דירקטוריון תע"א ידון על החופשה הארוכה של יו"ר הוועד - ח"כ כץ

מנהל רשות החברות, אורי יוגב מתריע בפני חברי הדירקטוריון על נזק של מאות מיליוני דולרים לחברה ■ הערכות: הדירקטוריון יתנגד ליוזמה של יוגב - ויצביע לטובת כץ

חיים כץ / צלם: תמר מצפי
חיים כץ / צלם: תמר מצפי

"כהונה כחבר כנסת של מזכיר ועד העובדים משנה את יחסי הכוחות בין ההנהלה לבין ועד העובדים ומונעת ממנה לבצע מהלכים ניהוליים שאותם היא מבקשת לקדם", מזהיר מנהל רשות החברות הממשלתיות בפנייה שעשה לחברי דירקטוריון התעשייה האווירית לקראת הדיון המכריע שייערך מחר בבוקר (ד'), בעקבות דרישתו להפסיק את החופשה ללא תשלום של ח"כ חיים כץ (ליכוד) המכהן כיו"ר מזכירות העובדים בחברה. כץ, שמכהן כיו"ר ועדת העבודה והרווחה של הכנסת שוהה בחופשה ללא תשלום מהחברה כ 21 שנה.

בפנייתו אל חברי הדירקטוריון הוסיף יוגב וציין כי "במהלך השנים ניתן למצוא דוגמאות רבות לכוחו של הוועד בתע"א וליכולתו לסכל פעולות שנועדו לטובת החברה". בניסיון להמחיש מצב זה, יוגב מזכיר "סיכול של מהלך שהובילה החברה לצמצום במצבת כח האדם בחטיבות האזרחיות שלה- תוך הפסד של 800 מיליון דולר במהלך העשור האחרון".

בהמשך מכתבו לדירקטוריון כתב יוגב כי "ניתן לטעון כי לעתים כהונתו של מזכיר ועד העובדים כחבר כנסת פועלת לטובת החברה - אך לגישת רשות החברות גם דבר זה, אינו תקין לאור החובה שחלה על חברי כנסת להימנע מניגוד עניינים. חוק החברות הממשלתיות קובע כללים שונים, שמטרתם למנוע ניגודי עניינים וזיקות פוליטיות במסגרת פעילותה של חברה ממשלתית, כמו האיסור על ח"כ לכהן כדירקטור או מנכ"ל; לשמש כרואה חשבון של חברה ממשלתית או יועץ משפטי של חברה ועוד".

למרות שחוק החברות הממשלתיות לא אוסר באופן מפורש על חבר כנסת לכהן גם כחבר בוועד עובדים, יוגב רואה במציאות שהתקבעה במקרה של כץ בתעשייה האווירית ככזו שיש בה כדי לפגוע בחברה, תוך חשש שתהיה נגועה בפוליטיזציה. יוגב הסב את תשומת לבם של חברי הדירקטוריון לדוח שפרסם מבקר המדינה בעניין, המתייחס לבחירות המקדימות לכנסת ה 18 ובו נכתב בין השאר כי "אחד המועמדים בעל מעמד בגוף הכפוף לביקורת המדינה, הפעיל במהלך יום הבחירות המקדימות מערך רחב היקף של הסעות מאורגנות באמצעות אוטובוסים משער הגוף ועד לקלפיות".

בהמשך מכתבו יוגב מזכיר כי מטעמים דומים לאלה, נקבעה בתקנות חובת התפטרות של עובד שנבחר לכהונה כחבר כנסת ממקום עבודתו, תוך ניתוק של יחסי העובד-מעביד: "אין זה סביר שהחברה תאשר לעובד לשהות בחל"ת לצורך כהונה בכנסת. זאת במיוחד כשהוא ממשיך לכהן כמזכיר ועד העובדים. במקרה זה, לא רק שהחל"ת אינה מיטיבה עם החברה- אלא שהיא פוגעת בה בדרך של שינוי מערך הכוחות שבין ההנהלה לוועד ובחשש שהיא יוצרת לפוליטיזציה של החברה".

דירקטוריון התע"א נמנע עד כה מלדון על הנושא הטעון, מחשש ששינוי המצב הקיים יפגע ביחסי העבודה בחברה הביטחונית הגדולה ביותר בישראל. יוגב מתכוון להשתתף בישיבת הדירקטוריון בבוקר בניסיון לקדם את המהלך להפסקת החל"ת של כץ. גורמים שמעורבים במהלך העריכו כי חלק ניכר מבין חברי דירקטוריון החברה, צפויים להתנגד למהלך של יוגב, חרף העובדה שהאחרון מקדם אותו בנחישות. גם יו"ר החברה, רפי מאור צפוי על פי הערכות להתנגד למהלך. אחד הטיעונים שהם מעלים הוא שהמצב הקיים דווקא מיטיב עם החברה, שזוכה לגישה טובה למקבלי החלטות והאינטרסים שלה מיוצגים בצמתים מרכזים של קבלת החלטות משמעותיות. זאת, גם לצד העובדה שזה למעלה מ 20 שנה לא היתה בתעשייה האווירית שביתת עובדים.

התעשייה האווירית היא חברה ביטחונית בבעלות ממשלתית וכפופה לרשות החברות. בפנייה שעשה באחרונה אל החברות הממשלתיות, דרש יוגב לא לאשר לעובדיהן יציאה לחופשות ללא תשלום מעבר לתקופה של שנה ודרש להגביל לעד 5 שנים את תקופת החל"ת של עובדים שכבר יצאו אליהן והוא דורש להחיל הנחייה זו גם במקרה של ח"כ כץ.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988