פורטל פיננסי > ריכוז תוצאות המסחר > ריכוז תוצאות המסחר במניות והמירים

ריכוז תוצאות המסחר במניות והמירים

שם הענףעליהירידהללא שינויסה"כתמורה בא' ₪תמורה בא' $סה"כ ב-%
תעודות סל0353153425,5197,2722.6%
חיפושי נפט וגז72073432,3559,2203.3%
השקעה ואחזקות1018164424,0956,8672.5%
תעשיה3122126581,70023,2838.3%
נדלן ובינוי295618103197,45356,27020.1%
מסחר ושרותים33341178138,33939,42414.1%
ביטוח0700724,3536,9402.5%
בנקים53008458,167130,56946.7%
סה"כ מניות והמירים1151635958731,561,240444,924100.0%

דירוגים נוספים