למרות 3% צמיחה - הפער בין ישראל למדינות ה-OECD התרחב

על רקע הכנסות השיא ממסים, יחס החוב הממשלתי לתוצר ירד לראשונה מתחת לקו ה-60% ■ עוד נרשמו זינוק של 10% ברכישות של ישראלים בחו"ל וירידה של 25% ברכישות כלי רכב

משה כחלון / צילום: איל יצהר
משה כחלון / צילום: איל יצהר

המשק צמח ב-2017 בהתאם לתחזיות ב-3%, אך קצב הצמיחה בישראל הואט ובעקבות התגברות הצמיחה העולמית התרחב הפער ברמת התוצר לנפש בין ישראל למדינות המפותחות - כך עולה מנתוני סיכום ראשוניים לשנת 2017 שפרסמה היום (א') הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדובר באומדנים מוקדמים לסיכום שנת 2017 שנערכו בלשכה על בסיס נתונים של 9 עד 11 חודשים והערכות לחודשים החסרים.

על-פי האומדנים, המשק הפגין השנה ביצועים טובים פחות מבשנת 2016. במקביל, נרשם השנה הגירעון התקציבי הנמוך ביותר בשנים האחרונות, זאת על-רקע הכנסות בלתי צפויות ממבצעי גביית מסים של רשות המסים. הגירעון הנמוך והכנסות השיא ממסים אפשרו למדינה לרשום הישג היסטורי: יחס החוב הממשלתי לתוצר ירד לראשונה מתחת ל-60% ועמד על 59.8%. מדובר בנתון בעל משמעות רבה משום שממשלות ישראל הגבילו בשנים האחרונות את הוצאותיהן במטרה להוריד את יחס החוב ל-60%.

על-פי הנתונים, התוצר המקומי הגולמי, במחירים קבועים, עלה בשנת 2017 לעומת שנת 2016 ב-3%, לעומת עלייה של 4% בתוצר בשנת 2016 ועלייה של 2.6% בשנת 2015. האוכלוסייה בישראל גדלה בשנת 2017 ב-1.9%, כך שהתוצר המקומי הגולמי לנפש עלה ב-1.0% לאחר עלייה של 1.9% בשנת 2016. כמו כן, התוצר לנפש בשנת 2017 הסתכם ב-144.5 אלף שקל, או 40.1 אלף דולר, במחירים שוטפים. מדובר בקצב צמיחה נמוך בהרבה מזה של מרבית מדינות המערב. כך למשל, צמח התוצר לנפש בגרמניה ב-2.4% וביוון ב-1.1%. ממוצע התוצר לנפש במדינות ה-OECD צמח ב-2017 ב-1.9%.

הרכב הצמיחה ב-2017 היה מאוזן יותר מבשנת 2016 ונשען על גידול בהשקעה המקומית הגולמית (שצמחה ב-5.2% לעומת 8.1% ב-2016) וביבוא הסחורות והשירותים (גידול של 3.9% לעומת 9.4% ב-2016). יצוא הסחורות והשירותים שמר ב-2017 על קצב הגידול שלו (2.3% לעומת 2.5%), ובהוצאה לצריכה פרטית נרשמה התמתנות בקצב הגידול ל-3% (לעומת 6.1% ב-2016). ההכנסה הריאלית של משקי הבית בישראל גדלה ב-2017 ב-2.4% לעומת גידול של 4.7% ב-2016.

הגירעון הממשלתי במונחי תוצר הסתכם בשנה שחלפה ב-1.1%, לעומת גירעון של 1.8% ב-2016. מדובר בפער ניכר מיעד הגירעון שנקבע בתקציב 2017 (2.9%) - פער הנובע מהכנסות בלתי צפויות מגביית מסים בהיקף של כ-13 מיליארד שקל במסגרת מבצע לגביית מס דיבידנד שערכה רשות המסים. סך ההכנסות של המדינה עמד על 414 מיליארד שקל - עלייה של 8.5%.

בנוסף, תופעת הרכישות באינטרנט וריבוי הנסיעות לחו"ל הביאו לזינוק של 10% בהוצאה של ישראלים לצריכה בחו"ל. הוצאה לצריכה פרטית לנפש עלתה השנה ב-1.1%, לאחר עלייה של 4.0% בשנת 2016 ועלייה של 1.9% ב-2015.

ההוצאה לרכישת מוצרים בני-קיימא לנפש ירדו בשיעור של 10.9%, לאחר עלייה של 17.1% ב- 2016 וירידה של 2.1% ב-2015. פירוט ההוצאה מראה עלייה של 2.1% לנפש ברכישות הציוד למשק הבית - מקררים, מזגנים, מכונות כביסה וכיוצא בזה; 3.7% ברכישות ריהוט ותכשיטים וירידה של 25.3% ברכישות כלי רכב לשימוש פרטי.

ההוצאות לצריכה ציבורית אינדיבידואלית כוללות את ההוצאות לחינוך, בריאות, שירותי רווחה, תרבות (למעט המינהל בתחומים אלה). הוצאות אלו עלו בשנת 2017 ב-3.5%, זאת לאחר עלייה של 3.9% ב-2016. כלל הצריכה האינדיבידואלית, שכוללת את הצריכה הפרטית והצריכה הציבורית האינדיבידואלית, עלתה בשנה שחלפה ב-3.1%, זאת לאחר עלייה של 5.7% אשתקד. משתמע מכך שהצריכה האינדיבידואלית לנפש עלתה ב-1.1%.

ירידה ביצוא הסחורות

עוד עולה מהנתונים, כי יצוא הסחורות והשירותים עלה השנה ב-2.3%, לאחר עלייה של 2.5% ב-2016 וירידה של 2.7% ב-2015. היצוא התעשייתי (למעט יהלומים) ירד השנה ב-0.1%, זאת בהמשך לירידה של 1.3% אשתקד. הזינוק בתיירות הנכנסת לישראל התבטא בגידול בהכנסות מיצוא שירותי תיירות שעלו ב-11.6% לאחר ירידה של 0.5% ב-2016.

יצוא שירותים, למעט תיירות וחברות הזנק, שכולל בעיקר שירותי תוכנה ומחקר, עלה ב-8.7%, לאחר עלייה של 5.1% ב-2016. בלמ"ס מציינים כי מאז 2012 מורגשת ירידה ביצוא הסחורות מישראל, שמקוזזת על-ידי גידול ביצוא השירותים, בדגש על ענף ההייטק. יצוא היהלומים ירד ב- 13.5% והיצוא החקלאי ירד ב-1.1% בשנת 2017.

יבוא הסחורות והשירותים, במחירים קבועים, עלה השנה ב-3.9%, לאחר עלייה של 9.4% ב-2016 וירידה של 0.3% ב-2015. יבוא הסחורות והשירותים, למעט היבוא הביטחוני, יבוא אוניות ומטוסים ויבוא יהלומים עלה השנה ב-5.5%, לאחר עלייה של 8.1% ב-2016 ועלייה של 1.6% ב-2015.

בנוסף, ההשקעה בכלי רכב רשמה השנה ירידה של 27.8% לאחר זינוק של 64.6% שנרשם ב-2016. בעקבות הירידה החדה ברכישת כלי רכב נרשמה התמתנות בקצב הגידול בהשקעות בנכסים קבועים במשק מ-11.9% ב-2016 ל-2.7% השנה.

מחירי הסחורות והשירותים במשק ירדו השנה ב-0.5% לאחר ירידה של 0.2% ב-2016 ועלייה של 1.3% ב-2015. מחירי כלל הסחורות והשירותים במשק כוללים מחירי מוצרים ושירותים מייצור מקומי ומיבוא לכל השימושים - צריכה פרטית וציבורית, השקעות בבנייה, בציוד, בכלי תחבורה ובמלאי ויצוא. מחירי התוצר המקומי עלו השנה ב-0.2%, מחירי יבוא הסחורות והשירותים ירדו ב-3.0% ומחירי יצוא הסחורות והשירותים ירדו ב-3.9% השנה.

שימושים במקורות
 שימושים במקורות

תוצר מקומי גולמי
 תוצר מקומי גולמי

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988