ברקת עוצר את עסקאות הסוופ של אי.די.בי בכלל ביטוח ואלשטיין בוחן מכירת כלל לדסק"ש

הבנות בין הממונה על רשות שוק ההון ואי.די.בי של אדוארדו אלשטיין • אי.די.בי פתוח הגיעה להבנות עם משה ברקת, לפיהן תמכור מניות כלל עסקי ביטוח המהוות כ-4.5% מהונה המונפק של כלל עסקי ביטוח • במקביל, תפעל החברה לסיומה של עסקת החלף שביצעה החברה ביחס של לפחות 1% מהונה המונפק והנפרע של כלל עסקי ביטוח

אדוארדו אלשטיין / צילום: רוני שיצר
אדוארדו אלשטיין / צילום: רוני שיצר

הבנות בין הממונה על רשות שוק ההון ואי.די.בי של אדוארדו אלשטיין: הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, עוצר את עסקאות ההחלף (SWAP) של מניות כלל ביטוח על ידי אי.די.בי שבשליטת אלשטיין, בעוד שהאחרון בוחן את האפשרות למכירת השליטה בכלל ביטוח לחברה האחות דסק"ש, שכבר מחזיקה במניות בית ההשקעות אפסילון. יובהר כי הניסיון של אלשטיין למכור את כלל ביטוח לדסק"ש אינו חלק מההבנות עם הממונה, אלא יוזמה אישית שלו.

הערב דווח לבורסה כי אי.די.בי פתוח הגיעה להבנות עם הממונה ד"ר משה ברקת, לפיהן "תמכור החברה, עד ליום 4 בינואר 2019 מניות כלל עסקי ביטוח המהוות כ-4.5% מהונה המונפק של כלל עסקי ביטוח" כש"במקביל, ועל-פי ההסכמות עם הממונה, תפעל החברה לסיומה של עסקת החלף שביצעה החברה מול גורם מממן בחודש מאי 2017 ביחס של לפחות 1% מהונה המונפק והנפרע של כלל עסקי ביטוח".

בכך תפסיק אי.די.בי במכירת מניות כלל ביטוח על ידה במסגרת עסקאות החלף, שמהוות יצור כלאיים שמותיר קשר בעלות כלשהו בינה לבין כלל ביטוח, ותמכור בשבועיים הקרובים 5.5% ממניות כלל ביטוח בעסקאות מכר "רגילות". באי.די.בי מבהירים עוד כי "עם השלמת המכירה כאמור, צפוי שיעור אחזקותיה של החברה בכלל עסקי ביטוח לעמוד על כ-25.3% (מהם כ-20.3% באמצעות נאמן למניות החברה בכלל עסקי ביטוח, משה טרי), וכן תהיה קשורה החברה בעסקאות החלף ביחס למניות כלל עסקי ביטוח בשיעור של כ-29%".

במסגרת ההבנות של אי.די.בי של אלשטיין עם ברקת, נקבע בנוסף כי "אי.די.בי לקחה על עצמה להימנע, להבא, מביצוען של עסקאות החלף נוספת על אלה הקיימות ביחס למניות כלל עסקי ביטוח וכן להימנע מהארכת עסקאות ההחלף הקיימות בקשר למניות כלל עסקי ביטוח".

באי.די.בי ממשיכים ומציינים כי "דירקטוריון החברה והנהלתה ימשיכו לבחון חלופות שונות למכירת השליטה בכלל עסקי ביטוח לגורמים שונים, זאת לרבות באמצעות פניה לחברת דסק"ש שהינה בשליטתו של בעל השליטה בחברה, לבחינת מכירה כאמור".

דסק"ש מכרה לאחרונה את השליטה בחברת שופרסל ונותרה עם אחזקה של 26% בלבד ברשת הקמעונאות הגדולה בישראל. לנוכח מצב זה עשויה כעת דסק"ש להיחשב כמי שאינה שולטת בתאגיד ריאלי מהותי (תלוי כיצד תוגדר סלקום) ומשכך תוכל אולי לקבל שליטה בכלל ביטוח.

כמו-כן, דסק"ש אינה אי.די.בי, מצבה הפיננסי טוב יותר ולכן קיים סיכוי טוב יותר עבורה לקבל היתר שליטה בכלל ביטוח. עם זאת, כדי לקבל אישור להחזיק באמצעי שליטה בחברת,ביטוח נדרש הבעלים לעשות הליך fit and proper, דבר שבכלל לא ברור עדכמה אלשטיין יוכל לצלוח, בהינתן מבנה השליטה שלו בקונצרנים הישראליים.

עוד מפרטים בקבוצת אלשטיין כי "מובהר, כי מכירת השליטה כאמור תהיה כפופה להוראות הדין, לאישור האורגנים המוסמכים בחברה (וככל שיהיה רלוונטי גם לאישור האורגנים המוסמכים בדסק"ש) ולאישורים רגולטוריים, לרבות אישור הממונה. אין ודאות כי מכירת השליטה, בין אם לצד שלישי ובין אם לדסק"ש, תושלם, וזאת, בין היתר, בשל אי-קבלת האישורים הנדרשים".

אי.די.בי איבדה את זכויות השליטה בכלל ביטוח באוגוסט 2013, או אז מונה הנאמן למניות השליטה שלה בכלל ביטוח, טרי, על ידי הפיקוח על הביטוח, שאז היה בראשותו של הממונה פרופ' עודד שריג. אי.די.בי איבדה אז את השליטה בפועל בכלל ביטוח בגלל קריסתה הפיננסית, וזאת עוד בימי בעלי השליטה הקודמים בה, בראשות נוחי דנקנר. מאז, ובגלל שאי.די.בי כשלה במציאת רוכש אסטרטגי למניות השליטה בכלל ביטוח, שיצליח לעבור את משוכת הרגולטור, החלה החברה למכור מניות בכלל ביטוח.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988