ירידה בפעילות הבנייה: קבלנים מתלוננים על מצוקת אשראי

סקר החברות של בנק ישראל מצביע על קשיי מימון בענף הבנייה ■ הפעילות הכללית במשק גדלה ברבעון החולף בשיעור מתון במקרה הטוב ■ הסתברות גבוהה להאטה ברבעון הראשון של 2012 ■ החברות צופות המשך עלייה בשער הדולר

ברבעון הרביעי של 2011 ירד היקף הביצוע של עבודות הבנייה בשוק הנדל"ן על רקע המחסור בקבלת אשראי מהבנקים. כך עולה מסקר החברות של בנק ישראל לרבעון הרביעי שפורסם היום (ג'), ממנו עולה באופן כללי כי פעילות החברות ברבעון הרביעי של 2011 גדלה בשיעור מתון במקרה הטוב, בדומה לרבעון הקודם.

בסקר, המבוסס על תשובותיהן של 532 חברות ועסקים מענפי המשק השונים, מצוין כי ברבעון הרביעי בלטה העלייה בחומרת מגבלת קשיי המימון בענף - בעיקר עבור חברות בינוניות וגדולות. הירידה בבנייה משתקפת בעיקר בירידה בהיקף בניית מבנים, בעוד שבבניית תשתיות נמשכה העלייה בפעילות. עוד הסתמן ברבעון זה אי שינוי בהתחלות ובגמר של בניית מבנים בהשוואה לרבעון הקודם.

ממוצע הציפיות לאינפלציה ל-12 החודשים הבאים ממשיך להיות בתחום יציבות המחירים ועומד על 2.5 אחוזים לעומת 2.6 אחוזים ברבעון הקודם. 85% מהחברות צופות כי האינפלציה ב-12 החודשים הבאים תהיה בתוך התחום המוגדר כיציבות מחירים, וזאת לעומת 75% ברבעון הקודם. עוד צופות החברות ששער החליפין בעוד 12 חודשים יהיה 3.9 שקלים לדולר, לעומת שער של 3.8 שקלים לדולר שנצפה בסקר הקודם.

הסתברות גבוהה להאטה ברבעון הראשון של 2012

עוד עולה מסקר החברות כי ברבעון הרביעי גדלה הפעילות העסקית במשק בקצב מתון יותר מזה של הרבעון השני. מאזן הנטו המשוקלל של המגזר העסקי היה חיובי, אך באופן מתון ביותר. המיתון התרכז בגידול הפעילות ברבעון הרביעי ביצוא התעשייתי ובמכירות לשירותים בחו"ל. הציפיות לרבעון הבא הן כי גם ברכיב הפעילות המקומי של ענפי התעשייה והשירותים תחול האטה. למרות שהמדד המוביל של הסקר מצביע על הסתברות גבוהה להאטה ברבעון הבא, ירדה הסתברות זאת בהשוואה לרבעון הקודם, והיא נמצאת מתחת לרף ה-50%, המבטא אי יכולת לקבוע באופן מובהק האם צפויה האטה נוספת בפעילות ברבעון הבא.

הפעילות בתעשייה גדלה בשיעור מתון יחסית לרבעון הקודם, בעיקר עקב ירידה במכירות ליצוא. מנתוני הסקר בולטת הירידה במאזן הנטו של התפוקה לעומת הרבעון השלישי בקרב החברות הבינוניות, אולם הציפיות לרבעון הבא הן להאטה בתפוקה של כלל סוגי החברות, גדולות וקטנות כאחת. החברות מדווחות כי ברבעון הבא ההאטה בפעילות תתבטא גם בביקוש המקומי ולא רק בהיקף המכירות לחו"ל.

היקף הפעילות במסחר ברבעון עלה במידה מתונה מזו של הרבעון הקודם, וגם מספר העובדים בענף קטן. החברות צופות כי ברבעון הראשון של 2012 תמשך הירידה המתונה במכירות תוך ירידה נוספת במספר העובדים.

חברות השירותים העסקיים דיווחו על גידול מתון בפעילות, לאחר עליות גדולות יותר ברבעונים הקודמים. המיתון בעליית הפעילות התמקד ברבעון במכירת שירותים בארץ, בעוד שבמכירת שירותים בחו"ל נרשמה האצה ביחס לרבעון הקודם. הציפיות הן להמשך הפעילות המתונה ברבעון הבא.

החברות בענף המלונאות דיווחו על עלייה מתונה בפעילות ברבעון הרביעי בהשוואה לרמות הגבוהות של הפעילות שנרשמה ברבעון המקביל אשתקד. האטה זו בפעילות מצביעה על התמתנות בגידול של היקף התיירות מהארץ ובעיקר מחו"ל.

מדיווחיהן של חברות התחבורה והתקשורת עולה כי ברבעון הרביעי גדלה הפעילות בענף באופן מתון לאחר ירידה בה ברבעון הקודם. הגידול בפעילות השתקף במכירות השירותים לישראלים ולזרים כאחד. הצפי הוא כי העלייה בפעילות הענף תמשך גם ברבעון הבא.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988