גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מס שבח ומס הכנסה: היילכו שניים יחדיו?

למרות ניצחונה של רשות המסים, פסק דינו של בית המשפט העליון בעניין החברה הזרה PIV BV עשוי להיות שימושי ביותר דווקא בידי ציבור הנישומים

שופט העליון עופר גרוסקופף בהשבעה לבית המשפט העליון / צילום: שלומי יוסף
שופט העליון עופר גרוסקופף בהשבעה לבית המשפט העליון / צילום: שלומי יוסף

בחודש האחרון ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בעניין חברת PIV BV, שנראה כי למרות ניצחונה של רשות המסים, יהווה פסק דין שימושי ביותר דווקא בידי ציבור הנישומים.

בפסק הדין נדונו יחסי הגומלין בין מס הכנסה החל על ההכנסות מהמקרקעין בתקופת החזקתם בידי הנישום, לבין מס השבח החל בעת מכירתם. כידוע, לצורך שלמות הרצף בין הטיפול לצורכי מס הכנסה לבין הטיפול לצורכי מס שבח, נקבעו בחוק מיסוי מקרקעין שתי הוראות דומות במהותן.

על פי ההוראה הראשונה, לצורכי מס השבח החל במכירה, יופחתו משווי המקרקעין הוצאות מסוימות כדוגמת הוצאות השבחה, שהוציא הנישום במהלך חיי הנכס, בתנאי שהוצאות אלה לא נתבעו בניכוי לפי פקודת מס הכנסה. על פי ההוראה השנייה, משווי הרכישה של הנכס ינוכה הפחת לצורכי מס הכנסה - כלומר, אם חלק מעלות הרכישה כבר נתבעה כהוצאה לצורכי מס הכנסה באמצעות מנגנון הפחת, אז היא לא תיחשב כחלק מעלות הנכס לצורכי חישוב מס שבח במועד המכירה.

ההוראות האמורות הן הוראות הגיוניות בתכלית, שמטרתן למנוע מהנישום ליהנות מתביעת הוצאה פעמיים: פעם אחת - לצורכי מס הכנסה במועד "חיי הנכס", ופעם שנייה - לצורכי מיסוי מקרקעין במועד מכירת הנכס. יישומן של הוראות הגיוניות אלה מסתבך מעט, שעה שהנישום יכול היה לתבוע את הוצאת הפחת או הוצאה אחרת כנגד ההכנסה שהופקה במהלך "חיי הנכס", אבל לא עשה כן. האם במצב מעין זה ייהנה הנישום מהפחתת ההוצאה מהשבח, כמו גם מהוספת הפחת שלא נתבע ליתרת עלות הרכישה, כך שמס השבח יהווה מעין מועד ב' לתיקון שומות מס ההכנסה? או שמא משהחמיץ הנישום את ההזדמנות לתבוע את ניכוי ההוצאה השוטפת לצורכי מס הכנסה, שוב לא יוכל לתקן את המצב לצורכי מס הכנסה?

לפני שנפנה לעובדותיו הייחודיות של פסק הדין, נציין כי נוסחן המילולי של הוראות החוק הנדונות אינו מקל כלל ועיקר על הפרשנות הכלכלית של הסוגיה. במסגרת לשונית זאת מוגדר "הפחת" בחוק מיסוי מקרקעין כסכום הניתן לניכוי לפי פקודת מס הכנסה, ולעניין ההוצאות המותרות בניכוי מהשבח, קובע החוק כי ההפחתה מהשבח תותר, בתנאי שההוצאות הנדונות אינן מותרות בניכוי לפי פקודת מס הכנסה.

ועדת הערר הסכימה עם הנישומה

בפסק דין PIV נדון עניינה של חברה זרה, שמכרה דירת מגורים בקיסריה. החברה הייתה זכאית לנכות לצורכי מס הכנסה את הוצאות הפחת מהכנסות השכירות שהפיקה מהדירה. בפועל, אותה חברה זרה לא דיווחה לרשות המסים על הכנסותיה מהשכירות, וממילא לא קיזזה נגדן את הוצאות הפחת.

בעת מכירת המקרקעין, נחלקו רשות המסים והחברה בשאלה האם לצורכי חישוב מס השבח יש להקטין את עלות הרכישה של המקרקעין בסכום הוצאות הפחת התיאורטיות. ועדת הערר, שדנה במחלוקת זאת קודם להגשת הערעור לבית המשפט העליון, פסקה כי הצדק עם הנישומה, וכי אין להפחית משווי הרכישה את הפחת שלא נוכה בפועל. עוד הוסיפה הוועדה וקבעה כי תכלית חישוב מס השבח אינה תכלית עונשית, ואם נוצרה חבות מס הכנסה שוטפת מהשכרת הנכס, אז שמורה לרשות המסים הזכות לשום את הכנסות השכירות.

בפסק דין מנומק להפליא של השופט עופר גרוסקופף נתקבל ערעורה של רשות המסים. במסגרת פסק הדין איבחן העליון בין נישום שדיווח כדין על ההכנסה שהפיק מהנכס, אבל נמנע בשל אי-ידיעה או טעות מתביעת פחת, לבין נישום שלא דיווח כדין על הכנסותיו מהנכס, וממילא כפועל יוצא גם לא תבע את הוצאת הפחת.

ככלל, נישום שדיווח כדין על הכנסותיו, זכאי לכך שסכומי הפחת שלא נוכו, לא יתווספו לחישוב השבח - כלומר, הפחת לא יופחת משווי הרכישה. מנגד, נישום שלא דיווח כדין על הכנסותיו מנכס המקרקעין, וכתוצאה מכך לא ניכה פחת, יש להפחית לגביו את סכומי הפחת בעת חישוב מס השבח.

בעניין זה הסביר בית המשפט כי אף עיקרון מס האמת ומניעת כפל הטבה אינו מאפשר להיטיב את מצבה של חברה, שלא דיווחה ולא שילמה מס על הכנסותיה החייבות, ביחס לחברה שדיווחה כדין על הכנסותיה החייבות, אבל לא שילמה בפועל מס כתוצאה מניכוי הפחת בהתאם להוראות דין המס.

לסיום, ייאמר כי ההיגיון העומד בבסיס פסק דין מבורך זה, נכון מן הסתם גם למקרים של נכס הון רגיל, שאינו כפוף למיסוי מקרקעין, ואשר נשאלת במועד מכירתו שאלת יחסי הגומלין בין ההוצאות שתבע הנישום במהלך חיי הנכס, לבין ההוצאות שיוכרו במועד מכירתו.

מוקדם מדי לקבוע כי מס רווח ההון או מס השבח מהווה מועד ב' אולטימטיבי לתביעת הוצאות שלא נתבעו במהלך חיי הנכס, ובוודאי שעל הנישום מוטל הנטל להוכיח כי לא תבע בניכוי את ההוצאות במהלך חיי הנכס. מנגד, מובן כי לאחר פסק דין זה לא תוכל רשות המסים להשתמש בסד הפרוצדורלי כלפי הנישום, ולטעון כי נישום שטעה ולא תבע באופן שוטף הוצאות מסוימות, כדוגמת הפחת, יוכל ליהנות מתיקון המצב, אך ורק דרך הגשת דוחות שנתיים מתקנים.

אכן, מס רווח ההון, כמו גם מס שבח המקרקעין, מהווים מסים משלימים למס שהוטל באופן שוטף על הכנסות הנישום מהנכס הנמכר. עיקרון הטלת מס האמת מחייב את רשות המסים להתחשב במקרים המתאימים באי-תביעת הוצאות הקשורות לנכס הנמכר במהלך "חיי הנכס", תוך מתן הזדמנות לנישום ליהנות מתוצאת מס נכונה במועד המכירה. 

הכותבים הם שותפים באשכול המסים של פירמת ראיית החשבון והייעוץ העסקי BDO זיו-האפט

עוד כתבות

מסיבה ישראלית־וירטואלית שהתקיימה בסוף השבוע ב"האנגר", עם חדרים שונים   / צילום: צילום מסך

הטרנד החדש: מסיבות וירטואליות בזום. ויש כבר מי שעושה מזה כסף

מגבלות התנועה בסין חיזקו את הטרנד המסיבות אונליין בהשתתפות מאות ואלפי אנשים מבודדים ● התופעה מתחזקת באירופה כשסטים של דיג'ייז ומסיבות משודרים בסטרימינג למאות אלפים ● השלב הבא - מסיבות בסביבה וירטואלית כשהאווטרים שלנו חוגגים עד כלות

בורסת תל אביב סיקור שוטף / צילום: איל יצהר, גלובס

מניות הבנקים והביטוח מיתנו את הירידות בבורסה בסיום

מחזור המסחר הסתכם בכ-1.05 מיליארד שקל ● הפיקוח על הבנקים הודיע על הפחתת דרישות ההון לבנקים ● מדד הביטוח זינק ב-6.3% ● עליות חדות במניות חברות הקנאביס

נתניהו וכחלון בישיבת הממשלה / צילום:  אלכס גמבורג

נתניהו ויתר על מילטון פרידמן וסובב לפקידים את היד: מאחורי הקלעים של תוכנית החילוץ

עמדתו הנחרצת של נגיד בנק ישראל והלחץ הכבד מהקהילה העסקית, דרך יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה פרופ' אבי שמחון ותוכנית הסיוע האמריקאית, הם בין הגורמים שהביאו לשינוי עמדתו של ראש הממשלה - שהתנגד תחילה להרחבה תקציבית

אבי גבאי וגיל שרון / צילום: ליאור מזרחי, כדיה לוי, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

סלקום וגולן טלקום הגישו את בקשת המיזוג למשרד התקשורת

מקורות במשרד התקשורת אישרו כי הבקשה הוגשה, והיא בטיפול ● הצדדים הגישו לרשות התחרות בקשה לאישור המיזוג בתחילת החודש, והרשות כבר החלה בבדיקה וביקשה פרטים נוספים על העסקה

ראשת ממשלת איסלנד, קתרין יאקובסדוטיר / צילום: Alastair Grant, Associated Press

מחקר באיסלנד מאשר: חצי מנשאי הקורונה כלל לא מפגינים סימפטומים

בשל האוכלוסייה הקטנה, הפכה איסלנד בשנים האחרונות למעין "מעבדה גנטית" לחברות תרופות שונות, המשתמשות במאגרי הנתונים הגנטיים של תושבי האי ● איסלנד מובילה את העולם עם שיעור הבדיקות לקורונה כחלק מהאוכלוסייה – כ-3.5%

שרת השיכון יפעת שאשא-ביטון / צילום: יעל אורבך

שרת השיכון יפעת שאשא-ביטון בראיון: "מנסה לשמור על רוכשי הדירות"

היא הגיעה למשרד השיכון והבינוי לחודש, ונשארה שנה ● רגע לפני השבעתה הצפויה של הממשלה החדשה ועל רקע משבר הקורונה, השרה ד"ר יפעת שאשא-ביטון בראיון מיוחד ל"גלובס" ● אפשרות לסגירת אתרי בנייה? "הקו שאנו מובילים הוא להשאיר את הענף פעיל עד שיהיה סגר מוחלט"

עובד בצוות הרפואי מבצע בדיקת קורונה ברשות הפלסטינית / צילום: Mussa Qawasma, רויטרס

מספר הנדבקים בארץ עלה ל-4,247; מספר הקורבנות מהקורונה בישראל עלה ל-15

אסותא אשדוד: צעיר בשנות העשרים ללא מחלות רקע מונשם, ומצבו קשה ● המשטרה החלה בחלוקת דוחות בירושלים ובבני ברק ● לבקשת משרד הבריאות, מד"א תאסוף פלסמת דם עם נוגדנים מאנשים שהחלימו מקורונה

ד"ר אנתוני פאוצ'י, ראש המרכז לטיפול באלרגיות ומחלות זיהומיות בארה"ב / צילום: AP

התחזית הרשמית בארה"ב: "בין 100 ל־200 אלף איש ימותו מקורונה"

כך אמר הערב ד"ר אנתוני פאוצ'י, ראש המרכז לטיפול באלרגיות ומחלות זיהומיות (CDC) בארצות הברית בתכנית "מצב האומה" ב-CNN ● "המודלים שלנו נותנים את התרחישים הגרועים ביותר ואת התרחישים הטובים ביותר. המציאות נמצאת איפשהו באמצע"

שר האוצר של מדינת הסן בגרמניה, תומאס שפר, שהתאבד בגלל משבר הקורונה / צילום: Andreas Arnold/dpa, Associated Press

גרמניה: שר האוצר של מדינת הסן התאבד בגלל משבר הקורונה

ראש ממשלת ספרד ינסה לאשר סגר שבמסגרתו העובדים החיוניים ביותר ייצאו לעבודה ● ראש ממשלת בריטניה ציין כי צעדי סגר חמורים יותר אפשריים במדינה ● מספר המתים באיטליה ביממה האחרונה עמד על 756 בני אדם, בעוד מספר הנדבקים במדינה בתקופה זו היה 5,217 בני אדם

אסף עסיס / צילום: תמונה פרטית

״אני נכה קטוע רגל, פינו אותנו מגוש קטיף, עברתי המון קשיים - אבל כמו זה? אף פעם"

אסף עסיס, בעלי עסיס משתלות מגדל בשיגרה 80 דונם של גידולים חקלאיים, בעיקר עציצי נוי ותבלינים, סמוך לאזור התעשייה הדרומי של אשקלון ● "יש לנו 700 אלף עציצים, וכל זה אמור להיזרק לפח. אין אצלנו חיי מדף" ● עסקים במשבר

רונן סמואל, מנכ"ל קורנית /צילום: איל יצהר

בקורנית דיגיטל אופטימיים למרות צפי לירידה חדה בהכנסות: "כשהמשבר יחלוף התחום שלנו יהיה בתאוצה אדירה"

מניית יצרנית מערכות הדפוס הדיגיטלי צנחה ב-15%, לאחר שהעריכה כי הכנסותיה ברבעון הראשון יהיו נמוכות ב-45%-35% מהרף הנמוך של התחזית הקודמת ● המנכ"ל: "אנו מתכוננים ליום שאחרי, שאנו מעריכים שיקרה לקראת יוני. נכנסנו למשבר במצב טוב מאוד עם הרבה מזומנים בקופה"

הסנאטור לינדזי גרהאם מדבר על תוכנית החילוץ האמריקאית / צילום: אנדרו הרניק, AP

איזה צ'ופרים מיוחדים מתחבאים בחבילת הסיוע של הקונגרס לקבוצות אינטרסים

בחסות הדחיפות שליוותה את החתימה על הסיוע בגובה 2 טריליון דולר, חברי קונגרס רפובליקאים ודמוקרטים דחפו פנימה סעיפים שמקדמים אינטרסים שלהם

חניון בתל אביב/ צילום: איל יצהר

לא רק מטוסים: גם חברות השכרת הרכב מחפשות היכן לאחסן מכוניות

הפתרון: חניונים לטווח ארוך בנתב"ג משמשים לרכבי חברות ההשכרה ● לרשות החברות מוצעים 1,500 מקומות חניה מעבר לאלה שיש להן כיום, ובסך-הכול מדובר ב-2,000 מקומות חניה בחניונים ארוכי-הטווח

ברק עילם  / צילום : שלומי יוסף

מנכ"ל נייס בהתבטאות חריגה: "אחיי החרדים, בלי כפיות טובה - תישארו בבית"

ברק עילם פרסם את הפוסט על רקע התפשטות הקורונה המהירה בחברה החרדית ● בעבר יצא עילם נגד שר החינוך רפי פרץ וחברת אל על

 

פועלי בניין בבריטניה, בשבוע שעבר. סערה ציבורית  צילום: AP / Alberto Pezzali / צילום: Alberto Pezzali, Associated Press

השפעות הקורונה על הבנייה בעולם: האתרים עוד עובדים, אבל הקצב יורד

תעשיית הבנייה באירופה עומדת בפני משבר קיומי כתוצאה מהמגפה ● לפי הערכות, בגרמניה יש ירידה של 25% בהיקף פרויקטים ● בבריטניה הדרישה להחריג את עסקי הבנייה מהצו שהורה לבריטים להישאר בבית השבוע גרמה לסערה ציבורית

נכס של אול יר/ צילום: מצגת החברה

מנפיקות האג"ח הזרות תחת לחץ: לאחר הערת "עסק חי" לרילייטד, איתותים שליליים גם מכיוון אול-יר וקופרליין

מדד תל בונד גלובל, הכולל את אג"ח חברות הנדל"ן הזרות שנסחרות בת"א, צנח ב-19% מתחילת מרץ ● רואי החשבון של חברת אול-יר מצביעים על הצורך לממש ולממן מחדש נכסים ● קופרליין תדחה פירעון אג"ח בחצי שנה

לוגו הוט 2019

תקלת האינטרנט בהוט: החיבור חזר, אך הלקוחות עדיין חווים איטיות

התקלה הביאה לגל של פניות למוקדי החברה, שממילא עובדים במתכונת מצומצמת בשל הוראת משרד התקשורת ומשרד הבריאות ● הוט: "אנו ממשיכים לפעול לייצוב הרשת במהירות ומצרים בפני כלל לקוחותינו"

קשיש על קולנועית לובש מסיכת מגן בטיילת הריקה של תל אביב / צילום: כדיה לוי

"זו לא עוד שפעת": ראש חטיבת רפואה במשרד הבריאות מוטרדת מהעלייה בחולים הקשים

"זו הפכה להיות מחלה קשה, צריך להקפיד מאוד על הסגר כדי לא להידבק בה", כך אומרת ד"ר ורד עזרא, ראש חטיבת רפואה במשרד הבריאות ● "הנפטרים רובם מבוגרים, אבל אין חסינות לצעירים. האזרחים צריכים להיזהר, להישמר ולעשות מה שהם יכולים כדי להימנע מהמשך הפצת המחלה"

רה"מ הונגריה ויקטור אורבן במערכת הבחירות האחרונה ב־2018 / צילום: Associated Press

דמוקרטיות בשקיעה בעידן הקורונה: מי צריך פרלמנטים מתפקדים?

נסיגת הדמוקרטיה הליברלית מתרחשת זה זמן מה בשורה של ארצות ● חלקן ממש בימים האלה בחסות הקורונה שמשתוללת בכל פינה ● הסמן הקיצוני כעת הוא ראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן, שמנצל את המגפה כדי לבטל את הפרלמנט ולהעביר את מלוא סמכויות החקיקה לידיו

קובי הבר / צילום: איל יצהר

איי.די.איי ביטוח עוצרת חלוקת דיבידנד; רווח של 211 מיליון שקל ב-2019

החברה צמצמה את היקף העבודה של מרבית עובדיה לכ-80% משרה "והוציאה את מיעוטם לחל"ת או לחופשה (לפי בחירתם) עד לאחר יום העצמאות" ● בשורה העליונה רשמה החברה גידול צנוע של 1.9% בפרמיות, שהסתכמו ב-2.63 מיליארד שקל