סעיף קטן שעושה בלגן: שינוי בסיווג הקבלנים יפחית רגולציה אבל יפגע לחלקם בפרנסה

רשם הקבלנים רצה לפשט את סיווג המקצועות, אז הוא ביטל ענף ראשי והכניס את הקבלנים שהיו רשומים בו לענף אחר • התוצאה: קבלנים רבים לא יכולים להתמודד על פרויקטים שביצעו עד היום • בכיר בענף: "תוך שנתיים לא תמצאו בשוק העבודה את קבלני המים והביוב"

חברת קולחי גולן המפעילה מפעל לטיפול בשפכים וקולחים במועצה אזורית גולן, פרסמה לאחרונה מודעה שבה היא "מזמינה הצעות להתקשרות קבלנית מכרז 1/2019- תיקוני שבר". במודעה נכתב כי במכרז "רשאים להשתתף קבלנים רשומים ברשם הקבלנים קוד ענף 260 - ביצוע קווי מים וביוב וניקוז קבוצה ב' שבנוסף רשומים בענף 200 כבישים תשתית ופיתוח קבוצה ג', שיש להם ניסיון קודם כנדרש בתנאי המכרז".

דרישות המכרז הזה מאפיינות מכרזים רבים שפורסמו לאחרונה, מאז קיבלו הקבלנים ב-19 בנובמבר, במפתיע, הודעה מרשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון על שינוי מהותי בסיווג הרישיונות שלהם. השינוי נוגע ל-1,400 קבלני ביוב, ניקוז ומים שסווגו עד לשינוי תחת ענף ראשי 400. בבת אחת הורדו חלקם בדרגה באופן שמונע מהם להתמודד במכרזים שעד תאריך השינוי יכלו להתמודד בהם, ובמילים אחרות - פוגע בפרנסתם.

אחד השינויים העיקריים שעשה רשם הקבלנים הוא ביטול אחד הענפים הראשיים, ענף 400, שתחתיו חסו רוב קבלני המים והביוב, וסיווג כל האחרונים תחת ענף המשנה 260 - "ביצוע קווי מים, ביוב וניקוז", המצוי תחת ענף ראשי - כבישים, תשתיות ופיתוח.

חשוב להבין: קבלנים הרשומים תחת ענף ראשי צריכים לעמוד ביותר דרישות - העסקת מהנדסים, הנדסאים, מנהלי עבודה ועוד - אך יש להם יותר ביקוש בשל כך.

יש להניח כי כוונת המחוקק הייתה טובה: להפחית את הנטל הרגולטורי ולעשות סדר באופן שיפחית את מספר הסיווגים. בפועל, טוענים קבלני ביוב ומים, המהלך פגע בצורה משמעותית במעמדם ובפרנסתם.

בעקבות המודעה של קולחי גולן פנתה התאחדות בוני הארץ לתאגיד המים כדי לשנות את תנאי הסף במכרז, שלא אפשרו לקבלנים שכבר עשו עבודות דומות בעבר עבור התאגיד, לגשת למכרז. "בהתאם לתנאי הסף במכרז שבנדון נקבע כי על המציע להחזיק בשני סיווגים קבלניים, 200 ג' ו-260 א'", נכתב בפניית ההתאחדות, "מבדיקה מקצועית שערכנו, מרבית העבודות במסגרת המכרז הן בסיווג 260. אמנם לאחר השינוי שבוצע בתקנות רישום קבלנים, האוחז בענף ראשי 200 רשאי לבצע עבודה בסיווג 260, אך לאור העובדה כי מכרזי עבר דומים יצאו בסיווג 400 (שאמנם הוגדר כסיווג ראשי אך למעשה היה סיווג עם התמחות ספציפית), דעתנו המקצועית היא כי במכרזים שבעבר סווגו בענף 400, יש לאפשר לבעלי סיווג 260 לגשת עצמאית ללא דרישה לסיווג 200. התנאי הזה מהווה מגבלה המאפשרת השתתפות של מספר מצומצם של קבלנים והמונעת את השתתפותם של קבלנים פוטנציאליים להגשת הצעות למכרז שבנדון, בעלי ניסיון מקצועי מוכח בביצוע עבודות דומות, קבלנים בסיווג 260".

בסיום המכתב מציעים הכותבים לדרוש כי הקבלן המציע יהיה בעל סיווג 200 ו/או סיווג 260. בהתאחדות מבקשים להדגיש כי לא תהיה בכך כל פגיעה בדרישות המקצועיות. דרישתה של ההתאחדות, אגב, הושבה ריקם.

לדברי עו"ד רוני סיגל, לשעבר רשם הקבלנים, מעבר לפגיעה האישית בקבלנים, יש למהלך גם השלכה על הרמה המקצועית שלהם, שכן התנאים לקבלת רישיון קבלן בענף ראשי מחמירים בהרבה מהתנאים לקבלת רישיון בענפי המשנה. קבלן ראשי נדרש להכשרה מקצועית כמהנדס הנדסאי או מנהל עבודה ולניסיון של שנים. קבלן בענף משנה אינו נדרש לעמוד בתנאים אלה.

"בהיבט הכשירות המקצועית של הקבלן", אומר סיגל, "שינוי זה יוביל להפחתת הכשירות והגורמים המקצועיים אשר מהווים את הבסיס המקצועי של הקבלן במסגרת רישיונו הקבלני בענף הראשי. במה דברים אמורים: יש להניח שקבלנים רבים מתוך 1,400 הקבלנים, שהפכו בין לילה לקבלנים בענף משנה, יפנו לרשם הקבלנים כדי שהרשם ישחרר אותם מהצורך להעסיק מהנדסים, הנדסאים ומנהלי עבודה ששימשו כבסיס לרישום בענף הראשי. מהלך זה עלול להוביל להפחתת הפיקוח המקצועי בענף".

קבלן בתחום שביקש להישאר אנונימי מבקש להמחיש את גודל השינוי: "כל מזמין עבודה שמפרסם מכרז, צריך לכתוב עכשיו בדרישות הסף סיווג 260 במקום 400. כולם - כל אדם בעולם - אוהב לעבוד עם הגוף למעלה, עם הקבלן הראשי. אז ברור שהוא יפרסם שהוא מעוניין בקבלן עם סיווג 200, שזה הסיווג הראשי.

"מה שקרה פה זה שלקחו לאנשים כמוני את האפשרות להתמודד במכרזים. לי למשל היה דירוג של 5, שצברתי במשך 15 שנות עבודה, וסיווג של 400 - קבלן ראשי. כלומר הייתה לי היכולת להתמודד במכרזי מים וביוב בהיקף המקסימלי. עכשיו אני רק קבלן משנה עם סיווג 260, שבו הדירוג שלי נמוך יותר. ביום בהיר אחד שללו ממני את זכות הקיום שלי. יש פה פגיעה של ממש בחופש העיסוק. אני מעסיק 15 עובדים ומפרנס 15 משפחות. בבת אחת נמנעת ממני היכולת להתפרנס ואני עלול לשלוח 15 מפרנסים לקבל דמי אבטלה. היה לי מקצוע ולקחו לי את המקצוע".

איך זה יפגע במקצועיות העבודה?

"מבקשים מקבלנים בתחום כבישים - בסיווג 200 - לעשות עבודות ניקוז. הם לא מומחים בזה. קבלני כבישים עובדים עם ציוד כבד, אין להם הציוד העדין שלנו. במקרה הטוב הוא יבקש מקבלן כמוני לעשות עבורו את העבודה ויגזור קופון ובמקרה הגרוע הוא יעשה את העבודה בעצמו ועלול לגרום נזק. מעבר לכך, לא כל עבודות הניקוז נעשות בכבישים, לפעמים יש עבודות ניקוז בשטח חקלאי - אז איך נותנים את זה לקבלן כבישים?"

שלומי בן עזרי, מנכ"ל ארגון הקבלנים במחוז אשדוד והשפלה, מזהיר כי "ניסיון שהחל בכוונה טובה נגמר בפגיעה קשה בקבוצת קבלנים וחברות תשתית שעשויה לאבד את פרנסתה. מהיכרותי הרבה עם הענף ומזמיני העבודה, "שינוי קטן" בקוד ענף יחסל את קיומו עם הזמן. תוך שנתיים לא תמצאו בשוק העבודה את קבלני המים והביוב וכל העבודות בתחום הזה יהיו בידי קבלני הכבישים". 

משרד השיכון: הצרכן יקבל עבודה באיכות גבוהה יותר

נתנאל לפידות, מנהל אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות במשרד הבינוי והשיכון, מסר כי: "עבודת מטה שנעשתה במשרד הבינוי והשיכון לייעול ולהפחתת הנטל הרגולטורי בחוק רישום קבלנים, עסקה במגוון סוגיות שבכולן נדרשנו למציאת איזון בין הרצון להקל את הנטל הרגולטורי לבין החשש מהכבדה על קבוצה מסוימת, כל זאת תוך שמירה על האינטרס הציבורי אשר עבורו נוצרה הרגולציה.

"עבודת המטה לבחינה ואמידת הנטל הרגולטורי בחוק רישום קבלנים כללה בחינת שורת תהליכים שעלו מהשטח ככאלו המהווים נטל רגולטורי על קבלנים. כך למשל, עבודות תשתית היו תחת סיווג ראשי של שני רישיונות שונים; "כבישים, תשתיות ופיתוח" (שמספרו היה 200) ורישיון "ביוב ניקוז ומים" (שמספרו היה 400).

"בהקבלה לעולם הרכב, זה כמו להחזיק רישיון נהיגה נפרד למשאית ורישיון נהיגה נוסף לנגרר שלה, כאשר במרבית המקרים שניהם מחוברים, וממילא אין אפשרות אמיתית לעבוד כנהג משאית ללא היכולת לשאת מטען. מניתוח שערכנו עלה כי למעלה מ-97% מהקבלנים להם רישיון 200 היה גם רישיון 400, וזה מובן - כל אחד רוצה לייעל ולמקסם רווחים. במכרזים העוסקים בסוגי עבודות אלה, במרבית המקרים, מזמיני העבודה תמיד יעדיפו לעבוד מול גורם אחד, לכן השוק גרם לכך שקבלנים בתחום זה החזיקו רישיון עם שני סיווגים. החזקת רישיון עם שני סיווגים דרשה כפל פעולות רגולטוריות מהקבלנים - הגשת שתי בקשות, הארכת תוקף לשני הרישיונות ותשלום כפול של אגרות ועוד.

"במסגרת תהליך ההפחתה, צמצמנו את מספר תתי הסיווגים בפנקס הקבלנים ב-46%, ובכך איחדנו את מספר הפעולות שכל בעל רישיון יכול לעשות. כתוצאה מכך, הקבלנים יוכלו לבצע כמה עבודות תחת אותו רישיון ולחסוך את הכפילויות להן נדרשו, ואילו הצרכן יקבל עבודה באיכות גבוהה יותר ובמחיר טוב יותר מאחר שהיקף הקבלנים בכל רישיון גדל ובכך גדלה התחרות. התחרות מוסיפה מוטיבציה חיצונית, מאתגרת את הקבלנים ומעודדת אותם למתוח את גבולות היכולת שלהם. התועלת מהגדלת התחרות וצמצום הנטל הרגולטורי כלפי 97% מהקבלנים עלתה על ההכבדה שעלולה להיות מושתת על מספר מצומצם של קבלנים". 

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988