עם ירידה ברווח הנקי בעקבות שיערוכי נדל"ן מצומצמים יותר בהשוואה ל-2016. החברה דיווחה היום כי רשמה ב-2017 רווח נקי של 525 מיליון שקל המשקף ירידה של של 10% בהשוואה לשנה שקדמה לה.

איי.די.או גרופ מחזיקה ב-38.24% ממניות חברת איי.די.או פרופרטיז הגרמנית, שבבעלותה דירות וחנויות להשכרה בעיר ברלין. ב-2017 רשמה איי.די.או גרופ רווח של 1.57 מיליארד שקל משינויים בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה, לעומת רווח גבוה יותר של 1.83 מיליארד שקל שנרשם משינויים בשווי ההוגן של הנדל"ן ב-2016. לדברי החברה, הרווח התפעולי שלה, בנטרול השינויים בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה, הסתכם ב-2017 ב-317 מיליון שקל ושיקף צמיחה של 20% לעומת 2016.

הכנסות איי.די.או גרופ צמחו ב-2017 ב-12.5% ל-524 מיליון שקל, בזכות עלייה בנפח הפעילות, גידול של 4.8% בהכנסות מנכסים דומים, וממכירת 84 דירות ללקוחות פרטיים. במהלך 2017 השלימה החברה הבת בגרמניה רכישה של 3,350 יחידות דיור, ובמקביל היא ממשיכה בתהליכי ההשבחה של הנכסים הקיימים והנרכשים לצורך העלאת שכר הדירה.

מנתונים שפרסמה החברה הבת איי.די.או פרופרטיז, עולה כי ב-2007 גדל ה-FFO (תזרים מפעילות השכרה) שלה ל-54 מיליון אירו. עם זאת, לאור עסקאות חדשות שכבר נחתמו, עומד קצב ה-FFO השנתי על 64 מיליון אירו.

לדברי החברה, העלייה הצפויה ב- FFO הינה כתוצאה מהרכישות החדשות שבוצעו ושטרם באו לידי ביטוי במלואן בדוחות הכספיים, השקעות נוספות אשר צפויות להתבצע בתקופה הקרובה, וכן ירידת הריבית השולית בעלויות המימון של החברה, כתוצאה מהנפקת האג"ח שביצעה איי.די.או פרופרטיז.

נכון לסוף 2017 כלל תיק הנכסים של איי.די.או פרופרטיז 20.65 אלף דירות להשכרה ועוד כ-1,200 חנויות להשכרה, לאחר שמהלך אשתקד השלימה החברה רכישת בנייני מגורים בברלין הכוללים כ-3,350 יחידות דיור ומסחר, בעלות כוללת של כ-580 מיליון אירו.

מתחילת 2018 רכשה החברה עוד 1,463 יחידות דיור ומסחר בעלות כוללת של 252 מיליון אירו. כך, שלאחר עסקות אלו, פורטפוליו הנכסים של איי.די.או פרופרטיז יעמוד על 23.4 אלף יחידות.

שלמה זוהר, מנכ"ל איי.די.או גרופ, מסר כי "אנו מסיימים עוד שנה מוצלחת במיוחד של איי.די.או, במהלכה המשכנו ביישום אסטרטגיית ההתרחבות שלנו, תוך הקפדה על רכישת נכסים בעלי ערך מוסף לחברה, הגדלת הכנסות מנכסים קיימים והשבחת הפורטפוליו הקיים על ידי שיפוץ איכותי והעלאה משמעותית של מחירי השכירות למחירי השוק. החברה המשיכה בחיזוק מבנה ההון ושיפור מבנה החוב שלה על ידי הארכת מח"מ לכ-5.4 שנים והורדת ריבית ממוצעת לכ-1.8%".

עוד עולה מהדוחות הכספיים, כי עלות חבילת השכר של המנכ"ל שלמה זהר עמדה ב-2017 על 2.8 מיליון שקל. חבילה זו כללה שכר בעלות של 1.3 מיליון שקל, וכן מענק של 752 אלף שקל ותשלום מבוסס מניות של 755 אלף שקל שהוענקו בידי איי.די.או פרופרטיז.

aaaaרוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988