למרות צניחה של 92% ברווחי מגדל ברבעון השני, הרווח במחצית גדל הודות לשוקי ההון

מגדל הרוויחה 20 מיליון שקל ברבעון השני • השיפור שמגדל רשמה במחצית הראשונה של השנה ברווח הכולל לאחר מס שלה, מסתכם בכ-122.2 מיליון שקל, והוא נמוך במידה ניכרת מהפער בדמי הניהול המשתנים שגבתה בפוליסות המשתתפות ברווחים

שלמה אליהו / צילום: תמר מצפי
שלמה אליהו / צילום: תמר מצפי

קבוצת הביטוח מגדל  שבשליטת שלמה אליהו רשמה רבעון שני פושר מאוד, שבסיומו רשמה רווח כולל של 20 מיליון שקל בלבד, שמשקף צניחה של 92% לעומת רווח כולל של 260.5 מיליון שקל שרשמה ברבעון השני אשתקד, וזאת כתוצאה מירידה הריבית חסרת סיכון ושינויים אחרים בעתודות החברה.

לעומת זאת, לאחר רבעון ראשון חזק, מגדל מציגה עדיין מחצית ראשונה טובה יותר מזו שהייתה לה אשתקד, כשהודות לתשואות חזקות בשוקי ההון הרווח הכולל שלה בששת החודשים הראשונים של 2019 גדל בכ-53% לכ-350.9 מיליון שקל לעומת רווח של 228.7 מיליון שקל במחצית הראשונה אשתקד.

מגדל מנהלת נכסים בהיקף של כ-277 מיליארד שקל, נכון לסוף יוני השנה, כשבמחצית הראשונה של השנה היא רשמה פרמיות ודמי גמולים בהיקף של כ-12 מיליארד שקל, גידול של כ-5.3% ביחס למחצית המקבילה אשתקד כשרק בביטוח הכללי החברה מציגה קיטון בפרמיות שגבתה.

ומה מאפיין את תוצאות מגדל ברבעון השני השנה ובמחצית הראשונה של השנה, ומסביר את התנודות האמורות? בראש ובראשונה מגדל, שמחזיקה בתיקי ביטוח ענקיים, תלויה במה שקורה בשוקי ההון. בהקשר זה החברה מציינת כי " גידול ניכר בהכנסות מהשקעות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, שנבע מעליות במדדי המניות ומדדי אגרות החוב, בעיקר ברבעון הראשון של שנת 2019". זה בא לידי ביטוי בכך שההכנסות מהשקעות נטו שרשמה זינקו מכ-2.5 מיליארד שקל במחצית הראשונה אשתקד לסך של כ-8.8 מיליארד שקל במחצית הראשונה ב-2019. זאת, כפועל יוצא לגאות בשוקי ההון במחצית הראשונה, בארץ ובעולם.

אך לא רק זאת, נראה כי כל השיפור שמגדל רשמה במחצית הראשונה של השנה ברווח הכולל לאחר מס שלה, שמסתכם בכ-122.2 מיליון שקל, נמוך במידה ניכרת מהפער בדמי הניהול המשתנים שהחברה גבתה מלקוחותיה בפוליסות המשתתפות ברווחים. במה מדובר? מגדל מחזיקה בתיק הפוליסות המשתתפות ברווחים שנמכרו בשנים 1992-2003 הגדול בשוק. פוליסות אלה מיוחדות בכך שלצד דמי ניהול קבועים של 0.6% מהנכסים, חברות הביטוח רשאיות לגבות בגין רווחים ריאליים בהן דמי ניהול משתנים שנגזרים מהרווח, ומהווים 15% מהרווח שהושג עבור המבוטח.

וכך אנו מגיעים למה שקרה במחצית הראשונה, ובעיקר ברבעון הראשון השנה - הגאות בשווקים הביאה לתשואות גבוהות מאוד וכתוצאה מכך לבוננזה עבור מגדל ויתר חברות הביטוח, שרשמו רווחים גבוהים למבוטחים ושגבו 15% מהרווחים בפוליסות המשתתפות ברווחים. כך, מגדל רשמה במחצית דמי ניהול משתנים בסך של כ-353 מיליון שקל לפני מס, וזאת לעומת דמי ניהול בסך כ-62 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. כלומר, במגדל מדובר על פער (לפני מס) של 291 מיליון שקל שהלכו לשורה התחתונה ושהניבו יותר מהפער שנרשם בין הרווח במחצית הראשונה השנה לזה שנרשם במחצית הראשונה ב-208 - 122.2 מיליון שקל לאחר מס.

כמו כן, העתודות והמחויבויות הענקיות שהחברה מנהלת ומתנהלת לפיהן לטווחי זמן ארוכים במיוחד גורמות לתלות רבה גם בריבית חסרת סיכון. בהקשר זה הקבוצה מפרטת בדוחות כי בין היתר התוצאות הושפעו מכך ש"השינויים בעקום הריבית כאמור הביאו בסיכומה של התקופה המדווחת לגידול בעתודות ביטוח החיים ולקיטון ברווח לפני מס בסך של כ-750 מיליון שקל. ברבעון השני של שנת 2019 השינויים בעקום הריבית כאמור הביאו לקיטון ברווח לפני מס בסך של כ-220 מיליון שקל". למול זאת בתקופות המקבילות אשתקד הייתה השפעה הפוכה לריבית חסרת סיכון, כשאז דיווחה החברה על כך ש"בסיכומה של המחצית המדווחת חל קיטון נטו בעתודות ביטוח החיים בסך של כ-483 מיליון שקל לפני מס, מזה כ-531 מיליון שקל ברבעון השני של שנת 2018". כך, הריבית השפיעה באופן ניכר והפוך על שני הרבעונים.

בעקבות כך מגדל עברה להפסד בתחום ביטוחי החיים, הן ברבעון והן במחצית, לעומת רווחים של מאות מיליוני שקלים בתחום זה בתקופות המקבילות אשתקד. כך או כך, במגדל ממשיכים ומפרטים בעניין זה כי "בתקופה שלאחר מועד הדיווח ועד סמוך למועד פרסומו חלה ירידה ניכרת של עקום הריבית חסרת הסיכון, דבר הצפוי להביא להגדלה נוספת של ההתחיבויות בגין חוזי ביטוח", כשהם מציינים מנגד כי "ההתפתחויות בשווקי ההון, השפיעו לטובה על תיק השקעות הנוסטרו שבניהול החברה".

למול הגידול בעתודות בגלל הריבית חסרת סיכון, הייתה למגדל (כמו שיהיה אצל מתחרותיה) גם השפעה הפוכה שהקטינה את העתודות והגדילה את הרווח. מדובר בהחלטה של ביהמ"ש העליון מהתקופה האחרונה בנוגע לריבית ההיוון שמשמשת לחישובי זכויות והתחייבויות בביטוחי החבויות. "בהתאם לכך, ביצעה מגדל ביטוח אומדן של השפעת פסק הדין האמור והקטינה את ההפרשות בענפים חובה וחבויות בסך של כ-140 מיליון שקל בשייר לפני מס (כ-92 מיליון שקל לאחר מס)", כשהיא מציינת כי היא עשויה לשחרר כספים נוספים בעתיד.

סוגיה אחרת שמשפיעה על מגדל ועל מתחרותיה הגדולות היא תוחלת החיים שלפיה החברה מחשבת את התחייבויותיה. סוגיה זו צפה לאחרונה לאחר שרשות שוק ההון פרסמה טיוטה שעניינה עדכון מערך ההנחות הדמוגרפי בביטוח חיים ועדכון מודל שיפורי תמותה לחברות ביטוח ולקרנות הפנסיה. על רקע טיוטה זו מגדל מדווחת כי "הגדילה את ההפרשה לעתודה משלימה לגמלאות ואת ה-LAT והקטינה את הרווח הכולל בסך של כ-125 מיליון שקל לפני מס ושל כ-82 מיליון שקל לאחר מס".

בתוך כך, האסיפה הכללית של מגדל אישרה אתמול את חלוקת הדיבידנד הגדול, בהיקף 350 מיליון שקל, כשבמקביל דווח כי המנכ"ל המיועד רן עוז ייכנס לתפקידו בתחילת ספטמבר. עם כניסתו לתפקיד הוא יידרש להתמודד עם שורה ארוכה של אתגרים, ענפיים וייחודיים למגדל, ובהם "הקיטון הניכר", לדביר מגדל, במכירות ביטוחי המנהלים, ש"עלול להמשיך גם בעתיד". מגדל, נזכיר, היא חברת ביטוחי המנהלים הגדולה בשוק המקומי.

נושא נוסף שעוז יידרש לו, יחד עם יו"ר מגדל ביטוח ניר גלעד, קשור לדיבידנד שמחלקת החברה ושהוכרז לפני שפורסמה הטיוטה בעניין הלוחות החדשים של הפיקוח על תוחלות החיים שמגדל גילתה כי ישחקו את עודפי ההון הרגולטורי שלה. עם זאת, מגדל המשיכה בהליך חלוקת הדיבידנד, הגם שיישום הטיוטה יוריד אותה מתחת ליעד, ועל כן היא מגלה בדוחותיה כי " לעמוד לכל הפחות ברף יחס כושר פירעון של 100%, ללא התחשבות בהוראות המעבר הרגולטוריות, עד לסוף שנת 2019". כלומר, שמגדל תשפר את היחס שלה עד לרף האמור עד סוף שנה זו.

עוד נציין שמגדל רשמה שיפור נאה בתוצאות תחום ביטוחי הבריאות. כמו כן, בית ההשקעות של מגדל, בניהול שגיא שטיין, ניהל בסוף יוני השנה נכסים בהיקף כולל של כ-35.1 מיליארד שקל לעומת סך של כ-32.7 מיליארד שקל בסוף יוני 2018. בבית ההשקעות מפרטים כי "העלייה התבטאה בעיקרה בגידול בהיקף הנכסים המנוהלים בפעילות קרנות הנאמנות והושפעה מהתשואות שהושגו על ידי הקבוצה בשווקי ההון וכן מגידול בצבירות נטו בתיק הנכסים המנוהלים".

נכסים אלה הניבו למגדל שוקי הון הכנסות של 42 מיליון שקל ברבעון השני, לעומת 38 מיליון שקל ברבעון המקביל, כאשר השורה התחתונה גם רשמה שיפור עם רווח לפני מס של 5 מיליון שקל לעומת רווח של 1 מיליון שקל ברבעון המקביל. במחצית הראשונה של השנה מגדל שוקי הון מציג הכנסות של 83 מיליון שקל ורווח לפני מס של 11 מיליון שקל, לעומת הכנסות של 75 מיליון שקל ורווח של 3 מיליון שקל במחצית המקבילה.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988