על רקע הביקורת: רשות החשמל תמליץ להסב את תחנות הכוח הפחמיות

לאחר שפרסמה דו"ח שגרר תגובות זועמות של ארגוני הסביבה והתכתשות ציבורית עם המשרד להגנת הסביבה, רשות החשמל עשויה להמליץ לשר האנרגיה להסב את תחנות הכוח הפחמיות ולהפכן מבוססות גז, וכן להרחיב את הפיתוח והשימוש באנרגיות מתחדשות

תחנות הכוח הפחמיות בחדרה / צילום: אייל יצהר
תחנות הכוח הפחמיות בחדרה / צילום: אייל יצהר

לאחר הפרסומים ב"גלובס" והוויכוח המתוקשר בין הרגולטורים, ל"גלובס" נודע כי רשות החשמל עתידה להמליץ לשר האנרגיה להסב את תחנות הכוח הפחמיות לתחנות גז עד כדי הפסקת פעילותן של הפחמיות, ולהגדיל את השימוש באנרגיות מתחדשות לאור מחירן היורד והצורך לעמוד ביעדי הסכם פריז.

בראשית אוקטובר פרסמה לשימוע ציבורי רשות החשמל מסמך מדיניות אנרגטית המנתח את המשמעויות הכלכליות של הפסקת השימוש בפחם לייצור חשמל. המסמך עורר תרעומת רבה לא רק בקרב ארגוני הסביבה שראו בו סימן לקיבוע והנצחת השימוש באנרגיות מזהמות של דלקים מאובנים בעידן משבר אקלים, אלא גם ביקורת רבה מצד המשרד להגנת הסביבה. לפי המשרד, מסמך המדיניות של רשות החשמל לוקה בשורה ארוכה של פגמים וליקויים מקצועיים, ומבוסס על הנחות לא מדויקות, לרבות קביעות בנושאים סביבתיים המנוגדות לעמדה המקצועית של המשרד. המשרד להגנת הסביבה טוען כי בניגוד למסקנה העולה מהניתוח הכלכלי של רשות החשמל, הפסקת השימוש בפחם לייצור חשמל לא תגרור עלויות של 3.5 מיליארד שקל, אלא דווקא תחסוך למשק כ-13 מיליארד שקל.

כעת, ממידע שהגיע לידי "גלובס", מתברר כי על רקע הביקורת, רשות החשמל תציע לשר האנרגיה להסב את תחנות הכוח הפחמיות בישראל לתחנות מבוססות גז עד שנת 2030. המסקנות אותן תפרסם רשות החשמל מצביעות כעת על תועלת למשק ולהפחתת גזי החממה באם יוסבו תחנות הכוח הפחמיות למבוססות גז, במקביל להגדלת השימוש באנרגיות מתחדשות.

שתי החלופות באשר לתחנות הכוח הפחמיות, היא הסבתן למונעות גז או גריטה שלהן. משכלול רשות החשמל וחישובי התמחור של שתי האופציות, במקביל לשיקולי ביטחון אנרגטי, אופציית ההסבה עדיפה על גריטה - גריטה אמנם תוביל להקמה של תחנות כוח חדישות ויעילות יותר אנרגטית, אך תדרוש 12 מיליארד שקל להקמת תחנות חדשות. על כן, האופציה הנכונה יותר מבחינת הרשות היא הסבת התחנות. עם זאת, בכדי להימנע ממצבים של שיתוק תחנות הכוח במקרה של פגיעת טרור באסדות הגז, תשמר יכולת מסוימת של הפקת חשמל מפחם, אך אם היחידות יוסבו, יהיה שימוש מזערי בפחם לבדיקה בלבד ולכן השימוש ירד לכ-1% לכל היותר. כיום, פחם מהווה 30% ממשק האנרגיה, כשתוכננה ירידה לכדי 15% עד 2030, כך שבהמלצה המסתמנת של רשות החשמל בהחלט ישנה בשורה. לפי רשות החשמל, חישוב פליטת גזי החממה, גם כאשר משכללים פנימה את הערכות הנמוכות ביותר שניתנו בעולם - מצביע על תועלת שתעלה מסגירת הפחמיות, כשהערכות נעות בין חיסכון של 6-40 דולר לטון פחמן. הבעייתיות העולה מן ההחלטה להסב את התחנות היא כי בעתיד יישמר פתח לשימוש בפחם, היות שאופציה זו תהיה קיימת ושרירה, שכן התחנות לא נגרטות.

בנוסף, מסתמן כי תמליץ רשות החשמל על השקעה בהגדלת האנרגיה המתחדשת, כשמחיריה יורדים כל עת ומדובר בכורח המציאות בעידן של משבר אקלים, בו מדינות העולם מנסות להסב את משק האנרגיה שלהן לאנרגיות מתחדשות בכדי להשיג יעדים של משק דל פחמן עד שנת 2050. הפקת חשמל מגז איננה נחשבת לאנרגיה מתחדשת, שכן גז אף הוא דלק מאובן, שהפקתו והשימוש בו כרוכים בזיהום. על כן, התלות בגז אמורה להוות מצב ביניים בלבד, תוך פיתוח מאגרי אנרגיה מתחדשת וחתירה למעבר מהיר ככל הניתן לשימוש בהן.

מבחינת משק האנרגיה הישראלי, מעבר לאנרגיות מתחדשות הוא קריטי - לא רק שמדובר במדינה שטופת שמש ועשירה במשאב החיוני להפקת אנרגיה מתחדשת, אלא גם שבתרחיש ביטחוני שעלול לפגוע במאגרי הגז, ההערכות הן שאנרגיה מתחדשת תקזז את ההשקעה הנדרשת בהקמתה, גם אם בשלב הראשון היא מעט יקרה יותר. לכן, מדובר בפיתוח הכרחי למען הביטחון והעצמאות האנרגטית של ישראל, ולא רק להפחתת פליטות גזי החממה. בימים אלה מתבצעת עבודה במשרד האנרגיה במטרה לבחון את הגדלת השימוש באנרגיות מתחדשות, אך מסתמן כי המשרד לא סבור כי ניתן להחליף את הפחם באופן מלא וכי עדיין ישנם קשיים (דוגמת אגירה) המעיבים על היכולת להסב באופן מסיבי ייצור אנרגיה ממקורות מאובנים מזהמים דוגמת פחם, גז ונפט לאנרגיות נקיות. יחד עם זאת, מסתמן כי יומלץ להגדיל את יעדי השימוש באנרגיה מתחדשת, ליעד שאפתני יותר (אך לא ברור עד כמה) מה-17% עד 2030, אותם הציבה בפני עצמה ישראל במסגרת הסכם פריז.

היעדים לאנרגיה מתחדשת אותם הציבה לעצמה ישראל במסגרת הסכם פריז, הם יעדים נמוכים מאוד ביחס למדינות אחרות. כיום, מתבצעת עבודה של המשרד להגנת הסביבה ומשרדי ממשלה נוספים, במטרה לבחון הצבה של יעדים שאפתניים יותר בתחום זה. בעבר ציין המשרד כי ניתן אף להגיע ליעד של 30% אנרגיות מתחדשות לכל הפחות עוד לפני שנת 2030, כך שכל מספר שיתקבל בעבודה זו יהיה כנראה גבוה או קרוב לכך.

החברה להגנת הטבע, שיחד עם ארגונים נוספים ירוקים הביעה התנגדות לטיוטה שפרסמה רשות החשמל, מברכת על שינוי הכיוון: "טוב עשתה רשות החשמל, שחזרה בה מן ההמלצות התמוהות, שהופיעו בטיוטת הדוח. בעידן שבו מתבהרת התמונה הקשה, של משבר אקלים חמור - זו ההחלטה היחידה שמתקבלת על הדעת. השלב הראשון והדחוף שצריך כעת לעשות, הוא להיפטר מהפחם המזהם, בדרך לשימוש באנרגיות נקיות".

ממאבק 2020 המקדמים שימוש באנרגיה מתחדשת נמסר בתגובה: "זהו חוסר אחריות לרכז תשתיות במקום אחד, מעבר לעניין שהגז מזהם ואין בו צורך אנרגטי אמיתי. מעבר לכך, האנרגיה הסולארית כבר יותר משתלמת, הסוללות לאגירה כבר כלכליות ועובדות במקומות שונים בעולם. האנרגיה הסולארית אינה מזהמת, תוריד את יוקר המחייה, את זיהום האוויר והנהנים מהרווחים יהיו כלל תושבי מדינת ישראל. בקליפורניה, הוחלט לבטל תוכנית לבניית תחנת כח גדולה המבוססת על גז ובמקומה להקים חוות סוללות לאגירה, הניתנות למיחזור. בישראל למעלה ממליון דונם גגות ותשתיות, היכולות לספק את כל צרכי האנרגיה של המדינה, בגיבוי סוללות לאגירה. הדבר יבזר את משק האנרגיה, יוריד את התלות ברשת ההולכה ובמקום לבנות עשרות תחנות המהוות יעד אסטרטגי מסוכן, כל משק בית ומבנה יהיה תחנת כח קטנה ואוטונומית".

יוני ספיר, יו"ר עמותת "שומרי הבית", מסר בתגובה: "היתירות העודפת הקיימת במשק החשמל בישראל מאפשרת ואף מחייבת סגירה מיידית של היחידות הפחמיות בחדרה. הן הורגות ומיותרות לישראל. עודף יתירות מייקר את תעריף החשמל. הפתרון אינו בהגברת השימוש בגז, עמו ניאלץ להישאר עשרות שנים קדימה, שכן גז גם מזהם מאד לאורך כל שרשרת האספקה שלו- קידוח, הפקה, הולכה, אחסון, זיקוק ובנוסף מהווה גז חממה חזק מאד ומחריף את משבר האקלים. הפתרון טמון במעבר מואץ לשימוש באנרגיות מתחדשות שהן נקיות, זולות ובטוחות יותר לשימוש".

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988