גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

רשות שוק ההון משיבה אש ל"צוות גרדוס": "רצוף טעויות"; סגן השר: "לא קראו את הדוח"

גורמים ברשות שוק הון הגיבו בחריפות להמלצות שקראו להוצאת שירותים פיננסיים חדשניים שהסדרתם טרם הושלמה מאחריות רשות שוק ההון לאחריות רשות ני"ע ● מסגן שר האוצר נמסר: "לצד הערכתי ליו"ר רשות שוק ההון, עליי לציין כי טענות הביקורת מעידות על אי קריאת הדוח לעומקו"

משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון / צילום: רפי קוץ
משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון / צילום: רפי קוץ

"הצוות שכתב את נייר ההמלצות בעניין זהות המפקח הוא צוות מצומצם שכלל שלושה אנשים מאגף תקציבים. לא מדובר בוועדה מקצועית של אנשי מקצוע או אקדמיה המבינים ברגולציה. הצוות לא שיתף את הגורמים הרלוונטיים, לרבות רשות שוק ההון" - כך אומרים הערב (ד') גורמים ברשות שוק ההון, בהתייחסות ראשונית להמלצות הצוות הפנימי שבהובלת אגף תקציבים באוצר, לפיהן יש להוציא חלק מסמכויות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ולהעבירן לידי רשות ניירות ערך.

עוד אומרים אותם גורמים, בתגובה חריפה לעמדת הצוות שמונה על ידי סגן שר האוצר ח"כ יצחק כהן, כי "הצוות לא ביצע ניתוח מעמיק של השלכות המלצותיו על השווקים השונים בישראל וכלפי הגופים המפוקחים הנוכחיים והעתידיים. הצוות לא התייעץ עם גורמים מומחים בתחום, לא שיקף בנייר ההמלצות התייחסות לפרקטיקות הנהוגות בעולם לגבי מודל פיקוח רצוי בתחום השירותים הפיננסיים. לא דיווח על הדיונים שקיים ועם מי, כדי להגיע למסקנותיו". טרם התקבלה התגובה מאגף תקציבים באוצר.

המלצות "צוות גרדוס", בראשותו של סגן הממונה על התקציבים, קוראות להוצאת האחריות הפיקוחית על שירותים פיננסיים חדשניים שהסדרתם טרם הושלמה מרשות שוק ההון לרשות ניירות ערך. מדובר בשירותי התשלום המתקדמים API ו-PSD שאמורים להיכנס לשוק הישראלי בשנים הקרובות. מערכת ה-API מיועדת לאפשר השוואות מחירים של עמלות וריביות הבנקים. מערכת ה-PSD אמורה לאפשר הכנסת טכנולוגיות תשלומים של ארנק דיגיטלי ואפליקציות תשלומים מתקדמות כמו Apple pay.

הצוות שמינה סגן השר כהן התרשם כי רשות שוק ההון מתקשה לעמוד בפיקוח על התחומים שכבר הוסדרו לפני שלוש שנים, וקבע כי "נוצרו פערים ניכרים בין יעדי חוק שירותים פיננסיים מוסדרים לבין יישומו בפועל ", כאשר הם ציינו כי "מעל 70% מבקשות הרישיון שהוגשו לרשות טרם נבדקו".

בנוסף טען הדוח שכתב הצוות כי "הרשות נוקטת בגישה זהירה, שאינה עולה בקנה אחד עם הגישה שעמדה בבסיס חקיקת החוק, שהינה כאמור גישה פרו תחרותית המבקשת לצמצם את חסמי הכניסה לשווקים המדוברים" וש"מסתמנים פערים משמעותיים למדי בין רמת הפיקוח הנדרשת בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור לבין הפיקוח והאכיפה שמבצעת בתחום זה רשות שוק ההון בפועל. זאת, כאשר ללא פיקוח ואכיפה אפקטיביים בתחום זה חשופה ישראל לסנקציות בינלאומיות מחמירות, אשר עלולות לפגוע במשק הישראלי כולו; וכאשר למצב הנוכחי השלכות שליליות על התחרות בשוק הפיננסי". בנוסף הצוות מצא כי הרשות נוקטת מדיניות פיקוח לא נכונה המדגישה את השמירה על היציבות במקום להיות תומכת תחרות.

על כך מוסיפים גורמים ברשות שוק ההון כי "נייר העבודה, שניכר כי נכתב בחופזה, רצוף טעויות עובדתיות ביחס לרשות שוק ההון, ומעיד על חוסר הבנה או חוסר רצון של הכותבים ללמוד ולהבין את תהליכי העבודה ברשות שוק ההון, שהינה רגולטור פיננסי עצמאי ומקצועי, לרבות טענה שגויה על אי עמידה בזמני הרישוי המנויים בחוק, ועל תת הסדרה, בד בבד עם טענות על צינון התחרות בצורה מכוונת ושגויה".

בהקשר זה אומרים ברשות שוק ההון כי "רשות שוק ההון עומדת בזמני הרישוי הנדרשים על פי דין ואינה פוגעת בזמינות השירותים לציבור", כאשר "כ-70% מפוטנציאל התחרות בשוק פעיל כבר כעת, מכח אישור המשך עיסוק או רישיון". עוד הם מסבירים כי לדידם "הרשות יצרה תשתית ארגונית התומכת בקידום פינטק וגורמים מחוללי תחרות בד בבד עם הרחקת גורמים הפועלים באופן לא חוקי או המסכנים את שלום הציבור". בהקשר זה הם מדגישים כי לטובת קידום תהליכי הרישוי של חברות פינטק ונותני אשראי בהיקף מורחב הוקצו מחלקות יעודיות, כש " גורמים אלו, המהווים כ-10% מסך בקשות הרישיון, מקבלים כעת מעל ל-50% ממשאבי חטיבת השירותים הפיננסים על מנת לקדם את קצב הרישוי שלהם. הרשות אף פרסמה קול קורא לחברות פינטק על מנת לאפשר להן קדימות בתור הרישוי והקלות בו".

עוד גורסים גורמים ברשות שוק ההון כי "טענות אגף תקציבים כי הרשות אינה מעוניינת לפקח על נותני השירותים הפיננסיים, וכי אין לה מסוגלות לתת מענה לפיקוח על פעילות חברות ה-API ו-PSD, סותרות את הנעשה בפועל על ידי הרשות". זאת מאחר ו"הרשות הייתה מעורבת פעילה בקידום שירותי התשלום יחד עם משרד המשפטים, בנק ישראל, היועמ"ש באוצר, רשות התחרות ואף אגף התקציבים".

עוד הוסיפו אותם גורמים כי הרשות "היא זו שהובילה את כתיבת הטיוטה האחרונה של תזכיר חוק ה -PSD, ושלחה אותו לפני כחודשיים להערות הגורמים השונים, וזאת במטרה לזרז את הסדרת הפיקוח על תחום זה. הרשות מובילה את תהליך רישוי גופי פינטק בישראל חלק מאותם גופים, כמו גם גופים נוספים עליהם מפקחת הרשות, מערבים בפעילותם פעילות של שירותי תשלום. בנוסף, יש לציין כי רשות שוק ההון הייתה חלוצה בהכנסת תהליכי API בתחום הביטוח והפנסיה - הר הביטוח, המסלקה, הר הכסף וכן הלאה", טענו אותם גורמים.

בנוסף, טוענים בסביבת רשות שוק ההון , "טענות אגף תקציבים כי מחד לא פורסמה כמעט הסדרה בתחום, מאידך נוהל הרישוי משקף גישה "שמרנית " וכי הרשות מורגלת בפיקוח על מעט גופים גדולים בעלי מבנה אחיד יחסית, מעידות על חוסר הכרות עם הנעשה בשטח וחוסר מקצועיות בהבנת מודל הפיקוח הרצוי לגופים אלו", וזאת תוך שהם אומרים כי "מודל הפטורים המוצע על ידי אגף תקציבים פוגע בשוק ובתחרות ומעיד על אי הבנת המודלים".

בהקשר זה מרחיבים ברשות שוק ההון ותוקפים את עורכי הדוח, באומרם כי "מודל הפטורים המוצע על ידי אגף תקציבים מלמד על חוסר הבנה שלהם את הסיכונים העיקריים הגלומים בכל אחד מסוגי הפעילות, ואת ההתייחסות השונה הנדרשת לפעילויות אלו אגב הליכי רישוי והסדרה". לטענת אנשי רשות שוק ההון , "ההמלצות הכלולות בנייר של צוות אגף תקציבים עשויות להביא מחד למצבים בהם תחול תת הסדרה על גורמים עתירי סיכון (לדוגמא מתן שרות בנכס פיננסי מסוג מטבע וירטואלי אגב רישיון PSD אשר לא מתייחס כלל לסיכונים הטמונים במטבעות וירטואליים ללקוחותיהם ולהלבנת הון), ומאידך למצבים של הסדרה עודפת על גופים שהמודל העסקי שלהם נופל בתווך שבין רגולטורים (כדוגמת נותני אשראי או שרות בנכס פיננסי המבקשים גם לתת שרותי API או PSD כשרות נלווה למתן האשראי). שני המצבים האמורים אינם רצויים ויפגעו בתעשייה ובפיקוח עליה", ציינו.

ולבסוף, אומרים ברשות , "אגף תקציבים מצר בפועל את צעדיו של רגולטור פיננסי עצמאי, ללא לקיחת אחריות על פעולותיו", וזאת לאחר ש"חרף התראות חוזרות ונשנות, אגף תקציבים לא נענה לבקשות הרשות להגדלת המשאבים והתשתיות העומדים לטובתה לצורך ביצוע תפקידה כמפקח על השירותים הפיננסים המוסדרים וביכולת שלה לפעול באופן עצמאי, בדומה לרגולטורים פיננסיים אחרים בישראל ומחוצה לה". לדבריהם, "הרשות מצויה במחסור חמור של משאבים ותקציבים, לרבות לצורך בניית מערכות המידע וחיזוק ההון האנושי המוקצים לפעילות זו".

מסגן שר האוצר יצחק כהן נמסר כי "הצוות פעל מול כל הרגולטורים ועשה עבודה מקצועית,יסודית ומעמיקה. לצד הערכתי ליו"ר רשות שוק ההון, עליי לציין כי טענות הביקורת מעידות על אי קריאת הדוח לעומקו. אין ספק כי המצב הנוכחי מחייב שינויים עמוקים ויסודיים בהיערכות הרגולציה הפיננסית לאור השינויים המהירים בשווקים ואני מאמץ את המלצות הדוח".

עוד כתבות

קשיש על קולנועית לובש מסיכת מגן בטיילת הריקה של תל אביב / צילום: כדיה לוי

"זו לא עוד שפעת": ראש חטיבת רפואה במשרד הבריאות מוטרדת מהעלייה בחולים הקשים

"זו הפכה להיות מחלה קשה, צריך להקפיד מאוד על הסגר כדי לא להידבק בה", כך אומרת ד"ר ורד עזרא, ראש חטיבת רפואה במשרד הבריאות ● "הנפטרים רובם מבוגרים, אבל אין חסינות לצעירים. האזרחים צריכים להיזהר, להישמר ולעשות מה שהם יכולים כדי להימנע מהמשך הפצת המחלה"

טיהור בית משפט השלום בבאר שבע מקורונה / צילום: יח"צ

40% מהנדבקים בקורונה בבאר-שבע: עובדות בית המשפט

17 עובדות מינהלה בבימ"ש השלום בבאר-שבע אובחנו כחולות בנגיף הקורונה, כולן משתייכות למדור מעצרים במזכירות ביהמ"ש ● עו"ד אלעד דנוך, יו"ר מחוז דרום בלשכת עוה"ד, קורא לסגור לאלתר את ביהמ"ש בבאר-שבע: "הפך למוקד התפרצות חסר תקדים"

קובי הבר / צילום: איל יצהר

איי.די.איי ביטוח עוצרת חלוקת דיבידנד; רווח של 211 מיליון שקל ב-2019

החברה צמצמה את היקף העבודה של מרבית עובדיה לכ-80% משרה "והוציאה את מיעוטם לחל"ת או לחופשה (לפי בחירתם) עד לאחר יום העצמאות" ● בשורה העליונה רשמה החברה גידול צנוע של 1.9% בפרמיות, שהסתכמו ב-2.63 מיליארד שקל

נפתלי בנט / צילום: אוסף התצלומים הלאומי

בנט רוצה להשתמש בטכנולוגיה של NSO כדי לדרג סיכויי הדבקות של אזרחים

המערכת היא חלק מתכנית לאומית להתמודדות עם נגיף הקורונה שחיבר שר הביטחון, נפתלי בנט, ואשר אותה פרסם הבוקר ● על פי בנט "מדובר במערכת מידע מרכזית, שלתוכה "נשפוך" את כל המידע. לכל אזרח ישראלי יהיה מעין "ציון הידבקות" בין 1 ל10 אשר מתאר בכל נקודת זמן את הסבירות שאותו אזרח נושא את נגיף הקורונה"

בני גנץ ובנימין נתניהו / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

ישראל לפני הכל? הממשלה החדשה צפויה להיות אחת הגדולות והבזבזניות

אם לא יהיה שינוי של הרגע האחרון, הממשלה הבאה צפויה לכלול 30 שרים, על אף המשבר הכלכלי הענק שהמדינה עומדת בפתחו ● כמה זה יעלה למשק, מה הסכנה בריבוי שרים ומשרדים ואיך זה שישראל ממשיכה להוביל על כל המדינות בפרמטר השרים

מקדונלדס. צילום: רויטרס

אחרי הפסקה של שבוע: מקדונלד'ס ישראל חוזרת לפעילות משלוחים

הנציגות הישראלית של הרשת מסרה כי לאחר שהשירות הושבת למשך שבוע שלם על רקע משבר הקורונה, מחר יחזרו המשלוחים לפעילות ● הוחלט כי רק שישה עובדים ישהו בכל מסעדה שתוציא משלוחים

אסף עסיס / צילום: תמונה פרטית

״אני נכה קטוע רגל, פינו אותנו מגוש קטיף, עברתי המון קשיים - אבל כמו זה? אף פעם"

אסף עסיס, בעלי עסיס משתלות מגדל בשיגרה 80 דונם של גידולים חקלאיים, בעיקר עציצי נוי ותבלינים, סמוך לאזור התעשייה הדרומי של אשקלון ● "יש לנו 700 אלף עציצים, וכל זה אמור להיזרק לפח. אין אצלנו חיי מדף" ● עסקים במשבר

ד"ר אנתוני פאוצ'י, ראש המרכז לטיפול באלרגיות ומחלות זיהומיות בארה"ב / צילום: AP

התחזית הרשמית בארה"ב: "בין 100 ל־200 אלף איש ימותו מקורונה"

כך אמר הערב ד"ר אנתוני פאוצ'י, ראש המרכז לטיפול באלרגיות ומחלות זיהומיות (CDC) בארצות הברית בתכנית "מצב האומה" ב-CNN ● "המודלים שלנו נותנים את התרחישים הגרועים ביותר ואת התרחישים הטובים ביותר. המציאות נמצאת איפשהו באמצע"

מטוס מטען / צילום: יואב יערי

טיסות מסחר מיוחדות ייבאו ציוד חיוני מסין לישראל למלחמה בקורונה

התנועה העיקרית של מטוסים בשמים בימים אלה היא של מטוסי מטען – כולל מטוסי נוסעים שהוסבו לטיסות מטען בקרב שלוש חברות התעופה הישראליות

שער ברנדנבורג שומם. בגרמניה דואגים למענקים לעצמאים שנפגעו ממשבר הקורונה / צילום: Michael Sohn, Associated Press

בינתיים בברלין: ממלאים טופס באינטרנט, ותוך ימים ספורים אלפי אירו כבר בבנק

בזמן שבישראל מתמהמהים, עיריית ברלין מקצה מיליארד אירו לפיצוי העצמאים בעיר באופן מיידי כדי למנוע מעגל אכזרי של פשיטות רגל וקריסת עסקים • מדובר במענקים, לא בהלוואות, וזכאי להן כל עצמאי או בעל חברה שמעסיקה עד חמישה עובדים

אבי ניר, מנכ"ל קשת 12, ואבי בן טל, מנכ"ל רשת 13 / צילום: ינאי יחיאל, תמר מצפי

מנכ"לי קשת ורשת לשר התקשורת אמסלם: "די לתירוצים ולאוזלת-היד"

מנהלי הערוצים המסחריים, אבי ניר ואבי בן טל, מסרבים להרים ידיים אל מול סירובו של שר התקשורת דוד אמסלם לתת הקלות לערוצים בעקבות משבר הקורונה באמצעות שחרור כספי הביד בהיקף 35 מיליון שקל

רונן סמואל, מנכ"ל קורנית /צילום: איל יצהר

בקורנית דיגיטל אופטימיים למרות צפי לירידה חדה בהכנסות: "כשהמשבר יחלוף התחום שלנו יהיה בתאוצה אדירה"

מניית יצרנית מערכות הדפוס הדיגיטלי צנחה ב-15%, לאחר שהעריכה כי הכנסותיה ברבעון הראשון יהיו נמוכות ב-45%-35% מהרף הנמוך של התחזית הקודמת ● המנכ"ל: "אנו מתכוננים ליום שאחרי, שאנו מעריכים שיקרה לקראת יוני. נכנסנו למשבר במצב טוב מאוד עם הרבה מזומנים בקופה"

שִי ג'ינפינג ודונלד טראמפ  / צילום: Susan Walsh

פרשנות: הקורונה היא המשך המלחמה הקרה בין ארה"ב לסין באמצעים אחרים

לא מסך ברזל כמו ב-1946, אלא מסך קורונה של חשדנות ושל טינה יורד עכשיו על היחסים בין שתי מעצמות־העל ● ארה"ב, מתלוננת כי "המפלגה הקומוניסטית הסינית" חורשת מזימות נגד חירויות המערב ● פרשנות סינית מאיימת על ארה"ב ב"גיהינום קורונה"

בנימין נתניהו ויעקב ליצמן מבקרים במרכז הרפואי שפתחו לחולי קורונה בשיב"א / צילום: Heidi Levine, Associated Press

הרופאים נגד ליצמן: דורשים מנתניהו להחליף את שר הבריאות

"האירוע הזה תפס אותנו עם המכנסיים למטה. הפעם לא ניתן לוועדות החקירה והבדיקות להיות מוכנסים למגירה. אנו דורשים יישום של רפורמות אמיתיות במערכת הבריאות. זה אומר לשים את הבריאות בראש מעיניהם של הפוליטיקאים", אמר פרופ' יורם קלוגר, יוזם הפנייה, ל"גלובס"

חנויות סגורות בקניון רמת אביב בצל הקורונה / צילום: איל יצהר, גלובס

‫רשתות הקמעונאות לבעלי הקניונים: "רוב רשתות המסחר לא יוכלו לשלם את דמי השכירות והניהול"

רשתות הקמעונאות קוראות לבעלי הקניונים להיפגש ולנהל מו"מ על התקופה שאחרי המשבר ● "אנו נמצאים במשבר כלכלי שלא נראה מעולם", כותבים ברשתות, ומוסיפים: "כולנו צריכים לחשוב גם על היום שאחרי, בו נצא כולנו מהמשבר"

אתגר 14 הימים של "גלובס" / צילום: unsplash, גלובס

מחסור בקונדומים וגירושים בסין: הצטרפו לאתגר 14 הימים של גלובס

ניוזלטר חדש של "גלובס" מגיש לכם מדי יום את מיטב התכנים והפודקאסטים שלנו • נכנסתם לבידוד? כתבו לנו ונשמח לארח לכם לחברה

חניון בתל אביב/ צילום: איל יצהר

לא רק מטוסים: גם חברות השכרת הרכב מחפשות היכן לאחסן מכוניות

הפתרון: חניונים לטווח ארוך בנתב"ג משמשים לרכבי חברות ההשכרה ● לרשות החברות מוצעים 1,500 מקומות חניה מעבר לאלה שיש להן כיום, ובסך-הכול מדובר ב-2,000 מקומות חניה בחניונים ארוכי-הטווח

דובי אמיתי / צילום: יח"צ

יו"ר התאחדות האיכרים, דובי אמיתי, נבחר פה אחד ליו"ר נשיאות המגזר העסקי

אמיתי מייצג את המגזר העסקי מול הממשלה והאוצר, במו"מ על חבילת חילוץ למגזר העסקי בעקבות משבר הקורונה

פועלי בניין בבריטניה, בשבוע שעבר. סערה ציבורית  צילום: AP / Alberto Pezzali / צילום: Alberto Pezzali, Associated Press

השפעות הקורונה על הבנייה בעולם: האתרים עוד עובדים, אבל הקצב יורד

תעשיית הבנייה באירופה עומדת בפני משבר קיומי כתוצאה מהמגפה ● לפי הערכות, בגרמניה יש ירידה של 25% בהיקף פרויקטים ● בבריטניה הדרישה להחריג את עסקי הבנייה מהצו שהורה לבריטים להישאר בבית השבוע גרמה לסערה ציבורית

לוגו הוט 2019

תקלת האינטרנט בהוט: החיבור חזר, אך הלקוחות עדיין חווים איטיות

התקלה הביאה לגל של פניות למוקדי החברה, שממילא עובדים במתכונת מצומצמת בשל הוראת משרד התקשורת ומשרד הבריאות ● הוט: "אנו ממשיכים לפעול לייצוב הרשת במהירות ומצרים בפני כלל לקוחותינו"