גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

קסטרו: "יש בידי הקבוצה די מקורות כספיים לחזור לפעילות סדירה עם תום המשבר"

קבוצת האופנה מסכמת את 2019 עם הכנסות של 1.73 מיליארד שקל, גידול של כ-39% לעומת 2018 - ואולם הגידול הזה נובע מהמיזוג שביצעה הקבוצה עם הודיס, כך שבפועל המגמה האמיתית שמאפיינת את תוצאות החברה דווקא מעידה על יציבות יחסית

גבי רוטר, מנכ"ל משותף ומבעלי קבוצת קסטרו / צילום: יאיר שגיא
גבי רוטר, מנכ"ל משותף ומבעלי קבוצת קסטרו / צילום: יאיר שגיא

בצל הימשכותו של משבר הקורונה שמשפיע בצורה דרמטית על ענף האופנה בכלל ובמסגרת זו גם על קסטרו , קבוצת האופנה הישראלית מדווחת על גידול חד בהפסדיה ב-2019, כשהיא נהנית מהתרומה של הודיס למכירותיה. בימים האחרונים נאלצה קסטרו כמו מתחרותיה לסגור את רוב פעילותה, כשמקביל היא צמצמה משמעותית את הוצאותיה לספקים, לעובדים (שחלק ניכר מהם מהם הוצא לחל"ת) ולבכיריה שקיצצו בשכרם.

הקבוצה שבניהול המנכ"לים המשותפים גבי ואתי רוטר "הודיעה לכל משכירי החנויות שבהן פועלים מותגי הקבוצה על הפסקת כל התשלומים החל מ-15 במרץ ועד לחזרה לשגרה" - כך עולה ממידע שמפרסמת קבוצת האופנה קסטרו במסגרת דוחותיה הכספיים לשנת 2019 בנוגע להשפעות משבר הקורונה על הקבוצה.

גבי רוטר, מנכ"ל משותף ומבעלי הקבוצה, התייחס היום (ג') לצעדי ההתייעלות שבצעה הקבוצה על רקע המשבר וציין: "הפחתנו את העלויות הקבועות בזמן הדממת פעילות הקבוצה לכ-2 מיליון שקל, ואנו ממשיכים להתקדם בהכנת ובניית הקולקציות הבאות לחורף ולקיץ בשנה הבאה, זאת בכדי להבטיח את חזרתנו המלאה לפעילות ענפה של כלל מותגי הקבוצה, עם חזרתו של המשק הישראלי לפעילות באישור המדינה".

במקביל מציין רוטר כי "מותגי קבוצת קסטרו-הודיס ממשיכים לפעול בהצלחה 6 אתרי האונליין, ואנו רואים גידול משמעותי בנפח הפעילות בתקופה זו. על-מנת לסייע לעובדינו ככל האפשר בתקופה זו, אנו מקדימים את תשלום המשכורות ליום חמישי הקרוב 2 באפריל, ומקווים כי נוכל לחזור לפעילות בהקדם האפשרי".

קבוצת האופנה הציבורית קסטרו מסכמת את 2019 עם הכנסות של 1.73 מיליארד שקל, גידול של כ-39% לעומת 2018. ואולם הגידול הזה נובע מהמיזוג שביצעה הקבוצה עם הודיס, כך שבפועל המגמה האמיתית שמאפיינת את תוצאות החברה דווקא מעידה על יציבות יחסית, עם קיטון סמלי במהותו של פחות מ-1%.

מדוח הפרופורמה שפרסמה קסטרו ל-2019, על בסיס נתונים המשקפים הנחה של איחוד תוצאות הודיס גם בדוחות הקודמים לשנת 2018, עולה כי ב-2019 רשמה הקבוצה ירידה של 0.65% בלבד בשורת ההכנסות. בקבוצה מציינים כי הירידה נובעת בעיקרה מתחום פעילות ההלבשה, אפשר הופחתה בחלקה על-ידי גידול בפעילות אביזרי האופנה והקוסמטיקה. ברבעון הרביעי של השנה מציגה קסטרו גידול של 2.84% בשורת ההכנסות שהסתכמו בכ-474 מיליון שקל בשנה.

בשורה התחתונה מסכמת קסטרו את 2019 עם הפסד של 85.2 מיליון שקל, שמהווה העמקה של הפסד בגובה 58.7 מיליון שקל שרשמה ב-2018. אגב, על-פי דוח הפרופורמה, לו הייתה הודיס מאוחדת עם קסטרו כבר ב-2018, החברה הייתה מציגה אז רווח בגובה 11.6 מיליון שקל - כך שבפועל עברה הקבוצה להפסד ב-2019 עם הרעה של כ-97 מיליון שקל בשורה התחתונה. ברבעון האחרון ב-2019 הפסידה החברה 16 מיליון שקל לעומת איזון ברבעון הרביעי ב-2018.

הרווח הגולמי של קסטרו עמד על 972 מיליון שקל ב-2019, כששיעור הרווח הגולמי עמד על 56.05%, שיעור נמוך ביחס לזה של הקבוצה ב-2018 גם על בסיס דוח הפרופורמה. בחברה מסבירים כי הירידה בשיעור הרווחיות הגולמית נובעת בעיקרה מהפחתת ערך מלאי בתחום אביזרי האופנה בארץ ובחו"ל בהיקף של 22.5 מיליון שקל. ככל הנראה ירידה זו מיוחסת למותג המשקפיים של הקבוצה, קרולינה למקה, ולסגירת הפעילות של רשת האביזרים אקססורייז עליה הודיעה הקבוצה.

כמו כן, ברבעון הרביעי הרווח הגולמי של הקבוצה הסתכם ב-260 מיליון שקל, ירידה של פחות מאחוז מול הרבעון המקביל אשתקד. עם זאת, שיעור הרווחיות הגולמית מהמחזור לרמה של 54.9% בלבד, וזאת לעומת 56.9% ברבעון המקביל אשתקד. בקבוצה מייחסים את הירידה הזו ל"גידול בשיעור ההנחה הממוצעת", וזאת בשל "העמקת מבצעי המכירות" וכן בשל הפחתת ערך מלאי בתחום פעילות אביזרי אופנה בארץ בהיקף של כ-6 מיליון שקל.

נזכיר כי תוצאות הקבוצה ב-2018 כללו הפסד חד-פעמי של כ-60 מיליון שקל, כאשר הוצאות המימון צמחו בשנה החולפת בשיעור ניכר, אך זאת בשל אימוץ התקן החשבונאי IFRS16.

עוד עולה כי הקבוצה רשמה בשנה החולפת הפסד של 7 מיליון שקל של פעילות אתר האונליין שרכשה ב-2018, אותה היא סגרה בשנה זו.

בנוגע למכירות בחנויות זהות מסכמת קסטרו את 2019 עם ירידה של 6.9% בשיעור השינוי במכירות מחנויות זהות בתחום ההלבשה לצד גידול של 4.6% בתחום אביזרי האופנה בישראל ביחס לשנה המקבילה אשתקד במונחי פרופורמה. עם זאת, הרבעון הרביעי ב-2019 הסתמן בשינוי חיובי במגמת המכירות בחנויות הזהות במגזר ההלבשה במותגי הקבוצה, שהציג התייצבות יחסית למול המגמה בשוק עם ירידה של 3.4% "בלבד", לצד גידול משמעותי במכירות הזהות במגזר אביזרי האופנה בישראל - גידול של 9.6%.

עוד מגלה קסטרו כי נכון למועד הדוח "מרבית המלאי אשר יועד להימכר במסגרת עונת הקיץ כבר נמצא בידי הקבוצה, אולם לאור הדממת הפעילות ואי-הוודאות בדבר מועד החזרה לשגרת פעילות, אין באפשרות הקבוצה להעריך בעת הנוכחית האם ניתן יהיה להנזיל מלאי זה ובאילו מחירי מכירה".

בכך מציינת קסטרו חשש כי הסחורה שרכשה לעונה הקרובה לא תוכל להימכר במחירים בהם תכננה למכור אותם או בכלל. היא ממשיכה ומפרטת כי היא "פועלת להיערך להזמנת מלאים לעונת החורף, מתוך תקווה כי בעונת החורף, תשוב פעילותה המסחרית לסדרה, ככל הניתן".

בנוסף היא מציינת כי בתקופת ההדממה הקבוצה "פועלת על מנת לצמצם לרמה מינימלית את הוצאותיה השוטפות, על-מנת להתמקד בהיערכות לחזרה לפעילות סדירה ככל הניתן, עם תום המשבר"; וכי "להערכת הקבוצה יש בידה די מקורות כספיים לחזור לפעילות סדירה עם תום המשבר ולרכוש סחורה לעונת החורף".

להערכת קסטרו, מעבר לקיטון מסוים שחל בהיקפי מכירות הקבוצה עד ל-14 במרץ, היום בו פורסמה הודעה על השבתת פעילות הקניונים, לצעדי המנע לריסון המשבר הננקטים על-ידי הרשויות השלכות מהותיות מאוד על היקפי המכירות של הקבוצה, עד כדי כאמור ביטולן המוחלט בתקופת ההדממה וכתלות במשכם או החרפתם, צעדים אלה ישפיעו באופן מהותי מאוד על תוצאותיה הכספיות של הקבוצה ברבעון הראשון ובתקופות עתידיות לפי נסיבות העניין. במקביל, קסטרו מעדכנת כי נכון למועד זה, פעילות המכירה המקוונת של הקבוצה ממשיכה.

כמו כן כותבת קסטרו כי "הצפי במשק כי משבר הקורונה עלול גם ליצור הגבלות בשוק האשראי וכן להגביל זמינות אשראי, וודאי שבהיקפים מהותיים, ולייקר עלויות מימון. בשלב זה לא ניתן להעריך באופן מלא וודאי את מלוא ההשלכות על תוצאות הפעילות". בהקשר זה נציין כי בקבוצה סרבו להתייחס לשאלת "גלובס" האם הקבוצה לקחה הלוואה מאז פרוץ משבר הקורונה.

כך או כך, הקבוצה מציינת כי חזרתה לשגרת פעילות סדירה תהא כפופה לגורמים רבים, אשר מרביתם אינם בשליטתה, כגון הסרת המגבלות שהוטלו על-ידי רשויות המדינה על פתיחת מרכזים מסחריים ועל יכולת ההתקהלות, המצב הכלכלי במשק עם חלוף המשבר, שיעור המועסקים, הסכמות שאליהן תידרש הקבוצה להגיע עם משכירי הנכסים להתאמת תנאי החוזים למצב במשק כפי שיהיה עם סיום המשבר ועוד.

קסטרו מפרטת כי תבחן באופן שוטף את ההתפתחויות ואת הנחיות הרשויות ו"תפעל ככל הניתן להיערך לחידוש פעילותה במועד האפשרי", אך מסייגת כי "בעת הנוכחית אין ביכולת הקבוצה לתת הערכות או אומדנים מהימנים בנוגע לתחזיות או תכניות אסטרטגיות לשנת 2020 ולשנים שלאחריה, שהרי כל עוד לא יתבהרו פני הדברים, אין ביכולת החברה לדעת האם ומתי תחזור פעילות הקבוצה לסדרה, וכשתחזור לסדרה, כיצד ישפיע המשבר על הכלכלה הבינלאומית והמקומית".

עוד מסר היום רוטר כי "במרץ 2020 תוכננה השקת קולקציית אביב-קיץ 2020 החדשה של הסטודיו לאופנה החדש של קסטרו, אשר מהווה את הבשורה החדשה של בית האופנה קסטרו. השקה זו נדחתה לאור המצב, ואנו נשיק את הקולקציה החדשה עם החזרה לשגרה, ובטוחים במהפכה שנוביל בשוק האופנה בישראל".

קסטרו, שבשליטת משפחות רוטר, קסטרו ובעלי הודיס, יוסי גביזון ושותפיו, מחזיקה כיום יותר מ-400 חנויות ודוכנים בישראל, וקרוב ל-50 חנויות ודוכנים בחו"ל, ומחלקת את פעילותה לשני מגזרים עיקריים - פעילות הלבשה ופעילות אביזרים, ובראשם מותג משקפי השמש קרולינה למקה.

עוד כתבות

אילן פז מנכ"ל ברקליס ישראל / צילום: יוסי זליגר

"אימצתי רעיונות טובים מהקולגות באסיה, שהתחילו את המשבר לפנינו"

אתגר המנכ"ל עם אילן פז, מנכ"ל ברקליס ישראל, על ההתמודדות עם משקיעים שצריכים לקבל החלטה מרחוק, על ההתייעצויות עם קולגות בעולם ועל "שעת הקפה" שעברה לזום ● ויש גם טיפ: אחרי מי כדאי לעקוב

בנימין נתניהו ובני גנץ בישיבה הראשונה של ממשלת האחדות / צילום:  Abir Sultan, רויטרס

שני ראשי ממשלה, שתי גרסאות: למה הם מתכוונים כשהם אומרים "תוכנית טראמפ"

פחות מחודש ליעד שהציב ראש הממשלה נתניהו ל"החלת הריבונות", וסימני השאלה הולכים ומתרבים: עד כמה גנץ ואשכנזי מכירים את המפות ומהן הזכויות שיקבלו הפלסטינים • וגם: איך שוב נגרר ניר ברקת לקרבות בוץ

קישואים ממולאים ושזיפי בוסר של עידו שגב / צילום: עדן דותן

"קרון תענוגות של דליקטסים": פירות בוסר ימתקו

המטבחים המסורתיים אימצו מזמן, ועכשיו גם המטבח המודרני: שימוש בפירות בוסר - משמשים, דובדבנים ובעיקר שזיפים ירוקים - על חמיצותם המודגשת, לתיבול ולרטבים ●  
זו העונה, לקנות ולהקפיא

מתוך ההפגנה בדטרויט, מישיגן / צילום: Paul Sancya, Associated Press

מי היא אנטיפה והאם היא באמת מנהלת את המהומות בארה"ב

בסדרת התבטאויות אמר טראמפ כי מאחורי האירועים האלימים בהפגנות בארה"ב עומדת "קואליציית אנטיפה" ● הנשיא הבטיח כי הממשל יגדיר אותה כארגון טרור, אלא שהדעות חלוקות בעניין הזה ● כך או כך מלחמה נגד טרוריסטים היא יותר פוטוגנית ממאבק נגד "הוירוס הסמוי" שטראמפ כבר הפסיד לו

שדה התעופה האנדה בטוקיו  / צילום: שאטרסטוק

כבר לא תהיה "גדולה ביפן": אילו קווים אל על מתכננת לבטל?

הקו לטוקיו, שאמור היה להיות הראשון שמחבר ישירות בין ישראל ויפן, לא ייפתח בינתיים ● קווים נוספים שאל על מבטלת הם הקו לוונציה שסגור להזמנות עד לספטמבר והקו לסופיה שההזמנות אליו סגורות עד לחודש דצמבר ● הקו לסן פרנסיסקו סגור להזמנות עד לחודש מרץ 2021

אדם עם מסכה עובר ליד בניין בורסת ניו יורק / צילום: Mark Lennihan, AP

"הגיע הזמן לנתק את חרדת הקורונה מקבלת החלטות השקעה"

מנהל ההשקעות הראשי של הבנק השווייצרי קרדיט סוויס, מייקל סטורבק: "השווקים צופים את פני העתיד. הם התקדמו מעבר לחדשות הכלכליות הרעות ופרצו קדימה בחדות מאז השפל, וסביר להניח שלא יגיעו אליו שוב. אל תחכו שיעשו זאת - זו עלולה להיות טעות יקרה"

לן בלווטניק, בעלי כלל תעשיות / צילום: יח"צ

הכול בגלל מכתב? בלווטניק עצר הזרמת כסף ל"רשת 13"

בעל השליטה בערוץ היה אמור להזרים 15 מיליון שקל, שהיו מיועדים, בין השאר, לתשלום משכורות לעובדים ● ועד עובדי "חדשות 13" שלח השבוע מכתב לרשות השנייה, שבו התריע כי "רשת 13" משלב בניגוד לחוק תכנים המקדמים את תוכניות הערוץ בשידורי החדשות

שי לי שפיגלמן - ראש מטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית שמוביל המשרד לשוויון חברתי - יח"צ

"היא נחמדה מדי": גבר ואישה מונו באותו היום למנכ"לים של משרד ממשלתי. נחשו מי חטפה מקלחת קרה

שלוש נשים בלבד מונו למנכ״ליות של אחד מ-34 המשרדים בממשלה הנוכחית. הן זכו לקבלת פנים צוננת על אף שפע התארים, הניסיון וההצלחות המוכחות שהביאו עמן. למה זה עדיין קורה?

נתב"ג ריק בצל סגירת השמיים עקב הקורונה / צילום: יוסי פתאל

לאחר שנקבעה פגישה עם האוצר, ועד רש"ת הפסיק את השבתת נתב"ג

ועד העובדים מחה על כך שאין מתווה לתוכנית חזרה, ואין אופק לפתיחת השמיים ● הפגישה עם שרי התחבורה והאוצר צפויה להתקיים ביום שני

איתי בן זאב, מנכ"ל בורסת ת"א  / צילום: תמר מצפי

עיצומים בבורסה בתל אביב; "יום העבודה יחל בשעה 11"

המסחר צפוי להתחיל בסביבות 12:00 ● ועד עובדי הבורסה: "לאורך כל השבוע שעבר המשיכה ההנהלה להתנגח בהסתדרות ובוועד, חרף ההודעה המוקדמת המתריעה מפני צעדים ארגוניים" ● עלות שכרם הממוצעת של עובדי הבורסה עומדת על כ-50 אלף שקל לחודש

הפגנה בקליפורניה בשבוע שעבר, במחאה על הסגר  / צילום: Ronen Tivony, רויטרס

מצאו פרצה: כך סידרה הקורונה לבעלי בניינים במנהטן סיוע חלומי

עשרות חברות נדל"ן בארה"ב הצליחו לקבל סיוע בהיקף עשרות מיליוני דולרים באמצעות חברות ניהול, בגלל "חור" בתוכניות הסיוע

עבודות בנייה בכפר סבא-כרכור / צילום: גלובס

החלטה: יש לקזז מהיטל ההשבחה את עלויות הבנייה של שטחי ציבור בפרויקטים פרטיים

החלטה של ועדת הערר המחוזית בחיפה קובעת כי במקרה שיזם מתבקש לבנות שטחים ציבוריים בתוך פרויקט פרטי - הרשות המקומית תקזז את עלות הבנייה מהיטל ההשבחה שיוטל על היזם

פרופ' אילן דינשטיין, ראש המרכז הלאומי לחקר האוטיזם באוניברסיטת בן גוריון בנגב / צילום: דני מכליס

"יש כנראה המון סוגים של אוטיזם שאנחנו לא מצליחים לאפיין"

התסכול מהדמיות מוח ומהמחקר הגנטי, והתקווה שבמעקב אחרי תנועות עיניים ● פרופ' אילן דינשטיין, ממובילי המכון הלאומי לחקר אוטיזם, הגיע למסקנה כי יש לחקור אוכלוסיות גדולות, באופן הוליסטי ולאורך זמן - ושואף לעקוב אחר שלושה מכל ארבעה אנשים עם אוטיזם בישראל לאורך כל חייהם

הבורסה בת"א / צילום: שלומי יוסף, גלובס

ההנפקה הטכנולוגית הראשונה בעידן הקורונה: סייברוואן גייסה 26 מ' ש'

החברה סיימה בהצלחה הנפקת מניות ראשונה לפי שווי של 87 מיליון שקל "לפני הכסף" ● עם בעלי המניות בחברה נמנות UMI Israel, איתוראן, חברת גיל-קאר וקשת 12 וכן איש העסקים צביקה בארינבוים, מוטי גוטמן מנכ"ל מטריקס, ליגד רוטלוי, וצחי סולטן

ליאור רביב / צילום: איל יצהר

מנכ"ל ישרוטל מחזיר 3,500 עובדים מחל"ת ורוצה לגייס עוד 700. האם גם התיירים יחזרו?

מנכ"ל רשת מלונות ישרוטל, ליאור רביב, בשיחה אישית ומקצועית: על העובדים מירדן שלא יכולים לחזור לעבוד, על הירידה הדרסטית בפעילות ועל הצורך לפתוח שוב את שדה דב עד שתהיה רכבת מהירה לאילת

מאיר אלמלם, צלם אירועים מקריית מוצקין / צילום: תמונה פרטית

"אני במצב של שיתוק. וגם כשאני מסתכל קדימה, אני לא אופטימי"

מאיר אלמלם הוא צלם אירועים והבעלים של חברת "קליק צלמים" ● "למה הממשלה לא מפצה את בעלי העסקים על הנזקים במאי וביוני?"● "גלובס" שם את הסיוע לעסקים קטנים ולעצמאים במרכז 

שבתאי אדלרסברג (אודיוקודס), אבישי אברהמי (Wix), ברק עילם (NICE), מיכה קאופמן (fiverr),  / צילום: תמר מצפי, שלומי יוסף, גלובס

חזרה לימי הבועה? שש כוכבות הייטק ישראליות בשמי וול סטריט

מניותיהן של הישראליות בוול סטריט עלו בחדות לאחרונה ותיקנו את הירידות ממשבר הקורונה ● מה הקפיץ את המניה, מי המרוויחים הגדולים, ומה התחזיות להמשך?

הבורסה בת"א / צילום: איל יצהר

המסחר בת"א ייפתח באיחור; הבורסה תגיב לקפיצה בוול סטריט

עובדי הבורסה פתחו בעיצומים על רקע מחלוקות מול ההנהלה - יום המסחר צפוי להפתחיל בסביבות 12:00  ● בוול סטריט, המדדים קפצו ביום שישי לאחר שפורסמו נתוני אבטלה מעודדים ● אודיוקודס חזרה עם פער שלילי של כ-12% וצפויה לצנוח היום

מה נמכר לאחרונה ב-800-750 אלף שקל בצפון / עיבוד: טלי בוגדנובסקי , גלובס

מה אפשר לקנות עם 800 אלף שקל בצפון

קוטג' בן 4 חדרים בבית שאן או בעפולה, דירת 4 חדרים במעלות תרשיחא או 
דירת 3 חדרים בקריית ביאליק

 

נתב"ג ריק בצל סגירת השמיים עקב הקורונה / צילום: יוסי פתאל

בענף התעופה רוצים שיפסיקו עם החובה בבידוד לשבים מחו"ל. האם זה יעבוד?

הגישה הזהירה שנוקטים במשרד הבריאות מרמזת על כך שאיש לא ירצה להיות חתום על הסרת חובת הבידוד במקרה שזו תביא לגל שני ● אבל בנתב"ג ובענף התעופה הישראלי מתחילים לאבד את הסבלנות