אנרגיות מתחדשות, מיסוי מיושן: להיטיב עם יצרני חשמל

מטעמים השמורים עם מחוקק המס לא קיימת מדיניות עידוד כלפי אוכלוסיית יצרני החשמל הבינוניים • הגבלת העידוד למשקי-הבית המסוגלים להפיק חשמל מהגגות מגבילה גם את המשך ביסוסו של משק האנרגיה הישראלי על אנרגיית שמש

אנרגיה מתחדשת / צילום: רויטרס
אנרגיה מתחדשת / צילום: רויטרס

בשנים האחרונות עולה לכותרות לעיתים תכופות סוגיית עידוד האנרגיות המתחדשות, העוסקת בעיקר בהקמת מתקנים להפקת חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית - טכנולוגיה לייצור חשמל באמצעות אנרגיית השמש. מדיניות העידוד מתמקדת בעיקר במשקי -הבית המסוגלים להפיק חשמל מהגגות שבבעלותם, בהיקף הכנסות שאינו על כ-100 אלף שקל בשנה. בעניין זה יצוין כי מטעמים השמורים עם מחוקק המס לא קיימת דה-פקטו כל מדיניות עידוד כלפי אוכלוסיית יצרני החשמל הבינוניים, היכולים להפיק הכנסה ממכירת חשמל בהיקף העולה על סכום זה, ואף למעשה, הטבת פחת מואץ שניתנה ליצרנים אלה בעבר עד לשנת 2015, נשללה מהם.

ככלל, החשמל המיוצר בטכנולוגיה הפוטו-וולטאית יכול להיצרך על-ידי משק-הבית ו/או העסק שבו מיוצר החשמל, ויכול להימכר לחברת החשמל במלואו, או בחלקו (עודף הייצור על הצריכה). תעריף המכירה לחברת החשמל הוא על פי תעריפון הנקבע במכרז המפורסם על-ידי חברת החשמל מעת לעת.

החוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות מעניק הטבות מס לצרכן ביתי, בהתקיים מספר תנאים, ובהם שהחשמל המיוצר על-ידיו מופק באמצעות מתקן המחובר לבית מגורים. צרכן ביתי זה ייהנה מפטור ממס עד לסכום שנתי של כ-25,000 שקל, ולחלופין ישלם מס בשיעור קבוע של 10%, ללא זכאות לניכוי הוצאות או הפחתות, עד לסכום שנתי כולל של כ-100,000 שקל.

נוסף על כך, גם יחיד המשכיר את המקרקעין שבבעלותו לשם התקנת מתקן פוטו-וולטאי, בייצור ביתי המופק על-ידי צרכן ביתי, ייהנה מהטבות מס. הטבות אלה יינתנו בהתאם לתנאים הנקובים בחוק, ביניהם שההכנסה מהשכרת המקרקעין אינה עולה כדי הכנסה מעסק. יחיד שיש לו הכנסות שכירות כאמור יוכל ליהנות בין היתר מחלופה, שעל פיה יחול עליו מס בשיעור קבוע של 10% ללא זכות לניכוי הוצאות או הפחתות. מנגנון מס זה החל על המשכיר, דומה במהותו למנגנון המס החל על יחיד שיש לו הכנסות מהשכרת דירות מגורים. לא מצוינת לגבי הכנסת שכירות כאמור תקרה של סכום הכנסת שכירות מקסימלית, זולת המגבלה של היעדר הכנסה עסקית.

נוסף על ההטבות האמורות ייהנה היצרן הביתי ו/או המשכיר מפטור מניהול ספרים, מאי-סיווג כעוסק לעניין מע"מ, ומפטור מביטוח לאומי החל על הכנסות מעין אלה, והכול בהתאם לתנאים הספציפיים הנקובים בחקיקה הרלוונטית.

בחוזר רשות המסים שפורסם בימים אלה הובהר לענין הפטור ממע"מ, כי זה לא יחול ככל שמדובר בעוסק מורשה (כזה הרשום כעוסק בשל ניהול עסק אחר) ו/או לגבי מי שעסקאותיו הפטורות (כולל אלה ממכירת החשמל) עולות על 100,000 שקל, שכן הכנסותי ממכירת החשמל יצטרפו להכנסותיו האחרות. מובן כי ככל שהיצרן רשום כעוסק מורשה הוא יהיה רשאי לקזז את מע"מ התשומות הערוך ברכישת המערכת.

לסיום ייאמר, כי החוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות נועד בעיקרו להיטיב עם הצרכן הביתי, שהוא יחיד או נציגות הבית המשותף, המחויבים בתעריף ביתי או בתעריף עומס זמן. מעבר להטבות הנקובות בחוק ייהנה הצרכן הביתי, אם וככל שהדבר מתבצע בפועל, מהאפשרות לצריכת חשמל בייצור עצמי, שמטבע הדברים כלל אינה נחשבת להכנסה בידו, אם וככל שהחשמל נצרך על-ידיו ישירות, ללא מכירה לחברת החשמל. עם זאת, נראה כי נדרשת חקיקה נוספת, אשר תקל על ביצוע השקעות במערכות פוטו-וולטאיות בבתים משותפים.

המשך ביסוסו של משק האנרגיה הישראלי על אנרגיית שמש, שבה משופעת ארצנו, מוגבל במידה מרובה בשל העובדה כי אין כל עידוד ליצרני האנרגיה שאינם בבחינת צרכנים ביתיים. יצרנים אלה לא זכאים היום להטבה של ממש, ואף הטבת הפחת המואץ שניתנה להם עד מועד תחילתו של החוק לאנרגיות מתחדשות אינה חלה עליהם. מטבע הדברים, ההשקעות הנדרשות על-ידי יצרנים אלה הן השקעות בהיקפים ניכרים, ואילו התעריפים המשולמים להם (בהתאם לתוצאות המכרז האחרון) מחברת החשמל הם מחצית מהתעריף המשולם ליצרנים הביתיים. נראה כי עידוד ההשקעה על-ידי יצרנים אלה יחייב החלת מדיניות מס מיטיבה אף לגבי סקטור זה. 

הכותבים הם שותפים באשכול המסים של פירמת ראיית החשבון והייעוץ העסקי BDO זיו האפט

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988