משבר הקורונה: בבתי ההשקעות ובחברות הביטוח מקצצים בשכר

בבנקים מעדיפים הוצאות לחופשה על חשבון ימי חופשה צבורים או על חשבון ימי חופשה להמשך השנה • בבנק לאומי הוציאו על פי הערכות בשוק כ-2,500 עובדים לחופשה ושם גם העובדים יצאו לחופשה על חשבון הבנק ולא על חשבון העובד וימי החופשה שלו

חיטוי נגד קורונה בישראל / צילום: Ariel Schalit, Associated Press
חיטוי נגד קורונה בישראל / צילום: Ariel Schalit, Associated Press

המערכת הפיננסית נחשבת לחיונית והחברות ממשיכות לפעול. אבל, הקורונה מגיעה גם לגופים הפיננסיים שאמונים על מתן השירותים הבנקאיים כמו גם מכירת הביטוח וניהול החסכונות של הציבור. הגופים הפיננסים הגדולים מחזיקים בהון עצמי איתן והם כפופים לרגולציות מחמירות בגלל היות מנהלי כספי ציבור. כך, לפי שעה נראה כי הגופים צפויים להציג ברבעון הראשון של 2020, וכנראה גם לאחריו, האטה ניכרת בפעילות שלהם, אך ממש לא עצירה בחריקת בלמים.

ובכל זאת, משבר הקורונה מגיע גם לגופים הללו, כשהרגולטורים דורשים מחד הבטחה של ההמשכיות העסקית, שגוררת הפרדת אנשים שמבצעים את אותן פעילויות על מנת לייתר יתירות, ומאידך אותם גופים נדרשים להפחית את הפעילות במשרדים ובעיקר מול קהל. זה בא לידי ביטוי בעיקר בהנחייה של הפיקוח על הבנקים לסגירת סניפי הבנקים למתן שירות פרונטלי לציבור כשבנקים הודיעו כי פגישות שכאלה ייערכו (להוציא חריגים) רק בתיאום מראש.

לצד כל אלה יש עוד השפעות, שנוגעות ישירות לעובדי אותם גופים, וכאן אנו רואים תמונה שונה לחלוטין בין בתי ההשקעות וחברות הביטוח לצדן לבין הבנקים.

בית ההשקעות פסגות, שבשליטת קרן ההשקעות אייפקס, הודיע בתחילת השבוע לעובדיו כי לאחר שהגיע להסכמות עם ועד העובדים, הוא מבצע הורדת שכר של 15% לכל עובד שמשתכר מעל 15 אלף שקל, כולל דירקטורים, מנהלים ועובדים. בנוסף, כפי שנכתב באיגרת לעובדים, בית ההשקעות הגדול בישראל הודיע כי הוא דוחה את תשלום הבונוס לשנת 2019, כשההחלטה בנוגע לבונוס תישקל רק לאחר תום המשבר. אך לא רק זאת, כ-20% מעובדי בית ההשקעות שנמצא בעיצומו של מאמץ שמובילה בעלת הבית למכירתו, יצאו לחל"ת של לפחות 45 יום, כאשר העובדים שיוצאו לחל"ת יוכלו לשמור על הרכב והסלולרי שלהם בתקופה הזו.

צעדי ההתייעלות של פסגות ממש לא חריגים. שורה של בתי השקעות כבר פרסמו אזהרות רווח והודיעו כי הם נפגעים משמעותית מהמצב.

כך למשל, מור בית השקעות הודיע לאחרונה כי המנכ"לים המשותפים, שנמנים על בעלי השליטה - יוסי לוי ובנו אלי לוי, והיו"ר מאיר גרידיש, מוותרים על 20% משכרם החודשי או מדמי הניהול לו הם זכאים, לשלושה חודשים, ושגם עובדים בכירים אחרים יידרשו לקיצוץ בשכרם, כשלצד זאת דיווחו על הצורך ב"ביצוע התאמות גם ברמת ההוצאות של הקבוצה, לרבות ביצוע התאמות שכר בתיאום ובהסכמת עובדיה הבכירים של הקבוצה".

גם במתחרה הגדול מיטב דש קיבלו החלטות מעין אלה. עם פרסום דוחותיו מסר מיטב דש כי "בכדי להתמודד עם המשבר בשווקים ולצמצם את ההשפעות האמורות, נקטנו באופן מיידי וינקטו צעדים על מנת להקטין את הוצאות ההנהלה וכלליות, כמו הפחתת עלויות השכר של החברה, הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום, צמצום של תקציבי שיווק ופרסום, צמצום הוצאות רכש וספקים, הקפאת פרויקטים חדשים בתחום מערכות המידע, הפסקת פעילויות השקעה במיזמים חדשים ועוד. בנוסף", אמר מנכ"ל בית ההשקעות מיטב דש, "דירקטוריון החברה החליט שלא לחלק דיבידנד בגין הרבעון הרביעי".

אך לא רק בתי ההשקעות נפגעים, כאמור, גם חברות הביטוח. כך למשל, בכלל ביטוח , בהראל ובהכשרה ביטוח הוצאו בין 15% ל-20% עובדים לחל"ת כשבכלל ובהכשרה, למשל, גם הופחת היקף המישרה של חברי ההנהלה לארבעה ימי עבודה בשבוע - לכאורה הפחתה של 20%. במגדל, מנגד, ככל הידוע הוצאו עד אתמול "רק" כ-100 מעובדי החברה לחל"ת.

אגב ביטוח: החברות הללו צפויות להיות הנפגעות העיקריות ממה שקורה בשווקי ההון עם הירידות החדות בשווקים ועם ההשפעות בשווקים על עקום הריביות, שיחתכו את התוצאות שלהן ברבעון הראשון. על פי הערכות ענף הביטוח צפוי להציג הפסד ניכר מאוד. זאת, בשל התלות הרבה של חברות הביטוח בתוצאות שוקי ההון ובריבית חסרת סיכון, שמזיזה את העתודות הענקיות שלהן עם כל תזוזה מטה.

למול אלה, במערכת הבנקאית אין הפחתות או הקטנת משרה כשלעובדים ככלל יש שם צבירות גבוהות של ימי חופשה לניצול, כחלק מתנאי העסקה של העובדים בהם. אז מה כן יש במערכת הבנקאית? יש הוצאות לחופשה על חשבון ימי חופשה צבורים או על חשבון ימי חופשה להמשך השנה. אך לא רק זאת, למשל בלאומי הוציאו על פי הערכות בשוק כ-2,500 עובדים לחופשה ושם גם העובדים יצאו לחופשה על חשבון הבנק ולא על חשבון העובד וימי החופשה שלו. בבינלאומי למשל מדובר על כמה מאות עובדים בחופשה, מתוך כ-4,000 עובדים בבנק.

כמו כן, בלאומי נתנו חצי בונוס ולא בונוס שלם. בפועלים לא עמדו ביעד התשואה להון וגם לא משלמים בונוס בכלל. מנגד, בדיסקונט, למשל, עמדו ביעד התשואה להון והם אמורים לחלק את הבונוס - לפחות לפי שעה - וזה צפוי לקרות בחודשים הקרובים.

ככל הידוע בפועלים יש כ-30% מהעובדים שבחופשה כן בתשלום ואילו במזרחי טפחות מדובר כ-40%. עם זאת בבנקים יש מיעוט ממש קטן של עובדים זמניים שחלקם הוצאו לחל"ת. בכל מקרה, בבנקים זה עדיין לא קיצוץ. זה בשוליים.

גם חברת כרטיסי האשראי הגדולה במשק, ישראכרט, הודיעה קיצוצי שכר שמוגבלים בינתיים לפרק זמן שלושה חודשים, כשהיא פירטה כי חברי ההנהלה והדירקטורים ויתרו על 20% משכרם החודשי למשך שלושה חודשים החל מיום 1 באפריל 2020, כאשר במקביל יוצאו לחופשה "בין 40% ל-50% מהעובדים" - עד סוף מרץ על חשבון ימי חופשה ובאפריל, לפחות, ללא תשלום.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988