גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

למרות צניחה של 92% ברווחי מגדל ברבעון השני, הרווח במחצית גדל הודות לשוקי ההון

מגדל הרוויחה 20 מיליון שקל ברבעון השני ● השיפור שמגדל רשמה במחצית הראשונה של השנה ברווח הכולל לאחר מס שלה, מסתכם בכ-122.2 מיליון שקל, והוא נמוך במידה ניכרת מהפער בדמי הניהול המשתנים שגבתה בפוליסות המשתתפות ברווחים

שלמה אליהו / צילום: תמר מצפי
שלמה אליהו / צילום: תמר מצפי

קבוצת הביטוח מגדל  שבשליטת שלמה אליהו רשמה רבעון שני פושר מאוד, שבסיומו רשמה רווח כולל של 20 מיליון שקל בלבד, שמשקף צניחה של 92% לעומת רווח כולל של 260.5 מיליון שקל שרשמה ברבעון השני אשתקד, וזאת כתוצאה מירידה הריבית חסרת סיכון ושינויים אחרים בעתודות החברה.

לעומת זאת, לאחר רבעון ראשון חזק, מגדל מציגה עדיין מחצית ראשונה טובה יותר מזו שהייתה לה אשתקד, כשהודות לתשואות חזקות בשוקי ההון הרווח הכולל שלה בששת החודשים הראשונים של 2019 גדל בכ-53% לכ-350.9 מיליון שקל לעומת רווח של 228.7 מיליון שקל במחצית הראשונה אשתקד.

מגדל מנהלת נכסים בהיקף של כ-277 מיליארד שקל, נכון לסוף יוני השנה, כשבמחצית הראשונה של השנה היא רשמה פרמיות ודמי גמולים בהיקף של כ-12 מיליארד שקל, גידול של כ-5.3% ביחס למחצית המקבילה אשתקד כשרק בביטוח הכללי החברה מציגה קיטון בפרמיות שגבתה.

ומה מאפיין את תוצאות מגדל ברבעון השני השנה ובמחצית הראשונה של השנה, ומסביר את התנודות האמורות? בראש ובראשונה מגדל, שמחזיקה בתיקי ביטוח ענקיים, תלויה במה שקורה בשוקי ההון. בהקשר זה החברה מציינת כי " גידול ניכר בהכנסות מהשקעות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, שנבע מעליות במדדי המניות ומדדי אגרות החוב, בעיקר ברבעון הראשון של שנת 2019". זה בא לידי ביטוי בכך שההכנסות מהשקעות נטו שרשמה זינקו מכ-2.5 מיליארד שקל במחצית הראשונה אשתקד לסך של כ-8.8 מיליארד שקל במחצית הראשונה ב-2019. זאת, כפועל יוצא לגאות בשוקי ההון במחצית הראשונה, בארץ ובעולם.

אך לא רק זאת, נראה כי כל השיפור שמגדל רשמה במחצית הראשונה של השנה ברווח הכולל לאחר מס שלה, שמסתכם בכ-122.2 מיליון שקל, נמוך במידה ניכרת מהפער בדמי הניהול המשתנים שהחברה גבתה מלקוחותיה בפוליסות המשתתפות ברווחים. במה מדובר? מגדל מחזיקה בתיק הפוליסות המשתתפות ברווחים שנמכרו בשנים 1992-2003 הגדול בשוק. פוליסות אלה מיוחדות בכך שלצד דמי ניהול קבועים של 0.6% מהנכסים, חברות הביטוח רשאיות לגבות בגין רווחים ריאליים בהן דמי ניהול משתנים שנגזרים מהרווח, ומהווים 15% מהרווח שהושג עבור המבוטח.

וכך אנו מגיעים למה שקרה במחצית הראשונה, ובעיקר ברבעון הראשון השנה - הגאות בשווקים הביאה לתשואות גבוהות מאוד וכתוצאה מכך לבוננזה עבור מגדל ויתר חברות הביטוח, שרשמו רווחים גבוהים למבוטחים ושגבו 15% מהרווחים בפוליסות המשתתפות ברווחים. כך, מגדל רשמה במחצית דמי ניהול משתנים בסך של כ-353 מיליון שקל לפני מס, וזאת לעומת דמי ניהול בסך כ-62 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. כלומר, במגדל מדובר על פער (לפני מס) של 291 מיליון שקל שהלכו לשורה התחתונה ושהניבו יותר מהפער שנרשם בין הרווח במחצית הראשונה השנה לזה שנרשם במחצית הראשונה ב-208 - 122.2 מיליון שקל לאחר מס.

כמו כן, העתודות והמחויבויות הענקיות שהחברה מנהלת ומתנהלת לפיהן לטווחי זמן ארוכים במיוחד גורמות לתלות רבה גם בריבית חסרת סיכון. בהקשר זה הקבוצה מפרטת בדוחות כי בין היתר התוצאות הושפעו מכך ש"השינויים בעקום הריבית כאמור הביאו בסיכומה של התקופה המדווחת לגידול בעתודות ביטוח החיים ולקיטון ברווח לפני מס בסך של כ-750 מיליון שקל. ברבעון השני של שנת 2019 השינויים בעקום הריבית כאמור הביאו לקיטון ברווח לפני מס בסך של כ-220 מיליון שקל". למול זאת בתקופות המקבילות אשתקד הייתה השפעה הפוכה לריבית חסרת סיכון, כשאז דיווחה החברה על כך ש"בסיכומה של המחצית המדווחת חל קיטון נטו בעתודות ביטוח החיים בסך של כ-483 מיליון שקל לפני מס, מזה כ-531 מיליון שקל ברבעון השני של שנת 2018". כך, הריבית השפיעה באופן ניכר והפוך על שני הרבעונים.

בעקבות כך מגדל עברה להפסד בתחום ביטוחי החיים, הן ברבעון והן במחצית, לעומת רווחים של מאות מיליוני שקלים בתחום זה בתקופות המקבילות אשתקד. כך או כך, במגדל ממשיכים ומפרטים בעניין זה כי "בתקופה שלאחר מועד הדיווח ועד סמוך למועד פרסומו חלה ירידה ניכרת של עקום הריבית חסרת הסיכון, דבר הצפוי להביא להגדלה נוספת של ההתחיבויות בגין חוזי ביטוח", כשהם מציינים מנגד כי "ההתפתחויות בשווקי ההון, השפיעו לטובה על תיק השקעות הנוסטרו שבניהול החברה".

למול הגידול בעתודות בגלל הריבית חסרת סיכון, הייתה למגדל (כמו שיהיה אצל מתחרותיה) גם השפעה הפוכה שהקטינה את העתודות והגדילה את הרווח. מדובר בהחלטה של ביהמ"ש העליון מהתקופה האחרונה בנוגע לריבית ההיוון שמשמשת לחישובי זכויות והתחייבויות בביטוחי החבויות. "בהתאם לכך, ביצעה מגדל ביטוח אומדן של השפעת פסק הדין האמור והקטינה את ההפרשות בענפים חובה וחבויות בסך של כ-140 מיליון שקל בשייר לפני מס (כ-92 מיליון שקל לאחר מס)", כשהיא מציינת כי היא עשויה לשחרר כספים נוספים בעתיד.

סוגיה אחרת שמשפיעה על מגדל ועל מתחרותיה הגדולות היא תוחלת החיים שלפיה החברה מחשבת את התחייבויותיה. סוגיה זו צפה לאחרונה לאחר שרשות שוק ההון פרסמה טיוטה שעניינה עדכון מערך ההנחות הדמוגרפי בביטוח חיים ועדכון מודל שיפורי תמותה לחברות ביטוח ולקרנות הפנסיה. על רקע טיוטה זו מגדל מדווחת כי "הגדילה את ההפרשה לעתודה משלימה לגמלאות ואת ה-LAT והקטינה את הרווח הכולל בסך של כ-125 מיליון שקל לפני מס ושל כ-82 מיליון שקל לאחר מס".

בתוך כך, האסיפה הכללית של מגדל אישרה אתמול את חלוקת הדיבידנד הגדול, בהיקף 350 מיליון שקל, כשבמקביל דווח כי המנכ"ל המיועד רן עוז ייכנס לתפקידו בתחילת ספטמבר. עם כניסתו לתפקיד הוא יידרש להתמודד עם שורה ארוכה של אתגרים, ענפיים וייחודיים למגדל, ובהם "הקיטון הניכר", לדביר מגדל, במכירות ביטוחי המנהלים, ש"עלול להמשיך גם בעתיד". מגדל, נזכיר, היא חברת ביטוחי המנהלים הגדולה בשוק המקומי.

נושא נוסף שעוז יידרש לו, יחד עם יו"ר מגדל ביטוח ניר גלעד, קשור לדיבידנד שמחלקת החברה ושהוכרז לפני שפורסמה הטיוטה בעניין הלוחות החדשים של הפיקוח על תוחלות החיים שמגדל גילתה כי ישחקו את עודפי ההון הרגולטורי שלה. עם זאת, מגדל המשיכה בהליך חלוקת הדיבידנד, הגם שיישום הטיוטה יוריד אותה מתחת ליעד, ועל כן היא מגלה בדוחותיה כי " לעמוד לכל הפחות ברף יחס כושר פירעון של 100%, ללא התחשבות בהוראות המעבר הרגולטוריות, עד לסוף שנת 2019". כלומר, שמגדל תשפר את היחס שלה עד לרף האמור עד סוף שנה זו.

עוד נציין שמגדל רשמה שיפור נאה בתוצאות תחום ביטוחי הבריאות. כמו כן, בית ההשקעות של מגדל, בניהול שגיא שטיין, ניהל בסוף יוני השנה נכסים בהיקף כולל של כ-35.1 מיליארד שקל לעומת סך של כ-32.7 מיליארד שקל בסוף יוני 2018. בבית ההשקעות מפרטים כי "העלייה התבטאה בעיקרה בגידול בהיקף הנכסים המנוהלים בפעילות קרנות הנאמנות והושפעה מהתשואות שהושגו על ידי הקבוצה בשווקי ההון וכן מגידול בצבירות נטו בתיק הנכסים המנוהלים".

נכסים אלה הניבו למגדל שוקי הון הכנסות של 42 מיליון שקל ברבעון השני, לעומת 38 מיליון שקל ברבעון המקביל, כאשר השורה התחתונה גם רשמה שיפור עם רווח לפני מס של 5 מיליון שקל לעומת רווח של 1 מיליון שקל ברבעון המקביל. במחצית הראשונה של השנה מגדל שוקי הון מציג הכנסות של 83 מיליון שקל ורווח לפני מס של 11 מיליון שקל, לעומת הכנסות של 75 מיליון שקל ורווח של 3 מיליון שקל במחצית המקבילה.

עוד כתבות

בנימין נתניהו מול בני גנץ / צילום: Ariel Schalit, Associated Press

הערכה: הממשלה תושבע עוד בשבוע הבא; צפויה לכלול גם את עמיר פרץ

עקרונות ההסכם להקמתה של ממשלת האחדות קובעים כי היא מיועדת לכהן שלוש שנים, כשבחצי הראשון של כהונתה ימשיך נתניהו להיות ראש הממשלה, ויוחלף בספטמבר 2021 על ידי גנץ

אנגלה מרקל במסיבת עיתונאים על נגיף הקורונה / צילום: מישל טנטוסי, רויטרס

"שליטה בהתפרצות": גרמניה שוקלת לאמץ המודל הדרום-קוריאני של בדיקות מקיפות

נכון לעכשיו, אמרה אמש הקאנצלרית אנגלה מרקל, קצב ההכפלה של מספר החולים בגרמניה עומד על חמישה ימים, כך ש"מוקדם לדבר על הקלת בתקנות" ● היא ציינה כי אם הקצב יואט לעשרה ימים, ידונו הרשויות בהקלת הצעדים

מאיר בן שבת, משה בר סימן טוב, בנימין נתניהו ושי באב"ד / צילום: צילום מסך

הגבלות התנועה יתגברו; נתניהו: אם לא יהיה שינוי בשיעור הנדבקים, אין מנוס מסגר

בתום ישיבת ממשלה על משבר הקורונה, סוכם על היערכות להידוק משמעותי של הגבלות התנועה באופן שיצמצם אף יותר את מספר השוהים מחוץ לבית, כדי למנוע את התפשטות מגפת הקורונה ● משרד האוצר יגבש מתווה לצמצום נוסף של העבודה במשק

עמוס לוזון/ צילום: יוסי כהן

הסדר פשרה בין גינדי החזקות לדורי בניה: יימחקו תביעות חוב של גינדי בגובה 222 מיליון שקל

עוד לפי ההסדר, שהושג לאחר שנים של סכסוכים ומספר רב של תביעות שהגישו חברות הנדל"ן האחת נגד השנייה, יבוטלו הערבויות שמחזיקה גינדי אצל דורי בקשר לפרויקטים שביצעה, וקופת דורי המדוללת תזכה לכ-8 מיליון שקל – כפול מהסכום שנמצא בה כעת

פגישה עסקית דרך אפליקציית זום / צילום: Roman Baluk, רויטרס

זום לא לבד: כך מנסות שורה של חברות לכבוש את התחום הלוהט של שיחות הווידאו

זום אולי הפכה לשיחת היום, אבל מיקרוסופט, גוגל, סיסקו וסלאק הן רק חלק מהחברות שפועלות בתחום ● כולן מתחרות על לב המשתמשים ומציעות הרבה פיצ'רים חינמיים

צעיר עם מסיכה ועם הטלפון שלו בתל אביב / צילום: שלומי יוסף, גלובס

אל תשכחו את ה-QA: תקלה גם באפליקציית המגן של משרד הבריאות

אחרי שבבוקר דווח על תקלה בהעברת נתונים בבדיקות הקורונה, כעת נודע שישנה תקלה באפליקציה שאמורה לזהות שהות בקרבת חולי קורונה ● שלושה רופאים ממערך בריאות הנפש קיבלו הודעות שנחשפו לחולי קורונה, אך במיקום שבו לא ביקרו מעולם

“אריק איינשטיין - אוהב להיות בבית" / צילום: עטיפת האלבום

שירים מימים אחרים: 3 אלבומים למשבר הקורונה

הביתי, המשוררי והמנוכר. תזכורת ל–3 אלבומים שהגיע הזמן לחזור אליהם

אנשים שומרים על מרחק זה מזה ברומא, איטליה / צילום: Andrew Medichini, AP

יותר מ-10 אלף מתים באיטליה; טראמפ שוקל להטיל סגר על ניו יורק

889 בני אדם מתו באיטליה ביממה האחרונה ● 832 בני אדם מתו ב-24 השעות האחרונות בספרד ● הסגר בגרמניה יימשך לפחות עד ה-20 באפריל ● טראמפ שוקל להטיל סגר על מוקדי התפרצות קורונה בארה"ב, ביניהם המדינות ניו יורק, ניו ג'רזי וקונטיקט

שלט חוצות מותקן בדרום אפריקה ומבקש מאנשים להישאר בבתיהם / צילום: נארדוס אנגלברכט, AP

הנגיף בעין המצלמה: 10 תמונות מהעולם שהדהימו אותנו השבוע

מה שהיה נראה כאילו הוא לקוח מסרט אימים גרוע או סיוט לילי מעיק מתגלה בכל יום, שעה ודקה כמציאות המסויטת שבתוכה אנחנו חיים ● וירוס הקורונה נישא על גבי הישגיה של הגלובליזציה וחדר כמעט לכל מקום על פני הגלובוס ● גלובס מציג את השבוע שהיה מסביב לעולם בתמונות

וירוס, עולם בצל מגפת השפעת בשנת 1918  / צילום: עטיפת הספר

ספר על השפעת הספרדית ב-1918 מתגלה כרלוונטי גם לימינו

"וירוס, עולם בצל מגפת השפעת בשנת 1918" שראה אור מחדש בהוצאת מטר, רלוונטי באופן מצמרר

דוד אמסלם / צילום: יוסי זמיר

שר התקשורת ישחרר תדרים להרחבת התחרות בשוק הנייח

שר התקשורת דודי אמסלם צפוי לחתום בשבוע הקרוב על תיקון חקיקה שיאפשר הקצאת תדרים לתקשורת אלחוטית רחבת פס לעסקים ובתים

בני גנץ נכנס למליאת הכנסת לקראת מינויו כיו"ר הכנסת / צילום: דוברות הכנסת - עדינה ולמן

פרשנות: לגנץ היו את כל הקלפים ביד ו-14 יום נותרים. מה קרה?

בני גנץ, מי שהיה מבין מקימי מפלגת כחול לבן, מונה אתמול ליו"ר הכנסת ונטש את מפלגתו ואת שותפיו מאחור ●
גנץ חיסל את "גישת השלבים" של לפיד, יעלון, ליברמן, הורביץ ועודה

איש צוות רפואי בודק פועל פלסטיני, שחזר מישראל לשטחי יו"ש, להימצאות נגיף הקורונה / צילום: Mussa Qawasma, רויטרס

ענף הנדל"ן מתקרב לשיתוק: ההגבלות צפויות לכלול החזרת פועלים לשטחים

בישיבה שהתקיימה במועצה לבטחון לאומי טרם כניסת השבת, נכללו מספר הגבלות נוספות בניסיון להתמודד עם נגיף הקורונה ● אחת מהן היא החזרת הפועלים הפלסטינים לבתיהם, דבר שעלול לפגוע במרבית אתרי הבנייה בישראל ● ההחמרה צפויה לעלות להצבעה בישיבת הממשלה מחר

המטבח של שרון בימי קורונה / צילום: שרון היינריך הדרי

"הפרנסה נעלמה ברגע": חייה של קונדיטורית ישראלית בפריז המסוגרת

שרון היינריך הדרי חוקרת את עולם המאפים והשוקולד של פריז כבר כמעט עשור, ובדרך כלל הימים שלה עמוסים בסיורים, מפגשים וסדנאות ● אבל הקורונה חתכה את הכל בשנייה, ועכשיו היא ובת זוגה גלי מנסות להתרגל למציאות החדשה ● כך נראה הסגר מתוך דירת 30 מטר בפריז, ליד האייפל

איור: אייל אונגר

עושים שרירים: כך לא תתנוונו בהסגר הביתי

במקום לחלום על חדר הכושר, הנה כמה תרגילים שיעזרו לכם לשמור על כושר בימי הסגר

אבי חורמרו / צילום: קבוצת נקש

"לא פוסל את האפשרות שארקיע, ישראייר ואל על יתמזגו בסוף לחברה אחת"

"מה שקורה כיום הפך אותי לפסימי. בארה"ב המדינה מזרימה כסף למשק, אבל בישראל יש ממשלת מעבר שלא יכולה לקבל החלטות", אומר יו"ר ארקיע אבי חורמרו ● כשרוב עובדי ארקיע בחל"ת, ו-15 המלונות בראשם הוא עומד סגורים, חורמרו מעריך: "את המשבר הזה יצליחו לשרוד רק הגדולים"

 בית האבות קירקלנד, וושינגטון. סקטור הדיור המוגן כבר היה נתון ללחצים עוד לפני המגפה  / צילום: Ted S. Warren, Associated Press

בשוק הדיור המוגן בארה"ב חוששים שדיירים חדשים יפחדו להגיע

מגפת הקורונה פוגעת במניות המוסדות לטיפול בקשישים, על רקע החשש ממקרי הידבקות נוספים שיובלו לירידה בשיעורי התפוסה במוסדות

הקורונה מוסיפה לקיטוב בין הדורות / צילום: Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

פרשנות: האם הקורונה תפתח חזית חדשה במלחמה הבין-דורית?

צלילים צורמים בוקעים משאלה מפחידה שהקורונה עלולה להביא לפתחנו: האם "בני 60 ומעלה" יישלחו אל מחוץ לאיגלו? האם קוד אתי בן 2,000 שנה לא יצליח לפתח נוגדנים מפני המחיר הכלכלי?

צוות של מסעדה בבייג'ינג מוכר ארוחות מחוץ לחנות, ביום רביעי השבוע / צילום: רויטרס

קופונים בשווי מיליונים, בילויים וימי חופשה: כך מנסה סין להעיר את הצרכנים מהלם הקורונה

אחרי שהגבלות התנועה בוטלו, בסין רוצים לשכנע את האזרחים לחזור לאכול בחוץ, לטייל ולהוציא כסף כדי לאושש את הכלכלה המוכה ● בערים רבות מחלקים הנחות לקניית מוצרי חשמל ומכוניות ובמקומות אחרים אפילו מוסיפים חצי יום לסוף השבוע

יועז הנדל/ צילום :איל יצהר

דעה: האם האוזר והנדל יוכלו להצטרף לקואליציה? התשובה עשויה להיות חיובית

האם יתאפשר גם לצבי האוזר ויועז הנדל, שתרמו במידה רבה ליצירת התנאים לממשלת אחדות, אך שנבחרו מטעם מפלגת תל"ם, להצטרף לקואליציה מבלי שהצטרפות שכזו תהפכם ל"פורשים"?