בעקבות חשיפת חקירת רשות ני"ע: בקשה מבעל מניות מיעוט באל על לגילוי מסמכים לפני תביעה

"פנחס (פיני) גינזבורג הציב את עצמו במצב של ניגוד עניינים חריף בין טובתו האישית לטובת החברה", נכתב בבקשה • החקירה הפלילית שנפתחה נגד גינזבורג עברה לשלב הגלוי שלה בסוף השבוע (יום ה'), לאחר שרשות ני"ע עיכבה את גינזבורג ונושאי משרה נוספים בחברה לחקירה • לגינזבורג מיוחסות עבירות של שימוש במידע פנים ותרמית בקשר לניירות ערך

אל על נחיתה  787 / צילום: סיון פרג'
אל על נחיתה 787 / צילום: סיון פרג'

4 ימים בלבד לאחר שפרצה לתודעה הציבורית חקירת פרשת השימוש במידע פנים לכאורה של בעל השליטה באל על, פנחס (פיני) גינזבורג, ומכירת מניות בשווי כ-33.6 מיליון שקל על-ידו תוך שימוש במידע הזה - וכבר נפתחים ההליכים המשפטיים: בעל מניות מיעוט בחברת אל על הגיש הבוקר (א') לביהמ"ש המחוזי מרכז בקשה לגילוי מסמכים לפני הגשת תביעה נגזרת נגד גינזבורג בשם החברה (זאת, במקרה שהחברה תבחר שלא להגיש תביעה בעצמה על נזקים שנגרמו לה לכאורה מפעולותיו של גינזבורג).

"גינזבורג הציב את עצמו במצב של ניגוד עניינים חריף בין טובתו האישית לטובת החברה, מימש לטובת עצמו ניגוד עניינים זה, ואף ניצל הזדמנות עסקית של החברה, כאשר השתמש במידע פנים של החברה", נכתב בבקשה, שפרושה על פני 180 עמודים, וכוללת חוות דעת מומחה ונספחים רבים.

לטענת בעל מניות המיעוט, המחזיק 247 מניות רגילות של אל על , "בעצם כריתת העסקה הפסולה, תוך שימוש לטובתו האישית במידע פנים שהנו רכוש החברה, הפר גינזבורג את חובת האמונים באופן קשה ובוטה".

בעל מניות מיעוט מבקש מביהמ"ש יחייב את אל על להעביר לידיו את כל הפרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון וועדות הדירקטוריון שבהן השתתף גינזבורג, וכן כל דוח כספי וכל מסמך וחומר רקע שהועבר על-ידי החברה או מי מטעמה לגינזבורג.

לבקשה לגילוי מסמכים צורפה חוות דעת מומחה שממנה עולה, כי הרווח שנבע לגינזבורג בעקבות עסקת מימוש מניות החברה, תוך שימוש במידע פנים אשר לכאורה היה ברשותו ביחס לדוחותיה הכספיים של החברה לרבעון השני של שנת 2017, מגיע לכ-9 מיליון שקל.

החזיק במשך שנים מידע פנים מהותי 

החקירה הפלילית שנפתחה נגד פיני גינזבורג, בעל השליטה באל על, דירקטור וחבר וועדות המאזן, הכספים, ניהול סיכוני שוק וועדות נוספות בחברה, מתנהלת ברשות ני"ע מזה מספר חודשים, ועברה לשלב הגלוי שלה בסוף השבוע. זאת, לאחר שרשות ני"ע עיכבה את גינזבורג ונושאי משרה נוספים בחברה לחקירה וכן פשטה על משרדי חברת אל על ותפסה מסמכים וחומרי מחשב.

החקירה עוסקת בחשד לביצוען של עבירות שימוש במידע פנים בקשר לניירות-הערך של אל על בסמוך לפרסום דוח כספי שלילי של הרבעון השני לשנת 2017, וכן בחשד לביצוע של עבירת הנעה בדרכי תרמית.

בבקשה לגילוי מסמכים לפני הגשת תביעה נגזרת, נטען כי "מתוקף תפקידו ומעמדו הבכיר בחברה, ובשל השתתפותו הפעילה והמלאה של גינזבורג בוועדת המאזן, בוועדת הכספים והתקציב ובוועדת האקזקוטיבה, גינזבורג החזיק, במשך שנים רבות, במידע פנים מהותי הנוגע למצבה הפיננסי, החשבונאי והכלכלי של החברה, ובכלל זה גם עובר לפרסום הדוחות הכספיים ליום 30.6.17".

כחודש ימים לפני פרסום הדוחות הכספיים של החברה, נכתב בבקשה לגילוי מסמכים, ביצע גינזבורג מספר עסקאות (מחוז לבורסה) למכירת חלק ממניותיו בחברה, שבמסגרתן נמכרו בסך הכל 10 מיליון מניות של החברה, בתמורה לסך כולל של 33.6 מיליון שקל. כתוצאה מכך, צוין, ירד שער המניות של החברה. גינזבורג, נטען, "אצר בידיו מידע פנים רב אודות מצבה הפיננסי ותוצאות עסקיה של החברה, מידע שטרם פורסם לציבור המשקיעים, ובו עשה שימוש פסול בעת מכירת מניותיו".

ירידה משמעותית ומובהקת בשער המניה

לטענת בעלי מניות המיעוט, המציאות חיזקה את המובן מאליו - שלפיו המידע שהיה אצור בידיו של גינזבורג הנוגע לתוצאותיה העסקיות של החברה, ושגולה בדוחות הכספיים שפורסמו מאוחר יותר, הוא בגדר מידע מהותי מאין כמוהו, שהיה בו כדי לגרום לשינוי משמעותי במחיר המניה של החברה אילו נודע לציבור. זאת, כאשר שער המניה נפל בשיעור מצטבר של כ-20% בשני ימי המסחר שלאחר פרסום דוחותיה הכספיים של החברה ליום 30 ביוני 2017, שהיא ירידה משמעותית ומובהקת.

בעל מניות המיעוט עותר לקבלת מסמכים המעידים לטענתו על מידע הפנים הספציפי שהיה בידיו של גינזבורג בעת שעשה שימוש במידע הפנים, ובכלל כך פרוטוקולים של ישיבות ועדות הדירקטוריון שבהן השתתף, וכל המסמכים והמידע שהועבר לידיו מתוקף תפקידו ומעמדו בחברה והנוגעים למידע הפנים. "המדובר במסמכים רלוונטיים ביותר מאחר שיש בהם לבחון את התשתית הראייתית (המוצקה) הנוגעת למידע הפנים שהיה מצוי בידיו של גרינזבורג, והנדרשת לשם הגשת תביעה נגזרת", נכתב בבקשה.

רקע: גינזבורג - החשוד המרכזי בחקירה נגד נושאי שמרה בחברה

פרשת השימוש במידע-פנים לכאורה של פיני גינזבורג, פרצה לתודעה הציבורית בשבוע שעבר, ביום רביעי, בשעה 19:27 בערב, אז פרסמה חברת אל-על דיווח מיידי, שלפיו באותו היום ביצעו חוקרי רשות ניירות-ערך חיפוש במשרדי החברה. זאת, במסגרת חקירה שהרשות מנהלת נגד נושאי משרה בחברה.

יום למחרת נודע, כי גינזבורג הוא החשוד המרכזי בפרשה. גינזבורג משמש כדירקטור, והוא בעל מניות עיקרי בחברה. הוא החזיק בתקופה הרלבנטית לחקירה במניות החברה בשיעור 9.98%. בנוסף, מכהן גינזבורג בוועדות דירקטוריון שונות בחברה. בנסיבות אלה , רואה רשות ניירות-ערך בגינזבורג "איש פנים" באל-על.
כפי שדיווחה רשות ניירות-ערך לביהמ"ש בבקשה להטיל על גינזבורג מגבלות כל עוד מתנהלת נגדו החקירה. על-פי החשד, השתמש גינזבורג במידע-פנים וביצע אשתקד, ביום 18.7.17 שלוש עסקאות שבמסגרתן מכר חלק מהחזקותיו בחברה, בהיקף של 10 מיליון ממניות החברה. זאת, בתמורה לסך של כ-33.6 מיליון שקל; ובכך הקטין את היקף החזקותיו מ-9.98% ל-7.98%.

עוד נטען על-ידי רשות ניירות-ערך, כי במעשיו אלה מנע גינזבורג לכאורה הפסד בהיקף של כ-7 מיליון שקל. לטענתה, גינזבורג השתמש במידע-פנים שהיה מצוי ברשותו מתוקף מעמדו ותפקידיו, ביחס לפרטים מהותיים הקשורים למצבה הפיננסי של החברה. זאת, טרם פרסום הדוח הכספי של החברה לרבעון השני של 2017. על-פי הנטען, עם פרסום הדוח ירדה מניית החברה, אך גינזבורג כבר מכר חלק מהחזקותיו, ובכך מנע את ההפסד.

רשות ניירות-ערך טוענים עוד, כי במסגרת מכירת המניות האמורה ע"י גינזבורג, אשר נעשתה בעסקה מחוץ לבורסה, הניע גינזבורג את הצד הרוכש לרכוש את מניות החברה, תוך העלמת עובדות מהותיות שהיו בידיו בנוגע למידע-הפנים.

בשורה התחתונה, לגינזבורג מיוחסות עבירות של שימוש במידע-פנים ותרמית בקשר לניירות-ערך.

*** חזקת החפות: המעורבים בפרשה לא הורשעו בכל עבירה, ועל כן הם זכאים ליהנות מחזקת החפות. החקירה בעניינם נמצאת בשלבים מקדמיים, כאשר לא ברור מי בגדר חשוד ומי בגדר עד, וכמו כן לא ברור מהם החשדות. בשלב זה לא ידוע כיצד תסתיים החקירה. יש לזכור כי החשודים הם בחזקת חפים מפשע, כל עוד לא הורשעו בדין.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988