פורטל פיננסי > אג"ח > בורסת ת"א - מדדי אגרות חוב
הנתונים בהשהייה של 20 דקות

בורסת ת"א - מדדי אגרות חוב

שם מדד מספר מדד שעת עדכון אחרונה שער אחרון שינוי יומי ב-% שינוי מתחילת החודש שינוי מתחילת השנה שינוי ריאלי מתחילת השנה
 
אג"ח כללי 601 רציףרציף 359.99 0.23% -6.09% -4.93% -4.70%
אג"ח לא-ממשלתיות 603 רציףרציף 317.79 1.34% -9.02% -9.15% -9.92%
אג"ח מדדיות 604 רציףרציף 356.41 0.15% -6.84% -5.74% -5.43%
אג"ח מטחיות 626 רציףרציף 228.03 2.19% -8.58% -10.46% -11.96%
אג"ח ממשלתי כללי 602 רציףרציף 374.88 -0.46% -4.08% -1.99% -1.07%
מדד מעורב -- 30/03/2020 289.43 0.36% -7.21% -7.02% -6.91%
מדד מק"מ 800 רציףרציף 278.67 -0.01% -0.03% -0.02% 0.47%
מדד תל בונד 20 707 סגירהנעילה 342.45 0.58% -6.72% -7.20% -7.29%
מדד תל בונד 40 708 סגירהנעילה 318.06 0.54% -6.43% -6.67% -6.73%
מדד תל בונד 60 709 סגירהנעילה 331.16 0.56% -6.58% -6.94% -7.02%
מדדיות לא-ממשלתיות 606 רציףרציף 357.67 1.04% -8.12% -8.44% -8.95%
מט"חיות לא-ממשלתיות 628 רציףרציף 220.56 2.19% -8.58% -10.46% -11.96%
ממשלתי לא צמוד 690 רציףרציף 438.36 -0.35% -3.01% -1.17% -0.35%
ממשלתי לא צמודות +5 שנים 704 רציףרציף 716.41 -0.75% -5.92% -2.12% -0.91%
ממשלתי לא צמודות 0-2 שנים 702 רציףרציף 327.04 0.01% -0.20% -0.18% 0.29%
ממשלתי לא צמודות 2-5 שנים 703 רציףרציף 446.39 -0.08% -0.85% -0.50% 0.06%
ממשלתי מדד 10- 5 שנים 658 רציףרציף 361.08 -0.48% -6.42% -5.10% -4.18%
ממשלתי מדד 2 - 0 שנים 637 רציףרציף 231.70 -0.12% -2.24% -2.76% -2.18%
ממשלתי מדד 5 - 2 שנים 646 רציףרציף 268.59 -0.25% -3.74% -3.99% -3.28%
ממשלתי צמוד 696 רציףרציף 364.91 -0.61% -5.64% -3.18% -2.12%
ממשלתי צמוד מדד 605 רציףרציף 362.56 -0.61% -5.64% -3.18% -2.12%
ממשלתי ריבית משתנה 701 רציףרציף 282.08 0.01% -0.56% -0.46% 0.01%
ממשלתי ריבית קבועה 700 רציףרציף 508.44 -0.41% -3.41% -1.29% -0.41%
סה"כ צמוד 695 רציףרציף 341.25 0.22% -6.90% -5.92% -5.67%
צמודות למדד ריבית קבועה 698 רציףרציף 358.50 -0.61% -5.64% -3.18% -2.11%
צמודות מדד 10+שנים 728 רציףרציף 403.13 -1.16% -8.02% -1.79% -0.16%
צמודות מדד 15+ שנים 694 רציףרציף 403.04 -1.16% -8.02% -1.79% -0.16%
צמודות מדד 5+ שנים 727 רציףרציף 384.87 -0.93% -7.48% -2.92% -1.54%
קונצרני צמוד 697 רציףרציף 319.80 1.12% -8.15% -8.59% -9.17%
שקלי קבועה 10+שנים 730 רציףרציף 584.53 -1.32% -10.07% -3.67% -1.92%
שקלי קבועה 10-5שנים 729 רציףרציף 514.04 -0.34% -2.76% -0.96% -0.15%
תל בונד - גלובל 719 סגירהנעילה 315.51 2.37% -16.94% -15.32% -16.89%
תל בונד - צמודות 0-3 721 סגירהנעילה 314.33 0.67% -7.48% -8.13% -8.30%
תל בונד - צמודות 3-5 722 סגירהנעילה 322.51 1.40% -7.32% -7.99% -8.82%
תל בונד - צמודות 5-15 723 סגירהנעילה 337.95 1.07% -8.96% -9.09% -9.62%
תל בונד - שקלי 0-3 724 סגירהנעילה 372.09 1.12% -6.40% -6.20% -6.79%
תל בונד - שקלי 3-5 725 סגירהנעילה 342.42 1.90% -12.64% -12.36% -13.58%
תל בונד - שקלי 50 720 סגירהנעילה 364.14 1.21% -8.14% -8.15% -8.82%
תל בונד - שקלי 5-15 726 סגירהנעילה 361.08 1.70% -9.45% -8.99% -10.08%
תל בונד - תשואות 714 סגירהנעילה 312.16 3.31% -15.83% -16.13% -18.43%
תל בונד צמודות 711 סגירהנעילה 328.13 0.90% -7.69% -8.06% -8.45%
תל בונד צמודות - בנקים 713 סגירהנעילה 313.12 0.13% -4.12% -4.59% -4.27%
תל בונד צמודות - יתר 712 סגירהנעילה 322.29 1.73% -10.12% -10.51% -11.62%
תל בונד שקלי בריבית קבועה 710 סגירהנעילה 356.02 1.52% -9.63% -9.32% -10.25%
תל בונד-דולר 739 סגירהנעילה 323.46 1.79% -6.34% -8.32% -9.50%
תל בונד-לא צמודות 717 סגירהנעילה 331.93 1.55% -9.48% -9.18% -10.14%
תל בונד-מאגר 715 סגירהנעילה 329.25 1.50% -8.97% -9.05% -9.96%
תל בונד-ריבית משתנה 716 סגירהנעילה 320.62 1.18% -5.13% -5.42% -6.08%
תל-בונד תשואות שקלי 718 סגירהנעילה 314.55 3.69% -16.95% -16.09% -18.69%