מדריך לעובד ציבור הנוסע לחו"ל

טועה נשיא המדינה באמרו שאין כיום כללים ברורים בעניין טיסות נבחרי ציבור. דווקא יש

לאחרונה עסוק הציבור בפרשת נסיעותיהם, ארוחותיהם והוצאותיהם של ראש הממשלה בנימין נתניהו ואשתו. נראה כי העדר משא-ומתן מדיני, האפשרות הצפויה להכרת האו"ם במדינה פלסטינית בספטמבר הקרוב, ההתחממות בעזה ותאונות הרכבת והדרכים ביחד עם שביתת הרופאים, פינו את מקומם לעיסוק בכרטיסים, חשבוניות וכיוצא באלה.

טועה נשיא המדינה באמרו שאין כיום כללים ברורים. העובדות שתתבררנה על-ידי מבקר המדינה תיבחנה למול הכללים הבאים:

חוק המתנות: חוק שירות הציבור (מתנות), התש"מ-1979 אוסר, בסייגים מסוימים, על עובדי ציבור, לרבות שרים וחברי כנסת, לקבל נכס, שירות או טובת הנאה אחרת שלא בתמורה. התמורה חייבת להיות מהכיס ולא על-ידי מתן טובות הנאה מעובד הציבור לנותן המתנה.

הפרת הוראות החוק מהווה עבירה פלילית. קבלת המתנה נאסרת לא רק על עובד הציבור אלא גם על בני משפחתו.

דוגמאות מפורסמות לחשדות בעבירה על חוק המתנות הם נשיא המדינה לשעבר, עזר וייצמן, ומפכ"ל המשטרה לשעבר, רפי פלד, שנאלצו להתפטר ממשרותיהם עקב כך.

חוק העונשין תשל"ז-1977 קובע בסעיף 415 כי קבלת דבר במירמה היא עבירה פלילית. עוד קובע החוק בסעיף 284 כי עובד הציבור העושה במילוי תפקידו מעשה מירמה או הפרת אמונים הפוגע בציבור, עבר עבירה פלילית.

הפרת אמונים כוללת: רישום כוזב, ניגוד עניינים, שימוש לתועלת אישית או פוליטית במשאבי הציבור, קבלת מתנה בכוונה לתת לה תמורה בהפעלת סמכות לטובת הנותן.

דוגמאות להרשעות על-פי סעיף זה: השר לשעבר, אריה דרעי; מנכ"ל משרד ראש הממשלה לשעבר, שמעון שבס; ומנהל רשות המיסים לשעבר, ג'קי מצא.

החלטת ועדת האתיקה של הכנסת בעניין מימון נסיעות לחו"ל של חברי כנסת מתחילת שנת 2002: ההחלטה מציינת כי חוק המתנות חל גם על חברי כנסת. בנוסף קובעים כללי האתיקה של חברי הכנסת שחבר הכנסת לא יקבל, במישרין או בעקיפין, הנאה חומרית בתפקידו כחבר כנסת, ולא יפעל בעניין אישי וניגודי עניינים במילוי תפקידו.

נאסר על חברי הכנסת לקבל תשלום עבור הוצאות או הרצאות בחו"ל. מימון נסיעה לחו"ל לחברי הכנסת יכול, על-פי ההחלטה, להיחשב כמתן הטבה חומרית.

הוועדה קובעת כי כל נסיעה של חבר כנסת שלא במסגרת משלחת הכנסת, לרבות נסיעות מטעם הבונדס, טעונה אישור מראש של ועדת האתיקה. נאסר על חברי כנסת לקבל תמורה מהגוף המזמין, למעט החזר הוצאות ממשי (כרטיס טיסה והוצאות אש"ל), ואסור להשתתף בנסיעה שיש בה חשש לניגוד עניינים.

לגבי צירוף בן-זוג של חבר כנסת לנסיעה לחו"ל נקבע כי מימון הנסיעה של בן-הזוג יהיה אך ורק על-ידו או על-ידי חבר הכנסת, ולא על-ידי הכנסת או הגוף המזמין.

ההחלטה קובעת כי יש לבקש מראש את אישורה של הוועדה, ואין די בהודעה.

הוועדה לא תאשר נסיעה לחו"ל אם ההזמנה היא של אנשי עסקים או גופים עסקיים, אלא רק גופים ציבוריים.

דוגמאות להפרת הכללים: אהוד ברק, בהיותו חבר כנסת, חויב לשלם למדינה את שווי ההטבה שקיבלו הוא ורעייתו בשדרוג כרטיס הטיסה שלהם. סגני השר לשעבר רוחמה אברהם ואלי אפללו ננזפו על טיסתם ללא תשלום במימון חברת אגרסקו. חברי הכנסת שמעון פרס, דליה איציק, חיים רמון ופואד בן-אליעזר ננזפו על טיסה ושהות במונקו במימון איש עסקים.

כללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים: הכללים נקבעו בשנת 1977 על-ידי ועדת אשר ותוקנו בהחלטת ממשלה בשנת 2002. נקבע כי שר חייב להימנע מניגוד עניינים, ולא יעסוק תמורת תשלום בכל עבודה, לרבות נאומים והרצאות. שר לא יקבל שכר או טובת הנאה מגוף כלשהו (למעט הכנסות מרכוש שקדם למינויים).

לשר אסור שיהיה עניין אישי בפעולה או בהחלטה. ועדה בראשות שופט שמינה מבקר המדינה מוסמכת לאשר חריגה מהכללים והחלטתה סופית. אם מבקר המדינה מצא חשש לעבירה פלילית בעניינים אלה, יועבר העניין ליועץ המשפטי לממשלה.

דוגמה להעברה כזו היא במקרה של ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט.

נסיעות ראש ממשלה ושרים לחו"ל על-פי תקנון הממשלה: נסיעת שר לחו"ל בתפקיד תהיה באישור הממשלה או ראש הממשלה, ונסיעות פרטיות ידווחו למזכיר הממשלה. שר הנוסע לחו"ל במימון גורם שאינו ממשלתי יפנה מראש ליועץ המשפטי של משרדו כדי לברר אם במימון האמור יש חשש לניגוד עניינים או פגיעה בטוהר המידות או במינהל תקין.

הוראות היועץ המשפטי לממשלה בעניין נסיעות שרים במימון זר: בשעת 2010 הוציא היועץ המשפטי לממשלה הנחיה בעניין נוהל נסיעות שרים וסגניהם לחו"ל במימון זר. ההנחיה אינה קובעת כללים חדשים אלא מרכזת את כל הכללים באופן מסודר.

בין השאר קובעת ההנחיה כי בן-זוג אינו יכול להיות ממומן על-ידי גורם זר, ואם מומן על-ידי גוף כזה - ייראה הדבר כמתנה על-פי חוק המתנות.

הכותב הוא עורך דין. בעבר שימש כמנהל רשות המסים.

aaaaרוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988