גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הפנסיה והגמל: צבירה נטו של 279 מיליארד שקל בכ-20 שנה

ניתוח נתוני הפנסיה-נט והגמל-נט מלמדים כי קרנות הפנסיה החדשות, קרנות ההשתלמות וקופות הגמל, קיבלו לידיהן מאז 1999 ועד סוף מאי 2018 הפקדות בהיקף מצטבר של כ-695 מיליארד שקל, לאחר שבאותה תקופה שולמו לציבור כ-425 מיליארד שקל ● למדריך קופת גמל להשקעה

חיסכון פנסיוני / צילום: שאטרסטוק
חיסכון פנסיוני / צילום: שאטרסטוק

נכון לסוף מאי 2018 נוהלו בקרנות ההשתלמות, בקופות הגמל ובקרנות הפנסיה החדשות נכסים בהיקף כולל של כ-778 מיליארד שקל. זהו סכום עתק, שנועד להוות כרית ביטחון פיננסית למימון צורכי החוסכים לאורך השנים. מדובר במגוון מכשירי חיסכון, שנולדו בתקופות שונות ומתוך צרכים היסטוריים שונים. המכשירים הללו מתבססים על הפקדות שוטפות של החוסך, ולרוב גם של המעסיק, ונהנים מתשואות שנצברות לאורך השנים על הכספים שמועברים לניהול אותם גופים.

"גלובס" בחן כיצד נראה זרם הכספים אל שלושת המכשירים הללו, ומתוכם החוצה, באמצעות שקלול נתוני ההפקדות, התשלומים והמשיכות, והנכסים המנוהלים. את הנתונים בחנו לגבי קופות הגמל - שקיימות עשרות רבות של שנים; קרנות ההשתלמות, שחוות גידולים נאים בהפקדות אליהן, ושגם הן קיימות כבר כמה עשורים, אך יצאו לדרך לאחר קופות הגמל; וקרנות הפנסיה החדשות - המקיפות והכלליות - שיצאו לדרך רק בשנת 1995, ושצומחות בשיעור אדיר.

אם כן, מה מלמדים המספרים? ב-20 שנים כמעט, שחלפו מאז תחילת 1999 ועד סוף מאי 2018, הופקדו לניהול קופות הגמל, קרנות ההשתלמות וקרנות הפנסיה החדשות - המקיפות והכלליות - סכומים בהיקף מצטבר של כ-695 מיליארד שקל. סכום זה נחלק כך שלקרנות הפנסיה החדשות הופקדו כ-266.5 מיליארד שקל, בעוד שלקופות הגמל הופקדו בתקופה זו כ-154 מיליארד שקל, ולקרנות ההשתלמות כ-274.9 מיליארד שקל. מדובר בסכומים אדירים, שמציגים קצבי גידול שונים לאורך השנים, בכל אחד מהאפיקים.

קופות הגמל, שבאמצע העשור הקודם שינו את אופיין מאפיק חיסכון נזיל למדי, לטווח בינוני של כ-15 שנה, לאפיק חיסכון לטווח ארוך, שמיועד לגיל פרישה מעבודה, חוו עד 2015 עשור של דשדוש, בעקבות הרפורמה האמורה. זה השתנה בשנים האחרונות, והקופות שבו לקצב הפקדות דו-ספרתי במיליארדי שקלים מדי שנה, הודות למוצרי גמל חדשים, לצד החייאת הקופות לתגמולים שהתאפשרה הודות לשינויי מיסוי.

לצד זאת ישנן קרנות ההשתלמות, שהן אפיק חיסכון לטווח בינוני, שהופכות לנזילות לאחר שש שנים. אלו מציגות גידול חד בקצב ההפקדות - מכ-8 מיליארד שקל הפקדות ב-1999 ליותר מ-23 מיליארד שקל ב-2017, גידול של כ-180%, שמורכב מעלייה כמעט קבועה משנה לשנה לכל אורך התקופה הנבחנת.

ומה לגבי קרנות הפנסיה החדשות? אלה החלו לפעול מאפס רק עם "מות" הקרנות הוותיקות, לפני קצת יותר מ-20 שנה, והן משמשות ככלי חיסכון לגיל פרישה - לטווח ארוך ממש, של עשרות שנים. מאז, ובמיוחד החל מסוף העשור הקודם, הן הפכו לאפיק החיסכון הצומח ביותר, והן נהנות מרגולציה תומכת ובעיקר מהחובה לחסוך לפנסיה. עד כה ב-2018, במשך חמישה חודשים בלבד, רשמו הקרנות החדשות הפקדות של 16 מיליארד שקל כמעט, לאחר שב-2017 כולה הן נהנו מזרם הפקדות בשיעור של 36.5 מיליארד שקל. לשם השוואה, בשנת 1999 הסתכמו ההפקדות לקרנות החדשות בכ-1.8 מיליארד שקל. הגידול בהפקדות לקרנות הפנסיה עקבי, ונרשם מדי שנה, וגם צפוי להמשיך ככה, כנראה עמוק אל תוך שנות ה-30 במאה הנוכחית.

ההפקדות והצבירות נטו המצטברות באפיקי החיסכון לטווח ארוך

ההבדלים המהותיים באופי המכשירים הללו באים לידי ביטוי בעיקר בשורת המשיכות והתשלומים. שורה זו מתאפיינת בזרם כספים הפוך - לא מהחוסך לגוף המנהל, אלא מהגוף המנהל לחוסך. מדובר למשל בכספי גמל והשתלמות שכבר הפכו נזילים, ושנמשכים על-ידי החוסכים לצרכיהם הם. הצרכים הללו יכולים לכלול, למשל, רכישת דירה, כפי שקרה רבות בשנים האחרונות, שהתאפיינו בגאות במחירי הנדל"ן, כיסוי משיכת יתר בבנק או מימון חופשה. אפשרות נוספת היא משיכות של כספים בקרות אירוע ביטוחי, כמו יציאה לגמלאות, איבוד היכולת לעבוד או פטירה.

כך, בחינת ההתפתחות לאורך השנים האחרונות בשלושת אפיקי החיסכון האמורים, מלמדת כי קופות הגמל רשמו בשנים הללו משיכות ותשלומים בהיקף של כ-192.9 מיליארד שקל, המהווים כ-125% מסך ההפקדות בתקופה הזו (כאמור, בקופות היו כספים בהיקף גדול, שמקורם בהפקדות במשך שנים ארוכות לפני 1999). בקרנות ההשתלמות, לעומת זאת, מדובר בתשלומים ומשיכות של כ-188.4 מיליארד שקל, המהווים כ-68.5% מההפקדות בתקופה האמורה.

רק בשנים האחרונות החלה לחלחל ההבנה שקרנות ההשתלמות הן אפיק חיסכון הוני יוצא דופן וחשוב, שעדיף לא למשוך אותו לשימוש לא מהותי, אפילו אם הכסף הפך נזיל. כפועל יוצא מההבנה הזו, הפך המח"מ של החיסכון בקרנות ההשתלמות ארוך הרבה יותר, מה שעשוי להשפיע על שיעור המשיכות מההפקדות בעתיד, כלפי מטה.

בכל אופן, בקרנות הפנסיה, בעיקר המקיפות, אך גם הכלליות, החיסכון ארוך בהרבה, והוא ממש לא נתפס (ובצדק רב) ככזה שנועד לאפשר החלפת מטבח. כך, מאז 1999 ועד היום, הצטבר היקף התשלומים לחוסכים בקרנות הפנסיה, בעיקר בתשלומים למי שקרה לו מקרה ביטוח, לסך של כ-43.4 מיליארד שקל. מדובר בשיעור של כ-16% מתוך סך ההפקדות למכשיר חיסכון זה.

משקלול ההפקדות עם התשלומים, יחד עם נתוני העברות - שמספקים את תמונת התשלומים שעוברים בין הגופים המנהלים לבין עצמם - אנו מקבלים את נתוני הצבירה נטו, שהם אלה שהכי קרובים לזרם הכספים הנכנס "האמיתי" של הקרנות. סכום זה הוא חלק הארי של החיסכון, והוא שצובר תשואה ואמור לספק את צורכי החוסכים בעתיד.

בדיקת נתוני הגמל-נט והפנסיה-נט לחודש מאי 2018 מלמדת, כי הצבירה נטו בשלושת המכשירים שבחנו עמדה מאז תחילת 1999 ועד מאי השנה על כ-279.3 מיליארד שקל. נתון זה מלמד על קצב צבירה של כ-40% בממוצע מההפקדות בתקופה האמורה, ובקרנות הפנסיה מדובר על השיעור הגבוה ביותר: 84%.

ומה לגבי קרנות ההשתלמות וקופות הגמל? שם מדובר על תמונה מורכבת בהרבה. שיעורי הצבירה נטו של קרנות ההשתלמות עומדים בממוצע רב-שנתי על רמה של כ-32% מההפקדות (ואין קשר ישיר בין הכסף שנכנס לזה שיוצא, ובהכללה יש עיכוב של שש שנים לפחות מהמועד שבו הכסף נכנס ועד שהוא יוצא). מנגד, בקופות הגמל הצבירה נטו שלילית מצטברת.

מה זה אומר? שלאורך השנים השוק הזה קטן, ורק התשואות החיוביות הביאו אותו להציג צמיחה במונחי הנכסים, בעוד שהתשלומים היו גבוהים מההפקדות. אבל בשנים האחרונות שוק הגמל חווה עדנה מחודשת, מה שמלמד על שינוי מגמה.

למעשה, רק בשנים 2004 ו-2005 - רגע לפני שקופות הגמל הפכו למכשיר קצבתי ולא הוני, ושהכסף בהן ננעל לשנים רבות - הן רשמו צבירה נטו חיובית (יותר הפקדות מתשלומים ומשיכות), ולכל אורך השנים עד אז, ומאז ועד סיום 2015, הן רשמו צבירה נטו שלילית. ב-2016 וב-2017 התמונה שונה מהותית, כאמור, וזה נכון גם לחמשת החודשים הראשונים של 2018. 

למדריך קופת גמל להשקעה

עוד כתבות

ליאו ליידרמן/ צילום: אלה פאוסט

הנה התסריט הסביר לפיו ניתן לנהל את תיק ההשקעות בימים אלו

פרופ' ליאו ליידרמן, הכלכלן הראשי של בנק הפועלים, מציין את עקרונות ההשקעה בימים של חוסר ודאות, ומתייחס לפעולות הממשלה: "אם הגירעון יעלה, והיחס חוב-תוצר יעבור את ה-70%, אין בזה גורם שיזעזע את השווקים"

עו"ד שי ברנוב / צילום: יח"צ

חבילת החילוץ האמריקאית למשבר הקורונה עשויה לסייע גם לחברות ישראליות המעסיקות עובדים בארה"ב

במסגרת חוק CARES act, שאישר חבילת סיוע של כ-2 טריליון דולר להתמודדות עם משבר הקורונה בארה"ב, זכאים עסקים קטנים, המעסיקים עד 500 עובדים, לקבל הלוואות מיוחדות בערבות הממשל הפדרלי, בתנאי שלא יפטרו עובדים ולא יקטינו את שכרם

אלונה ברקת / צילום: דייאגו מיטלברג

פרשנות: אלונה ברקת ערערה את מודל הבעלות על קבוצות בישראל

הבעלים של קבוצת הפועל באר שבע ב-13 השנים האחרונות הודיע על עזיבה בגלל סירובם של שחקני הקבוצה לקצץ בשכרם ● סביר להניח שנטישתה היא רק הסנונית הראשונה, מאחר שרבים מבין בעלי ההון שמחזיקים בקבוצות ייאלצו להתמודד בשנים הקרובות עם הצלקות שיותיר משבר הקורונה

גרנד קניון באר שבע / צילום: יחצ

חיסון פיננסי נגד קורונה? הלוואה עתידית

האמונה בשוק אשראי זול, זמין ונצחי הקהתה בשנים האחרונות את מנגנון קבלת ההחלטות בחברות רבות ● שימוש מושכל בהלוואות עתידיות או בהרחבות עתידיות של אג"ח עשוי לתת מענה חשוב בימים הסוערים שעוד עתידים לבוא

רופא מוטרד הולך מחוץ לבית החולים לחולי קורונה שהוקם במיוחד  / צילום: רויטרס

האם המחיר הכבד של המלחמה בקורונה שווה את זה? המחקרים הכלכליים הטריים סבורים שכן

שני מחקרים טריים הגיעו למסקנה כי ריחוק חברתי הוא המדיניות הנכונה, למרות הנזק הכלכלי הניכר ● כלכלנים מהפדרל ריזרב ו-MIT בדקו את מגפת השפעת הספרדית בארה"ב ומצאו כי ערים שנלחמו מהר ובאגרסיביות - צמחו יותר בהמשך ● האזינו

שלומי שוב  / צילום: יחצ

כמו ב-2008: הרגולטורים בעולם מגייסים את החשבונאות לטובת הבנקים

רו"ח שלומי שוב מהמרכז הבינתחומי, מסביר אילו הקלות מעניקים הרגולטורים בעולם לחברות הציבוריות בניסיון לסייע להן על רקע משבר הקורונה

בורסת תל אביב סיקור שוטף / צילום: איל יצהר, גלובס

ת"א בירוק; מדדי הבנקים והביטוח נוסקים, מניית בזן ממשיכה את הראלי

מדד ת"א 35 קופץ ב-2.5%, מדד ת"א 90 עולה ב-3.7%, מדד הבנקים מזנק ב-3.3% ● טבע קופצת על רקע אישור תרופה שלה לשימוש בקורונה ● השקל מתחזק מול הדולר והאירו ● הממשלה אישרה אתמול תוכנית חילוץ למשק שהיקפה עומד על 80 מיליארד שקל - הגדולה בתולדות המדינה

נשים ערביות ישראליות מפגינות נגד אלימות במגזר הערבי / צילום: Sebastian Scheiner, Associated Press

מתווה לתוכנית חומש נוספת למגזר הערבי: הסללה להייטק, העלאת התוצר לנפש וצמצום האלימות

ברקע הבחירות ומשבר הקורונה הכין המשרד לשוויון חברתי בראשות השרה גמליאל את מתווה התוכנית החדשה, שמהווה המשך לתוכנית החומש שמסתיימת השנה • המתווה כולל, בין היתר, הגברת נגישות המערכת הפיננסית לערבים, הגברת הפעילות המשטרתית בקהילה ושיפור שירותי הבריאות

מארק צוקרברג / צילום: Francisco Seco, Associated Press

בשל משבר הקורונה: פייסבוק תעניק 100 מיליון דולר לסיוע לעיתונות

רבע מהסכום יוענק במענקים ישירים והשאר במודעות: "היום צריך את העיתונות יותר מתמיד" ● בחודשים האחרונים השיקה פייסבוק פיצ'ר חדש שמרכז אייטמים מאתרי חדשות, אך התפוצה שלו עדיין לא רחבה

קניון tlv/ צילום:auev fvi

באיחור לא אופנתי ופחות מהמתחרים, גם קניון TLV מגיב למשבר הקורונה

בעוד שבביג ועזריאלי ויתרו על כסף אמיתי על מנת ללכת לקראת בעלי החנויות בקניונים שלהם שמכירותיהם נגדעו באחת - הרי שבקניון התל-אביבי שבשליטת מוטי בן משה מציעים הטבות מצומצמות בהרבה

אורי וטרמן, מנכ"ל BE / צילום: איל יצהר

"אין פרסום, אין השקות, אין דיילות. זו דרמה. כרגע אנשים מתמקדים בקניות אוכל"

מנכ"ל רשת הפארם Be, אורי וטרמן, מספר על האתגרים בפעילות בצל הקורונה ● בראיון ל"גלובס" הוא מספר על שינוי טעמי הצרכנים והפרת האיזון של המודל העסקי, ומעריך כי מי שיתרגל לקנות אונליין כבר לא יבוא לסניף ● למרות הכול הוא משוכנע שיעמוד בתוצאות שהבטיח

מדד הנייקי צונח על מסך הבורסה בטוקיו / צילום: Associated Press

התמתנו העליות בשווקים; מחיר הנפט מתאושש לאחר הנפילה

הקאק הצרפתי מאבד 0.2%, הדאקס שקפץ מוקדם יותר בכ-2% מוסיף 0.6% לערכו ● בסין דווח היום כי מדד מנהלי הרכש לתחום התעשייה עמד בחודש מרץ ברמה של 52 נקודות המצביע על התרחבות, לעומת צפי כלכלנים למדד של 45 נקודות

צעיר עם מסיכה ועם הטלפון שלו בתל אביב / צילום: שלומי יוסף, גלובס

הבעיה הגדולה בשוק התקשורת בישראל: יציבות הרשתות הסלולריות

למרבה הצער אין פתרונות קסם לחוויית הסלולר ההולכת ויורדת ● הבעיות המרכזיות ברשתות הסלולריות הן מחסור בתדרים, השקעה נמוכה של החברות בבניית אתרים נוספים ובחיבורים בין האתרים לליבת הרשת

איציק בנבנישתי, מנכ"ל פרטנר / צילום: תמר מצפי

פרטנר: העסקה עם הוט התפוצצה לאחר שאלטיס לא הצליחה להשיג מימון

דירקטוריון פרטנר טוען: ביקשנו מכתב מאלטיס המבטיח קו אשראי לעסקה מהבנק הצרפתי BNP וכן התחייבות לדמי ביטול - אך לא קיבלנו זאת

פרידה ג'אבר / צילום: אתר פנאט

"המגזר נכנס לואקום הסברתי; אני מרגישה כמו המסביר הלאומי לערבים"

כך אומרת ל"גלובס" פרידה ג'אבר, עורכת ראשית של אתר פאנט ● לדבריה, "יש חוסר הבנה בולט בציבור הערבי של הנחיות הממשלה, כיוון שהתרגום וההנגשה לציבור זה היו לקויים" ● סוהיל כראם, בעלי רדיו א-שמס: "הפכנו להיות תחנת הסברה לכל דבר"

רופא מוטרד הולך מחוץ לבית החולים לחולי קורונה שהוקם במיוחד  / צילום: רויטרס

צו השעה: גם מחשבי־העל בעולם התגייסו למלחמה נגד הקורונה

מחשבי־על כוללים עשרות אלפי מעבדים שעובדים יחד לביצוע חישובים גדולים ● חישובים כאלה יכולים להסתיים בתוך יום, לעומת מאות שנים במחשב רגיל ● בין היתר, חוקרים מנסים לפתח בעזרתם מודלי חיזוי מורכבים של התפשטות המגפה

גיורא שחם, יו"ר רשות המים / צילום: איל יצהר, גלובס

רשות המים תאשר תשלום 80 מיליון שקל לקיבוצי עמק הירדן

מועצת רשות המים צפויה לאשר הבוקר הסכם בין המדינה לאגודת המים עמק הירדן להשלמת פרויקט מתקן ההשבה בעמק הירדן, למרות טיוטת דוח ביקורת חמור שכתב חשב רשות המים על חריגות תקציביות בפרויקט

פקחים נפרשים לפעולה ברחבי הארץ תחת משטר הקורונה / צילום: איל יצהר, גלובס

הכינו את מד החום לפני שאתם יוצאים לעבודה: כל מה שצריך לדעת על המגבלות החדשות

הממשלה אישרה הלילה שורת הגבלות תנועה חדשות, אך עדיין לא מדובר בסגר מלא ● מספר העובדים שיכולים להגיע לעבודה מצטמצם עוד יותר, התקהלות במרחב הציבורי הוגבלה לשני אנשים, המרכולים יישארו פתוחים, ומה לגבי משלוחי מזון וטקסים דתיים? ● "גלובס" עושה סדר

חיטוי נגד קורונה בישראל / צילום: Ariel Schalit, Associated Press

עוד קורבנות לקורונה בישראל: שתי נשים כבנות 50

מספר מקרי הקורונה בישראל עלה ל-4,831 - מתוכם 83 במצב קשה, כאשר 69 מהם מונשמים ומורדמים ● הממשלה אישרה הלילה מגבלות חדשות הנוגעות לתנועה במרחב הציבורי, לתפילות ולהקפדה על תנאי העבודה ● משרד הבריאות עדכן על קבלת 27 מכונות הנשמה ו-8 מיליון מסכות

אדם עם מסכה עובר ליד בניין בורסת ניו יורק / צילום: Mark Lennihan, AP

ראלי בוול סטריט: המדדים קפצו בכ-3%; הנפט נפל לשפל של 18 שנה

מדד הנאסד"ק ומדד S&P 500 קפתו בכ-3% כ"א ● ג'ונסון אנד ג'ונסון אבוט מכריזות על חיסון פוטנציאלי נגד הקורונה וערכת בדיקה מהירה של הווירוס ● טראמפ האריך את הוראות ההימנעות מהידבקות עד סוף אפריל