משרד המשפטים: ההסדר המתגבש עם ערוץ 10 בעייתי מבחינה משפטית

המשנה ליועמ"ש במכתב ליועצים המשפטיים של משרדי האוצר, התקשורת והרשות השנייה: "מההסדר עולים קשיים משפטיים לא מבוטלים" ■ במשרד המשפטים לא שוללים את האפשרות שהיועמ"ש יסרב לאשר את ההסדר

משרד המשפטים שולח "איתות אזהרה" לפיו ההסדר המתגבש בין הרשות השנייה, משרד האוצר ומשרד התקשורת לבין ערוץ 10 בעניין הארכת זיכיונו בשנתיים הוא בעייתי מבחינה משפטית. כך עולה ממכתבו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לעניינים כלכליים-פיסקליים, עו"ד אבי ליכט, מיום חמישי האחרון, ליועצים המשפטיים למשרדי האוצר, התקשורת והרשות השנייה.

"בתקופה האחרונה הוצגו בפנינו טיוטות של הצעות הסדרים שונים שנועדו לאפשר להכריז כי 'ישראל 10' עמדה בהוראת הדין", כתב ליכט. "הצעות אלה טרם התגבשו לכלל הצעות מוסכמות, ולכן אין מקום שנביע עליהן עמדה מפורטת בשלב זה. עם זאת, עיון בהצעות מעלה על פניו קשיים משפטיים לא מבוטלים".

במשרד המשפטים נזהרים שלא לתת חוות-דעת סופית באשר לתוכן ההסדר המתגבש, מאחר שזה טרם סוכם סופית ועשוי עוד להשתנות, ומתוך כוונה שלא להתערב בהליכי המשא-ומתן שנמצאים עדיין בעיצומם.

במשרד המשפטים אומרים כי אף שטיוטות ההסדר הגיעו לשולחנו של ליכט, הן טרם הבשילו, ויש בהן פרטים רבים שעדיין אינם סגורים. למרות הזהירות הננקטת בשלב זה, במשרד לא שוללים אפשרות שההסדר הסופי יהיה בעייתי במידה כזו, שהיועץ המשפטי לממשלה יסרב להגן עליו בבג"ץ או יסרב לאשר אותו.

עיגון בחוק

ליכט עצמו מכיר את פרטי ההסדר המתגבשים לפרטי פרטים, אך החליט להימנע בשלב זה מהצהרה, שלפיה ההסדר המתגבש אינו עומד בהוראות החוק או אינו אפשרי מבחינה משפטית. הכוונה היא למאמץ לשנות את ההגדרות בדבר חובות התוכן והתשלומים של הערוץ במסגרת הזיכיון הקיים, מה שיאפשר לומר שבעלת הזיכיון כיום, חברת "ישראל 10", עמדה בחובותיה, ולכן ניתן להאריך את הזיכיון. במשרד המשפטים הציעו דרך אחרת להתמודד עם הקושי - באמצעות הצעה לשינוי חוק הרשות השנייה, ועיגון ההסדר המתגבש עם ערוץ 10 בחוק עצמו.

אף שעיקר ההתייחסות מצד המשנה ליועמ"ש נוגע לשאלת העיכוב בלוחות הזמנים והבעיות שעלולות להיגרם בשל כך, במשרד המשפטים לא רואים את ההערה הנוגעת לתוכנו של ההסדר כהערה "שולית" או "אגבית". עו"ד דנה נויפלד מהמחלקה הכלכלית-פיסקלית, העוקבת מקרוב אחר התקדמות המשא-ומתן, היתה שותפה לביקורת שנמתחה לפני כחודשיים על ההסדר מצד היועץ המשפטי לרשות השנייה, עו"ד דורון אבני. עם זאת, מאז עברו טיוטות ההסדר המתגבש שינויים מהותיים.

גרירת רגליים

עם זאת, עיקר מכתבו של המשנה ליועמ"ש מוקדש לגרירת הרגליים מצד הרשות השנייה, לאור יעד הזמן הקשיח הקבוע בחוק לסיום תקופת הזיכיון הנוכחית - 28 בינואר 2010. מועצת הרשות השנייה היתה אמורה להחליט בבקשת הערוץ להארכת הזיכיון עד תחילת דצמבר 2008, ואולם החלטה כזו טרם התקבלה. "היעדר החלטה ברורה ומפורשת בעיתוי הנוכחי", כתב ליכט, "כ-10 חודשים לאחר המועד האחרון לקבלת החלטה על-פי התקנות, וכ-4 חודשים לפני תום תקופת הזיכיון, מהווה הפרה של הוראות התקנות. על המועצה, כמו גם על יתר הרשויות המעורבות במגעים, נדרש שלא לאפשר עוד את עיכוב ההחלטה, באופן הסותר את תכליתן של התקנות".

הקושי המשפטי נובע מהעובדה שחוק הרשות השנייה עצמו מגדיר באופן קשיח את המועדים לסיום הזיכיון, לעריכת מכרז ולהפעלת הערוץ על-ידי מפעיל חדש, באופן שאינו מאפשר תמרונים באמצעות פרשנות משפטית יצירתית. כדי להאריך את המועדים יש צורך בהחלטה פוזיטיבית של הרשות השנייה, ובמשרד המשפטים רואים את גרירת הרגליים ואת העובדה שהחלטה כזו טרם התקבלה עד עתה - כמחדל. לכן, גם לאי-החלטה מצד מועצת הרשות השנייה יש משמעות משפטית כבדת-משקל.

"המועצה צריכה לעשות משהו", אומרים במשרד המשפטים, "היועצים המשפטיים ברשות, במשרד התקשורת ובאוצר יודעים מה הקושי הטמון בעובדה שהרשות יושבת ומחכה".

המשנה ליועמ"ש ליכט אף מזהיר כי אם העיכובים הנוכחיים יימשכו, ובסופו של דבר יוחלט לצאת למכרז חדש ולא להאריך את הזיכיון של "ישראל 10" - אפשר שהליכי המכרז לא יסתיימו במועד שקובע החוק, מה שיגרור הארכה כפויה של הזיכיון ל"ישראל 10" - או לחילופין החשכת המסך של ערוץ 10 עד לתחילת השידורים של המפעיל החדש.

aaaaרוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988